Muntpropaganda

Even herhalen: Wat weet je nog over...
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Even herhalen: Wat weet je nog over...

Slide 1 - Tekstslide

Plaats de keizers in de juiste volgorde.
Keizer 1
Keizer 2
Keizer 3
Keizer 4
Keizer 5
Caligula
Claudius
Augustus
Tiberius
Nero

Slide 2 - Sleepvraag

Hoe werd de opvolging van Claudius geregeld?
A
Moord op biologische zoon van Claudius
B
Agrippina overtuigde Claudius om Nero aan te duiden.
C
Moord op Claudius en zijn biologische zoon
D
Agrippina vermoordde alle andere kandidaten.

Slide 3 - Quizvraag

Welke vragen stel je je wanneer je een bron analyseert?

Slide 4 - Woordweb

Over naar de propaganda

Slide 5 - Tekstslide

Welke personen, landen, strategieën heb je gezien in de video?

Slide 6 - Woordweb

Stel, je bent een Romeinse keizer.
Wat laat je maken om jezelf om een positief beeld van jezelf op te hangen?
A
Een standbeeld van mezelf in mijn living
B
Een standbeeld van mezelf op een druk plein
C
Een schilderij van mezelf boven mijn bed
D
Een munt

Slide 7 - Quizvraag

Waarom is een munt zo een efficiënt propagandamiddel?

Slide 8 - Woordweb

We gaan enkele munten bekijken.

Slide 9 - Tekstslide

Munt 1

Slide 10 - Tekstslide

Wie wordt er afgebeeld op deze munt?

Slide 11 - Open vraag

Wat stond er op de keerzijde van de munt? Je hoeft geen haakjes te gebruiken.

Slide 12 - Open vraag

Waarom zou Claudius deze munt hebben laten maken tijdens deze regering?

Slide 13 - Woordweb

Wat was het doel van deze munt?

Slide 14 - Woordweb

Munt 2

Slide 15 - Tekstslide

Munt 2
Tekst voorzijde:
AGRIPP(INA) AVG(USTI) DIVI CLAVD(II) NERONIS CAES(ARIS) MATER

of kort: Agrippina, moeder van de keizer

Slide 16 - Tekstslide

Munt 2
Tekst keerzijde:
NERONI CLAVD(II) DIVI F(ILIUS) CAES(AR) AVG(USTUS) GERM(ANICUS) IMP(ERATOR) TR(IBUNA) P(OTESTAS) EX S(ENATU) C(ONSULTO)
of kort: Nero

Slide 17 - Tekstslide

Duid de correcte bewering aan.
A
De figuren op de munt worden evenwaardig voorgesteld.
B
De figuur links wordt als ondergeschikt voorgesteld.
C
De figuur rechts wordt als ondergeschikt voorgesteld.

Slide 18 - Quizvraag

Munt 2
Nero & Agrippina: evenwaardig

Controverse:
Romeinse vrouw niet in openbare (en politieke) ruimte
>< Agrippina

Slide 19 - Tekstslide

Munt 3

Slide 20 - Tekstslide

Wat werd er aangepast aan munt 3?

Slide 21 - Woordweb

Munt 3
Agrippina ondergeschikt aan Nero

Augustus & Claudius: legitimeren van gezag

Slide 22 - Tekstslide

Kortom...
Munten: goed propaganda-middel:
- Overal
- Bereikt iedereen
Doel: 
- Continuïteit van gezag
- Legitimeren van gezag

Slide 23 - Tekstslide

Teken een munt van een machtige persoon en maak er een foto van.

Slide 24 - Open vraag