les 2 Tolerantie week 1 THV

TOLERANTIE 
thema 4
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & IdentiteitMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

TOLERANTIE 
thema 4

Slide 1 - Tekstslide

TOLERANTIE
THEMA 4
week 1   introductie discriminatie + discriminatie in de grondwet
week 2   
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7

Slide 2 - Tekstslide

OPZET THEMA
In de lessen 
  1. kijk je een documentaire, lees je een tekst en/of luister je een podcast. 
  2. Werk je samen met de docent: een gesprek, Lesson up, bespreek je wat je hebt gezien, gelezen of geluisterd. 

Eindopdracht is een interview met een klasgenoot.
Slide 3 - Tekstslide

LESDOELEN
  1. Je kunt uitleggen wat vooroordelen zijn. 
  2. Je kunt voorbeelden van vooroordelen en discriminatie noemen. 

Slide 4 - Tekstslide

LESOPZET
10 min. gezamenlijke online start
30 min. zelfstandig werken aan deze Lesson Up

Slide 5 - Tekstslide

HUISWERK
deze Lesson Up moet vandaag af.

Slide 6 - Tekstslide

Wat herinner jij je van de vorige les?

Slide 7 - Woordweb

DISCRIMINATIE
een persoon 
of groep 
anders 
behandelen, 
omdat ze bij 
een bepaalde 
groep horen 

Slide 8 - Tekstslide

ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 9 - Tekstslide

HET VOOROORDEEL
Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is gebaseerd. 
Meestal is dit een mening over iemand of een groep mensen. 

Slide 10 - Tekstslide

BEKIJK DE VIDEO - FADUMIIN

Slide 11 - Tekstslide

In welke situaties krijgt Fadumiin te maken met discriminatie?

Slide 12 - Open vraag

Welk vooroordeel zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
A
Fadumiin is allochtoon.
B
Fadumiin is een niet-Nederlandse naam.
C
Fadumiin is niet goed in dit werk, vanwege haar etniciteit (afkomst).
D
Fadumiin is te jong voor dit werk.

Slide 13 - Quizvraag

Hoe gaat Fadumiin met de discriminatie om?

Slide 14 - Open vraag

BEKIJK DE VIDEO - PRISCILLA

Slide 15 - Tekstslide

Om welke reden wordt Priscilla gediscrimineerd?
A
haar etniciteit (afkomst)
B
omdat ze vrouw is
C
omdat ze op meisjes valt
D
omdat ze gehandicapt is

Slide 16 - Quizvraag

Zou jij het ook voor Priscilla opnemen? Leg uit waarom wel/niet.

Slide 17 - Open vraag

BEKIJK DE VIDEO - ROBIN

Slide 18 - Tekstslide

Robin is Joods en werkte in het verzetsmuseum. Welk vooroordeel hadden veel bezoekers over haar?
A
Robin gaat naar de synagoge.
B
Robin is voor Israël en tegen Palestina.
C
Robin heeft donker haar.
D
Robin valt op meisjes.

Slide 19 - Quizvraag

Welk antwoord geeft Robin op deze vraag?

Slide 20 - Open vraag

Welk vooroordeel hebben anderen over jou op basis van jouw afkomst?

Slide 21 - Open vraag

Hoe ga jij daar mee om?

Slide 22 - Open vraag

BEKIJK DE VIDEO - AYA

Slide 23 - Tekstslide

Welk vooroordeel hebben mensen volgens Aya over haar moeder?
A
Haar moeder draagt een hoofddoek.
B
Haar moeder spreekt geen Nederlands.
C
Haar moeder is onaardig.
D
Haar moeder is dom.

Slide 24 - Quizvraag

Hoe voelt Aya zich hierover?

Slide 25 - Open vraag

BEKIJK DE VIDEO - LAURENS

Slide 26 - Tekstslide

TRANSGENDER
Je bent geboren met het lichaam van een meisje, maar voelt je een jongen. Of je bent geboren met het lichaam van een jongen, maar voelt je een meisje. 

Slide 27 - Tekstslide

Hoe voelt Laurens zich over de beledigingen en negatieve opmerkingen denk je? Waarom denk je dat?

Slide 28 - Open vraag

Wat bedoelt Laurens als hij zegt: 'Naar mijn idee moeten er gewoon geen hokjes meer zijn?'

Slide 29 - Open vraag

BEKIJK DE VIDEO - TOMAS

Slide 30 - Tekstslide

DRAG QUEEN
=
Een man die zich regelmatig heel uitbundig verkleed als vrouw. Voor de show. Deze persoon is geen transgender. 
(een vrouw die zich verkleed als man is een drag king)

Slide 31 - Tekstslide

Wat vindt de familie van Tomas er van dat hij drag queen is?

Slide 32 - Open vraag

Hoe zou jij reageren als iemand uit jouw familie jou vertelt drag queen / drag king te zijn?

Slide 33 - Open vraag

Je hebt nu zes filmpjes gekeken. In welke persoon kon jij je het BEST inleven?
Fadumiin
Priscilla
Robin
Aya
Laurens
Tomas

Slide 34 - Poll

Je hebt nu zes filmpjes gekeken. In welke persoon kon jij je het MINST inleven?
Fadumiin
Priscilla
Robin
Aya
Laurens
Tomas

Slide 35 - Poll

Aan wie zou jij wat willen vragen?
Fadumiin
Priscilla
Robin
Aya
Laurens
Tomas

Slide 36 - Poll

Wat zou die vraag zijn?

Slide 37 - Open vraag

EVALUATIE

Slide 38 - Tekstslide

Een vooroordeel is ...
A
een mening die niet op feiten is gebaseerd.
B
wat jij van iemand vindt.
C
of jij iets wel of niet leuk vindt.
D
een positief effect, je hebt er wat aan.

Slide 39 - Quizvraag

Noem een vooroordeel dat in deze les voorkwam.

Slide 40 - Open vraag

Noem een voorbeeld van discriminatie dat in deze les voorkwam.

Slide 41 - Open vraag

Hoe serieus heb je aan deze les gewerkt?
A
heel serieus
B
serieus genoeg, ik heb de doelen behaald
C
beetje serieus, was af en toe afgeleid, had meer kunnen leren
D
niet serieus, deed andere dingen tussendoor

Slide 42 - Quizvraag

Slide 43 - Tekstslide