Hfdst 7 SZ Transport

Transportverzekeringen
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Transportverzekeringen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goederen onderweg
Op dat moment niet op goederen/inventarisverzekering

Dan enkel kale branddekking

 • Daarom: Goederentransportverzekering

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De goederen van Straatman en co zijn onderweg naar de afnemer. Waar zijn deze tegen verzekerd zonder transportverzekering?
A
Aanrijding
B
Storm
C
Brand
D
Diefstal

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beurspolis
Meestal gaat het om een beurspolis 
NBGP 2014

 • Alleen ZAAKschade ( dus geen waardevermindering)
 • bijv. de kerstkransjes komen pas op 2 januari aan

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Incoterms
Wereldwijd uniforme afspraken

 • In het contract staat welke incoterm van toepassing is

 • Incoterms gaan NIET over eigendomsoverdracht, betalingsvoorwaarden etc. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervoerskosten en - risico voor verkoper tot goederen zijn ingeladen in verschepingshaven
A
FOB : free on board
B
CFR: cost and freight
C
CIF: cost, insurance, freight
D
CPT: carriage paid to

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Risico voor verkoper tot inladen in de verschepingshaven; kosten verkoper tot bestemmingshaven
A
FOB : free on board
B
DAP: delevered at place
C
CFR: cost and freight
D
CIF: cost, insurance, freight

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

kosten/risico verkoper tot genoemde bestemming. Geen verzekeringsplicht
A
FOB : free on board
B
Franco huis (geen incoterm)
C
CFR: cost and freight
D
CIF: cost, insurance, freight

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De dekking op de polis
Clausules bepalen de dekking:
 • G13: alle van buiten komende onheilen
 • G14: met name genoemde gevallen  
 • M3: oorlogs- en stakersrisico

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

G13: all risks
All risks niet helemaal juist

Uitgesloten:
 • Schade door eigen / merkelijke schuld van de verzekerde
 • Schade door eigen gebrek of eigen bederf
 • Oorlogs - en stakersrisico

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er breekt brand uit op een schip. Daardoor ontstaat vertraging waardoor de lading bederft.
A
Lading is wel verzekerd op G13
B
Lading is niet verzekerd op G13

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Door een zware storm ontstaat vertraging waardoor de lading bederft.
A
Lading is wel verzekerd op G13
B
Lading is niet verzekerd op G13

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Eigen bederf/gebrek
 • Als verzekerde aantoont dat het eigen gebrek of bederf een gevolg is van een van buiten komend onheil is er dekking
 • Is het gebrek of bederf een gevolg van vertraging, dan is dit alleen verzekerd als die vertraging is ontstaan door beschadiging van het voertuig of vaartuig

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

G14 : evenementenclausule
Er is dekking wanneer de schade ontstaat door:
brand en ontploffing
stranden, aanvaring of zinken
vervoermiddel is een ongeval overkomen
vallen tijdens laden en lossen
overboord spoelen of te water raken
averij-grosse

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

G14 kent dezelfde uitsluitingen als G13
Welke zijn dit?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

M3
Oorlogs- en stakersrisico
Materiële schade en verlies
Gevolg van oorlogs- stakersachtige handelingen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beperkingen M3
 • Oorlogsrisico: alleen op zee en in de lucht
 • Stakersrisico: materiële schade als direct gevolg van een staking
 • voorbeeld: stakers houden de wagen tegen en vernielen de lading is wel verzekerd
 • stakers houden de wagen tegen waardoor vertraging ontstaat en de lading bederft is niet verzekerd
 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slijterij Baarsma krijgt een vracht wijnen binnen. Het blijkt dat een colli is opengebroken en dat er twee pakken met 6 flessen zijn gestolen. Er is een NBGP2014 afgesloten. Op welke clausule is dekking?
A
G14
B
G13
C
G23
D
M3

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij de Franse grens is een staking uitgebroken waardoor een enorme file en vertraging ontstaat. De lading bederft. Is deze schade verzekerd op de NBGP 2014 met clausule G13 en M3?
A
De schade aan de groenten wel
B
Dit is niet verzekerd
C
De gevolgschade (inkomstenderving koper) wel

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Declaratiepolis
Voor vervoer over zee

Premie wordt achteraf berekend. De klant geeft periodiek zijn zendingen door. 
Vaak wel sprake van voorschotpremie  

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauschalpolis (omzetpolis)
Voor vervoer over land en door de lucht

 • Schatting vooraf over welk bedrag per keer per jaar wordt vervoerd. Dit is het maximum verzekerde bedrag
 • Vooraf premie betalen; achteraf naverrekening

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Firma Peters vervoert de goederen via vrachtverkeer. Welke contractpolis is passend?
A
Declaratiepolis
B
Pauschalpolis

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Transportverzekeringen
Je kunt goederen op twee manieren laten vervoeren:

Door beroepsvervoerder of met eigen vervoer

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is schade?
Bij goederentransport
 • Beschadiging = aantasting kwaliteit
 • Verlies = aantasting kwantiteit
 • Gemis verwacht voordeel = verlies van de winst die je verwachte te maken met de goederen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke polis is er voor vervoer over land?
A
Declaratiepolis
B
Pauschalpolis

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Eigen vervoersverzekering
Voor vervoer met eigen auto's wordt een pauschalpolis afgesloten
De premie wordt berekend over de waarde van de vervoerde zaken


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra modules
Naast vervoer kun je nog aanvullende modules nemen voor het geval de goederen beschadigd raken:
 • Verblijfsrisico
 • Monstercollectieverzekering
 • Etikettenclausule
 • Stellenclausule
 • Nacht(risico)clausule

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervoerdersaansprakelijkheid
Wanneer je het vervoer niet zelf doet, maar uitbesteedt:
De vervoerder is beperkt aansprakelijk voor schade aan je goederen.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vrachtwagenbestuurder van een vervoersbedrijf geeft geen voorrang aan een tegenpartij. Door de botsing raakt de lading beschadigd. Op welke verzekering is de schade aan de lading gedekt?
A
De WAM-verzekering
B
De AVB-verzekering
C
Geen van deze verzekeringen
D
De BAV-verzekering

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is de voornoemde schade niet verzekerd op de WAM-verzekering?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is de voornoemde schade niet verzekerd op de AVB-verzekering?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vervoerdersaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vervoerder wordt geregeld in de vervoerscondities:
 • AVC
 • CMR
 • AVVV

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

AVC
Algemene Vervoerscondities
 • Binnenlands vervoer (ook met omweg door buitenland)
 • Vervoer over de weg
 • AVC beperkt de aansprakelijkheid tot € 3,40 per kilogram

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Firma Peters vervoert 100 televisies binnen Nederland . Het totale gewicht bedraagt 105 kilo. De vrachtwagen raakt te water, de hele lading gaat verloren. Voor welk bedrag is Peters aansprakelijk?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

AVC
De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade :
 • Die ontstaat door laden, lossen etc. 
 • Verkeerde adressering
 • Door eigenschap vervoerde zaak
 • Klimatologische oorzaak
 • Vervoer van dieren (die nog leven)
 • Overmacht

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CMR 
Convention Relative au Contrat de Transport International
 • Vervoer over de weg
 • Dwingend recht, dus geen afwijking mogelijk
 • Rechten en plichten tussen: afzender, vervoerder en geadresseerde
 • Maximale aansprakelijkheid 8,33 SDR per kilo
 • 1 SDR = ongeveer € 1,30 - > € 10,83 per kilo


Slide 38 - Tekstslide

Verdrag betreffende het internationale transportcontract
Uitsluitingen CMR
 • Schade door eigen gebrek
 • Schade door overmacht
 • Schade aan levende dieren
 • Schade veroorzaakt door belanghebbende zelf

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Firma Peters vervoert 100 televisies van Nederland naar Frankrijk . Het totale gewicht bedraagt 105 kilo. De vrachtwagen raakt te water, de hele lading gaat verloren. Voor welk bedrag is Peters aansprakelijk?

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vervoersbedrijf Sam vervoert compost van de leverancier in Dokkum naar de verwerkingsfabriek in Dalfsen. Het maximaal gewicht is 1.000 kilo. Voor welk bedrag is het vervoersbedrijf maximaal aansprakelijk wanneer de lading verloren gaat?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor welk bedrag is voornoemd bedrijf aansprakelijk wanneer een kilo compost € 0,46 bedraagt en de volledige lading verloren gaat?

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

AVVV
AVC- en CMR-condities zijn niet van toepassing voor verhuizers.
 • Verhuizers gebruiken AVVV
 • Maximale aansprakelijkheid aan vervoerde inboedel is € 100.000,00
 • Eigenaar inboedel kan beter aanvullende goederentransportverzekering afsluiten: 
 • Uitsluiting op AVVV:
 • laden en lossen 
 • overmacht bij verhuizer 

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En daar zijn we weer bij de:
Goederentransportverzekeringen!
Meestal de NBGP 2014

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De clausule G13 op de goederentransportverzekering is bekend onder de naam:
A
Evenementenclausule
B
Allriskclausule
C
Oorlogs-stakersrisico

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De clausule G14 op de goederentransportverzekering is bekend onder de naam:
A
Evenementenclausule
B
Allriskclausule
C
Oorlogs-stakersrisico

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De clausule M3 op de goederentransportverzekering is bekend onder de naam:
A
Evenementenclausule
B
Allriskclausule
C
Oorlogs-stakersrisico

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies