09-10 III.

1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple

Slide 2 - Woordweb

Igeidők
Az igeidők megfelelő használatának elsajátítása rendkívül fontos, hiszen az igeidő változtat egy-egy mondat jelentésén.

Képzéséhez kettő elemet kell módosítanunk a mondatban: Segédige + Ige alakja
A magyar nyelv is használ igeidőket, szám szerint hármat (múlt/jelen/jövő). Angolul 12 igeidőt különböztetünk meg, de ettől nem kell megijedni. Gyakorlatilag a két módszerrel ugyanazokat a dolgokat tudjuk elmondani, csak az angolnak sokkal több direkt eszköze van egy dolog kifejezésére, míg magyarul nekünk több plusz szót, kifejezést kell használnunk hasonló eredmény eléréséhez.
Mi változik?
Nézzük az alábbni példákat:
-What do you do?
-What are you doing?
Mindkét mondat jelentése: 'Mit csinálsz?'
De az egyikre ezt válaszoljuk: I am a teacher.
A másikra pedig: I am talking to you now.
Pedig csak az igeidőben tér el (segédige+ige alakja)

Slide 3 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 4 - Tekstslide

Néha főzök rizst.

Slide 5 - Open vraag

Minden nap iszom sört.

Slide 6 - Open vraag

Havonta kétszer táncolni megyek.

Slide 7 - Open vraag

Bianka minden reggel eszik két tojást otthon.

Slide 8 - Open vraag

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 9 - Tekstslide

Ide tartozó időhatározószavak: 
now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), today (ma), still (még mindig/még most is).

Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. 
Pl:
I’m staying at the Hotel Ritz. – A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.)


Slide 10 - Tekstslide

Ahogy azt már említettem, a Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.– Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz. Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy „ezen a héten 6-kor kelek”, akkor az ’I am getting up at 6 o’clock this week’ lesz, és nem kell hozzátenni, hogy ’I generally get up at 5’ csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!


Slide 11 - Tekstslide

Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be. (Dühi mondatok)

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer. Melegszik az idő.
It’s getting dark.– Sötétedik.


getting - válik valamivé
Alapvetően szeretjük, ha egy szó egyértelműen jelent valamit. Akkor meg lehet tanulni, és könnyen lehet használni. Az angol viszont nagyon sok olyan szót használ, aminek iszonyú sok különböző jelentése van. Ezeknek a jelentését lehetetlennek tűnik megtanulni. Kész káosz!

Slide 12 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 13 - Tekstslide

Épp egy hamburgert eszem.

Slide 14 - Open vraag

Károlyt hívod?

Slide 15 - Open vraag

Szilvia most fut a parkban.

Slide 16 - Open vraag

Épp veszítek pókerben.

Slide 17 - Open vraag

Elemér többnyire Halott Pénzt hallgat esténként, de ma TV-t néz.

Slide 18 - Open vraag

Choose the correct answer!

Slide 19 - Tekstslide

Cristiano Ronaldo _____ a good football player.
A
am
B
is
C
is being
D
be

Slide 20 - Quizvraag

She _____ a Martini every evening.
A
drink
B
is drinking
C
is drink
D
drinks

Slide 21 - Quizvraag

I usually play football, but this week I _____ basketball instead.
A
play
B
plays
C
am playing
D
am play

Slide 22 - Quizvraag

Niki _____ now.
A
is crying
B
runs
C
is sing
D
cooking

Slide 23 - Quizvraag

Are you _____ down what I am saying?
A
write
B
writing
C
are writing
D
writes

Slide 24 - Quizvraag

István mostly _____ to rock music in the school.
A
listening
B
listen
C
is listening
D
listens

Slide 25 - Quizvraag

Drag the appropriate words to their places!

Slide 26 - Tekstslide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 27 - Sleepvraag

Present simple or present continuous?

Slide 28 - Tekstslide

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 29 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking

Slide 30 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 31 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
He ... dinner for me at the moment.
A
cooks
B
is cooking

Slide 32 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 33 - Quizvraag

Type one sentence using Present Simple

Slide 34 - Open vraag

Type one sentence using present continuous:

Slide 35 - Open vraag

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 39 - Tekstslide