Le pronom personnel

LE PRONOM PERSONNEL
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

LE PRONOM PERSONNEL

Slide 1 - Tekstslide

Le pronom personnel
   * onderwerp 
   * lijdend voorwerp 
   * meewerkend voorwerp 
   * met nadruk/voorzetselvoorwerp


Slide 2 - Tekstslide

We kunnen een LV of MW VW in de zin vervangen door een persoonlijk voornaamwoord. 

Ik schrijf een brief aan mijn vader.
     * LV vervangen: ik schrijf hem aan mijn vader
     * MW. VW vervangen: ik schrijf hem een brief

In het Nederlands gebruiken we in beide gevallen HEM. In het Frans is dat niet het geval!

Slide 3 - Tekstslide

    OW               LV                 MW VW          met nadruk / VZV
    
    je                   me                  me                       moi 
    tu                   te                    te                          toi
    il/elle/on        le/la               lui                         lui/elle 
    nous              nous              nous                     nous 
    vous               vous              vous                      vous 
    ils/elles          les                  leur                       eux/elles 

Slide 4 - Tekstslide

(LV)

Slide 5 - Tekstslide

(MW VW)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Bij deze werkwoorden krijgen je een MW VW! 

Slide 8 - Tekstslide

De plaats van het pronom
We plaatsen het LV / MW VW vóór de PV,  behalve als er een infinitief in de zin staat --> dan plaatsen we het pronom vóór het hele werkwoord. 

Je donne une fleur à ma mère.   
        * Je la donne à ma mère.
        * Je lui donne une fleur.    
  
Je vais donner une fleur à ma mère. 
       * Je vais la donner à ma mère.       
       * Je vais lui donner une fleur. 


Slide 9 - Tekstslide

Vervang het lv door een pronom personnel:

Robert donne la fleur à Sophie.
A
Robert la donne à Sophie.
B
Robert le donne à Sophie.
C
Robert donne la fleur à elle.
D
Robert lui donne la fleur.

Slide 10 - Quizvraag

Is het mw vw in de zin hieronder juist gebruikt?

L'agent lui donne une amende.
(De agent geeft hem een bekeuring.)
A
"Lui'' is de juiste vorm
B
"Lui'' is niet de juiste vorm

Slide 11 - Quizvraag

Vervang het lv door een pronom personnel:

Robert donne les livres à ses amis.
A
Robert le donne à ses amis.
B
Robert donne les livres à eux.
C
Robert les donne à ses amis.
D
Robert donne les à ses amis.

Slide 12 - Quizvraag

Vervang het mwv door een pronom personnel: Robert donne les livres à ses amis
A
Robert donne les livres à eux
B
Robert leur donne les livres
C
Robert les donne les livres

Slide 13 - Quizvraag

Vervang het lv door een pronom personnel:

Robert va donner les stylos à ses amis.
A
Robert les va donner à ses amis.
B
Robert va les donner à ses amis.
C
Robert va donner les à ses amis.
D
Robert va le donner à ses amis.

Slide 14 - Quizvraag

Vul het juiste persoonlijk vnw. met nadruk in:

C'est Nathan qui joue de la guitare?
Oui c'est ____ qui joue dans un groupe.
A
il
B
eux
C
lui
D
elle

Slide 15 - Quizvraag

Le pronom personnel

Est-ce que tu connais Jean-Pierre?
A
Oui, je lui connais.
B
Oui, je connais.
C
Oui, je le connais.
D
Oui, je la connais.

Slide 16 - Quizvraag

Vervang het lv door een pronom personnel: Jean va dire la vérité à ses amis
A
Jean les va dire à ses amis
B
Jean va la dire à ses amis
C
Jean va leur dire à ses amis
D
Jean la va dire à ses amis

Slide 17 - Quizvraag

Vervang het lv door un pronom personnel:

Je donne les cadeaux à mon amie.
A
Je donne les à mon amie.
B
Je leur donne à mon amie.
C
Je lui donne à mon amie.
D
Je les donne à mon amie.

Slide 18 - Quizvraag

Vul het juiste persoonlijk vnw. met nadruk in:

Cette carte postale est pour tes copines en France? Oui, elle est pour ______
A
eux
B
elles
C
ils
D
nous

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide