OND - Les 1 en 2 van P2. OM44 - Bedrijfsplan

Welkom


Les 1 van periode 2
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 225 min

Onderdelen in deze les

Welkom


Les 1 van periode 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van deze les
* Introductie van periode 2   +  stand van zaken
* Instructie over het afronden van de module
* Zelfstandig werken aan de (BPV-)opdrachten / financieel plan
   Of:  aan de opdrachten van 'Project'. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe is het met jullie?
*  Hoe was je stage?
*  Heb je de BPV-opdrachten kunnen doen? Al uitgewerkt?
*  Waar ben je op dit moment?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over het theorie-examen OND:
6 studenten moeten het examen nog inhalen/herkansen, maar:

Toets:  open-boek toets  of  theorie-examen?
Presentatie:  onderdelen van Bedrijfsplan zijn geschrapt. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over het afronden van de module
Presentatie en Verdediging (uitleg geven) over jouw bedrijfsplan en financieel plan.  
        -> Examen in periode 3.  Het examen duurt 60 minuten in totaal.
Wanneer jullie eraan toe zijn, deel ik de inhoud en beoordelingscriteria van het examen.

*  Compleet portfolio inleveren (alle opdrachten van bedrijfsplan en de tabbladen van het financieel plan + (korte) toelichting van de cijfers. De komende weken gaan jullie de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van je onderneming berekenen.
-> opdrachten 25, 26 en 7

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VB.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 18 is belangrijk
Vandaag:
- Waar ben je gebleven?  Ik kom zo even bij een ieder langs.
- Kun je verder?  -> BPV-opdrachten of invullen financieel plan (tot aan de tabbladen 'opening- en eindbalans').

Het is even geleden, dus start rustig op <- lezen.
Heb je vragen, laat het mij weten. 

Je mag ook verder werken aan opdrachten van de vorige les(sen), zoals Project. 


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom


Les 2 van periode 2

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van deze les
* Uitwerken van het financieel plan
* Instructie over de kengetallen (lastige stof)
* Zelfstandig werken aan de (BPV-)opdrachten / financieel plan
   Of:  aan je 'Stoel'- project


In periode 2 alles afronden, zodat jullie in periode 3 examen kunnen doen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het financieel plan
1.  Licht de cijfers in je financieel plan toe. Noteer dat (zo duidelijk mogelijk) in Word, want je kunt er vragen over krijgen na jouw presentatie.  Voor de cijfers (kosten) moet je het één en ander opzoeken.  Alleen de grijze 'cellen'  moet je invullen. Controleer of de berekening in Excel (van tabblad naar tabblad) klopt. 

2. Klaar met invullen en kun je nog steeds LEVEN als ondernemer van jouw bedrijf?  Nee, let zo even op.  Tot slot moet je de financiële gezondheid van jouw bedrijf berekenen (solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal)  met de cijfers van openingsbalans en eindbalans.

3. Kopieer en plak de tabellen in je bedrijfsplan en plaats daaronder de toelichting van de cijfers.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bereken je afschrijvingskosten?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het laatste onderdeel:

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bereken je solvabiliteit?
De formule voor het berekenen van de solvabiliteit is als volgt:

Solvabiliteit = (eigen vermogen / vreemd vermogen) × 100%         


Het eigen vermogen is het bedrag dat je zelf in je onderneming hebt gestopt. 
Het vreemd vermogen van een onderneming zijn de langlopende schulden en de kortlopende schulden bij elkaar opgeteld. 

Als de solvabiliteit 100% of hoger is, dan betekent dit dat de onderneming theoretisch al haar vreemd vermogen kan betalen. In de praktijk hangt de solvabiliteit echter ook af van de omvang van de onderneming. Als de solvabiliteit hoog is, betekent dit dat er veel eigen vermogen ten opzichte van de schulden is. Hierdoor is de kans groot dat de onderneming al haar schulden zal kunnen afbetalen bij een faillissement.
Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vreemd Vermogen -> 
*

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Misschien heb jij dit ook...

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Liquiditeit berekenen
De liquiditeit van een onderneming kan worden gemeten aan de hand van de current ratio. De current ratio geeft aan of de onderneming haar kort vreemd vermogen kan aflossen uit de liquide middelen en vlottende activa. De formule voor de current ratio is als volgt:

Current ratio = (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen
Als de current ratio groter of gelijk is aan 1 is de onderneming theoretisch liquide. In de praktijk wordt echter een current ratio van 1,5 tot 2 als voldoende beschouwd. 

* vlottende activa:   voorraden, debiteuren, en je liquide middelen.
* Liquide middelen: je kasgeld en het saldo op je bankrekening
* KVV: Dit zijn schulden, oftewel vreemd vermogen met een looptijd tot maximaal één jaar.


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

    Lange termijn schulden

Korte termijn schulden (geel)
Vreemd Vermogen (totaal)

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkkapitaal berekenen
Vlottende activa  -  vlottende passiva 

De vlottende activa bestaan uit debiteuren, voorraad (inkoopprijs) en liquide middelen; de vlottende passiva uit crediteuren en andere kortlopende schulden.


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kom je er niet uit?
Ik deel deze LessonUp zo via de mail (vanaf dia 8)

Bekijk eerst even deze video op YouTube:
Economie Academy : les over Liquiditeit, Solvabiliteit....

Loop je vast?  Kom bij mij.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies