WEBB - 2.12 t/m 2.14

Welkom
4 HAVO ECONOMIE  ||  2023-2024
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom
4 HAVO ECONOMIE  ||  2023-2024

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Theorie hoofdstuk 2
- Aan de slag
- Opdracht bespreken
- Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Moral hazard en asymmetrische informatie
Er is sprake van moreel wangedrag wanneer mensen zich riscovoller gaan gedragen, omdat de financiële gevolgen daarvan voor een ander zijn.
Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij.

Slide 3 - Tekstslide

Asymmetrische informatie
De verzekerde weet meer over de kans op schade dan de verzekeringsmaatschappij, er is hier sprake van informatie asymmetrie tussen de verzekerde en verzekeraar.

Een ander voorbeeld waarbij sprake is
van asymmetrische informatie: 

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit hoe asymmetrische informatie tot Moral Hazard kan leiden.

Slide 5 - Open vraag

Wat zou een oplossing kunnen zijn om moreel wangedrag tegen te gaan?

Slide 6 - Open vraag

Noem een situatie waar asymmetrische informatie van toepassing zou kunnen zijn

Slide 7 - Open vraag

Averechtse selectie 

Als verzekeringen niet verplicht zijn, zullen alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, met als gevolg hoge premies (averechtse selectie).


Dit kan (bij onvrijwillig risico) als onrechtvaardig worden ervaren.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe kan een verzekeraar de averechtste selectie verminderen?

Slide 9 - Open vraag

Een verzekering sluit je af als je kans hebt op ................             
en je wilt dat het vergoed wordt door de verzekering.

Verzekeren is het overnemen van de ..................................                              
van een schade van een verzekerde door een verzekeraar. 
Een  ............................................   noem je ook wel een verzekeringsmaatschappij.

De .................................... is degene die een verzekering afsluit bij een verzekeraar. 

De ............................................. is het bedrag dat je voor de verzekering moet betalen.
verzekerde
financiële gevolgen
verzekeraar
premie
schade

Slide 10 - Sleepvraag

Een verzekering sluit je af als je kans hebt op ................             
en je wilt dat het vergoed wordt door de verzekering.

Verzekeren is het overnemen van de ..................................                              
van een schade van een verzekerde door een verzekeraar. 
Een  ............................................   noem je ook wel een verzekeringsmaatschappij.

De .................................... is degene die een verzekering afsluit bij een verzekeraar. 

De ............................................. is het bedrag dat je voor de verzekering moet betalen.
verzekerde
financiële gevolgen
verzekeraar
premie
schade

Slide 11 - Sleepvraag

Een verzekering sluit je af als je kans hebt op ................             
en je wilt dat het vergoed wordt door de verzekering.

Verzekeren is het overnemen van de ..................................                              
van een schade van een verzekerde door een verzekeraar. 
Een  ............................................   noem je ook wel een verzekeringsmaatschappij.

De .................................... is degene die een verzekering afsluit bij een verzekeraar. 

De ............................................. is het bedrag dat je voor de verzekering moet betalen.
verzekerde
financiële gevolgen
verzekeraar
premie
schade

Slide 12 - Sleepvraag

Een verzekering sluit je af als je kans hebt op ................             
en je wilt dat het vergoed wordt door de verzekering.

Verzekeren is het overnemen van de ..................................                              
van een schade van een verzekerde door een verzekeraar. 
Een  ............................................   noem je ook wel een verzekeringsmaatschappij.

De .................................... is degene die een verzekering afsluit bij een verzekeraar. 

De ............................................. is het bedrag dat je voor de verzekering moet betalen.
verzekerde
financiële gevolgen
verzekeraar
premie
schade

Slide 13 - Sleepvraag

Maken 2.9 t/m 2.12

Slide 14 - Tekstslide

Bespreken 2.9 t/m 2.12

Slide 15 - Tekstslide

Maken 2.13 & 2.14

Slide 16 - Tekstslide

2.13
a. Averechtse selectie wordt  bij de zorgverzekeringswet bestreden doordat iedere inwoner verplicht is zich te
verzekeren.


Slide 17 - Tekstslide

2.13
b. Bij de aanvullende verzekering kan er sprake zijn van averechtste selectie, bijvoorbeeld bij een aanvullende verzekering voor tandartskosten zullen zich
vooral mensen die veel kosten hebben zich aanvullend verzekeren, mensen met
weinig kosten niet.
Slide 18 - Tekstslide

2.13
c. Moral Hazard kan bestreden worden door invoering van een eigen risico. Men verwacht dat er minder onterecht gebruik
van de zorgverzekering wordt gemaakt, omdat mensen het eerste deel van de kosten zelf moeten betalen

Slide 19 - Tekstslide

2.13

d. De overheid heeft premiedifferentiatie verboden, omdat de overheid streeft naar solidariteit tussen gezonden en zieken.

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk t/m 2.14 + zelftest
Klaar? Nakijken

Slide 21 - Tekstslide