Herhalingsquiz - Thema 7 Kinderspel

Herhalingsquiz: Thema 7 Kinderspel
A
Yeeeeeeeey
B
Yaaaaaay
1 / 33
volgende
Slide 1: Quizvraag
Sociale wetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Herhalingsquiz: Thema 7 Kinderspel
A
Yeeeeeeeey
B
Yaaaaaay

Slide 1 - Quizvraag

Thema 7: Kinderspel

Slide 2 - Woordweb

Hoe noemen we de ontwikkeling tussen 6 - 12 jaar?
A
Lagere schoolkind
B
Kindschool
C
Puber
D
Schoolkind

Slide 3 - Quizvraag

Is de term 'schoolkind' wel zo correct?
Nee
Ja

Slide 4 - Poll

Wat valt erop als je de toename in gestalte bekijkt tussen 6 - 12 jaar?
A
Toename gewicht gaat trager
B
Toename gewicht en lengte gaat trager
C
Toename lengte gaat trager
D
Toename gewicht en lengte gaat sneller

Slide 5 - Quizvraag

De verschillen onderling (lengte en gewicht) lopen hoog op, Dit kan zogen voor ...
A
Invloed ontwikkeling zelfbeeld
B
Invloed ontwikkeling lichaam
C
Invloed ontwikkeling brein
D
Invloed ontwikkeling vrienden

Slide 6 - Quizvraag

Tijdens de schoolperiode zal het melkgebit naar het definitief gebit veranderen,
Klopt !
Klopt niet.

Slide 7 - Poll

De motorische vaardigheden ontwikkelen ....
A
Trager
B
Sneller

Slide 8 - Quizvraag

Lagere schoolkinderen beheersen beter hun lichaam, dit komt omdat ze vanaf 6 jaar ....
A
kunnen stappen
B
hun lichaam beheersen
C
hun evenwicht kunnen bewaren
D
Spelen op de speelplaats

Slide 9 - Quizvraag

Genderverschillen

Slide 10 - Woordweb

Myeline in de hersenen

Slide 11 - Woordweb

Waarom gaan lagere schoolkinderen minder tekenen?
A
Tekenontwikkeling zit op het einde
B
Ze worden kritischer
C
Hebben geen zin meer om te tekenen
D
Hun fantasie is op

Slide 12 - Quizvraag

L'enfant parfait

Slide 13 - Woordweb

Wat is lateralisatie?
A
Rechtshandig worden
B
Linkshandig worden
C
rechts - of linkshandig worden

Slide 14 - Quizvraag

Volgens Piaget zit het schoolkind in ...
A
Concreet - operationele fase
B
Sensori-motorisch handelen
C
Pre-operationeel denken
D
Formeel-operationeel denken

Slide 15 - Quizvraag

Concreet-operationele fase

Slide 16 - Woordweb

Welke conservatieproef is dit?

A
Reversibel denken
B
Decentratie
C
Seriatie
D
Correct clasificeren

Slide 17 - Quizvraag

Welke conservatieproef is dit?

A
Reversibel denken
B
Decentratie
C
Seriatie
D
Correct clasificeren

Slide 18 - Quizvraag

Welk soort geheugen verbetert er aanzienlijk?
A
Langetermijngeheugen
B
Kortetermijngeheugen

Slide 19 - Quizvraag

Wat is verstandelijk memoriseren?
A
Iets leren en vergeten
B
Kort onthouden
C
Inzicht krijgen in wat je leert

Slide 20 - Quizvraag

Leergeschiktheid wordt bepaald door:

Slide 21 - Woordweb

Waarom zijn er veel zittenblijvers in het eerste jaar?
A
Te moeilijk
B
Grote aanpassing waar sommigen niet klaar voor zijn
C
Niet goed geleerd

Slide 22 - Quizvraag

Wat zijn leerproblemen?

Slide 23 - Open vraag

leerproblemen / leerstoornissen

Slide 24 - Woordweb

STI - CO - R - DI

Slide 25 - Woordweb

In welke fase zit de taalontwikkeling van het schoolkind?
A
De prelinguale periode
B
De vroeglinguale periode
C
De differentiatiefase
D
De voltooiïngsfase

Slide 26 - Quizvraag

Vicieuze cirkel van mislukkingen

Slide 27 - Woordweb

Wat zijn normen?

Slide 28 - Open vraag

Wat zijn waarden?

Slide 29 - Open vraag

Vlijt en inspanning versus minderwaardigheid

Slide 30 - Open vraag

Wat is segregatie van de seksen?
A
Samenwerken jongens en meisjes
B
Splitsing jongens en meisjes

Slide 31 - Quizvraag

Wat is pesten?
A
Systematisch en langdurig onderuithalen van een ander
B
kortdurig onderuithalen van een ander
C
Verschil in macht tussen dader en slachtoffer
D
Geen verschil in macht tussen dader en slachtoffer

Slide 32 - Quizvraag

Wat is een constructiespel?
A
Verkleden
B
Puzzelen
C
Realistische dingen bouwen
D
Doen alsof

Slide 33 - Quizvraag