Dagbesteding - periode 4 - les 5

Dagbesteding - periode 4 - les 5


Hoofdstuk 7
7.1 t/m 7.6
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
DagbestedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding - periode 4 - les 5


Hoofdstuk 7
7.1 t/m 7.6

Slide 1 - Tekstslide

Lesagenda
We behandelen deze les:


  • Terugblik
  • Hoofdstuk 7 - 7.1 t/m 7.6
  • Aan  de slag met opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Sociaal ondernemen betekent dat de cliënt zichzelf accepteert zoals hij is
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

De methode ‘het INAA model’, wat bij sociaal
ondernemen hoort, staat voor Inclusion, Natural, Anticipatory en Attitude

A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quizvraag

In de toekomst krijgen steeds meer zorginstellingen zogenoemde dagactiviteitencentra(DAC’s) op hun
eigen terrein.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Stelling I: Een tegenprestatie is een betaalde maatschappelijke nuttige activiteit voor zowel de samenleving als voor de persoon zelf.
Stelling II: Werken op een zorggerichte zorgboerderij betekent dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je cliënt, maar ook voor de dieren.

A
I is juist en II is onjuist.
B
I is onjuist en II is juist.
C
I en II zijn juist.
D
I en II zijn onjuist.

Slide 6 - Quizvraag

Activiteiten aanbieden
Thema 3

Hoofdstuk 7


Leerdoelen: 
Aan het einde van de les weet je wat psycho-educatie betekent en kun je in eigen woorden uitleggen wat zelfzorgtekort inhoudt. 

Slide 7 - Tekstslide

Scholing
Een verblijf in grote instellingen riep hospitaliserende effecten op. 
Hospitalisatie = cliënten stellen zich steeds afhankelijker op.

Om die reden ontstond de methodiek rehabilitatie

rehabilitatie = vorm van begeleiding waarbij focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij. 

Slide 8 - Tekstslide

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie: Paul Liberman

Een methodiek waarin cliënten leren hoe zij zichzelf rekening houdend met hun ziekte, in de maatschappij kunnen handhaven.

Hoe wordt de methodiek Liberman aangeboden:
Praktische aanpak
Structuur
Betrekken van de omgeving
Omgaan met vrije tijd

Slide 9 - Tekstslide

Wat is psycho-educatie en waarom is het belangrijk

Slide 10 - Open vraag

Psycho educatie
Psycho-educatie = een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving (de familie, de partner) uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld. 

Doel van psycho-educatie:
Cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Aanbieden psycho- educatie
Psycho- educatie wordt aangeboden door:

  • Kennis
  • Acceptatie
  • Ervaringsdeskundigen

Slide 13 - Tekstslide

Waar denk je aan bij zelfzorgtekort

Slide 14 - Woordweb

Zelfzorgtekort
Zelfzorgtekort = als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.

Handelingen kun je voor een cliënt gemakkelijker maken met behulp van:
-Aanpassingen en hulpmiddelen. 

Slide 15 - Tekstslide

Zelfzorg
Zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen. 

Zelfzorg bevat de volgende activiteiten:
-ADL algemeen dagelijkse levensverrichtingen
- HDL huishoudelijke dagelijkse levensverwachtingen
-ADML Algemeen dagelijks maatschappelijke levensverrichtingen

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag!
Online leeromgeving: Thema 3
Hoofdstuk 7
Opdracht 1 t/m 7

Laatste 10 minuten terug in de les!

Slide 17 - Tekstslide