cross

Zin en doel van het bestaan

Zin en doel van het bestaan.
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Zin en doel van het bestaan.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je bent in staat om uit te leggen dat als de zin van het menselijk bestaan wordt  ontleend aan een leven na de dood, je met     doel-denken te maken hebt.
Je kunt uitleggen hoe moderne westerse filosofen denken over doel-denken zonder God.
Jij kunt uitleggen hoe je zelf over dit onderwerp denkt.

Slide 2 - Tekstslide

Het Absurdisme stelt dat het leven geen                           heeft. 

De grondlegger van deze stroming heet

De stroming die zegt dat ook al heeft het leven geen zin,  

je er wel zin aan kan maken heet 

Een belangrijk principe in deze stroming is

Kierkegaard vond de zin van het leven in 

Een eigen ethos zonder God hoort bij

De lagen esthetisch, ethisch en religieus horen bij 
Camus
   betekenis
vrijheid
God
Sartre
Kierkegaard
Existentialisme

Slide 3 - Sleepvraag

Doel-denken 
Geeft een verklaring van de wereld en de plaats van de mens hierin.

Met God en zonder God.

Slide 4 - Tekstslide

Religieus 
Doel-denken
  • Het leven hier en nu is ondergeschikt aan het leven na de dood.
  • Het gaat om de uiteindelijke zin van het bestaan.                Het eindpunt.
      metafoor: pelgrimsreis

Slide 5 - Tekstslide

Tolstoj 1828-1910

"Als God niet zou bestaan, er geen leven na de dood zou zijn, is het bestaan zinloos. 
Alle grond voor moraal is dan weg."


Slide 6 - Tekstslide

Waarom is volgens Tolstoj elke grond voor het hebben van normen en waarden weg?
Typ het antwoord hieronder.

Slide 7 - Open vraag

Wat is een voorbeeld van niet-religieus doel-denken?
A
paradijs
B
hemel
C
nirvana
D
heilstaat

Slide 8 - Quizvraag

Minimaliseer je het leven als je gelooft in een leven na de dood?
Typ het antwoord hieronder.

Slide 9 - Open vraag

Doel-denken in de moderne filosofie.
  • Niet eindeloos doorgaan met nastreven van doelen.

  • Er moet een einddoel zijn dat alle andere subdoelen omvat en waarde geeft. Dat is dan de uiteindelijke bestemming van de mens.

Slide 10 - Tekstslide

Moderne Westerse filosofen
Einddoel van de mens zonder God.
Einddoel waarbij de mens de regie voert.

Het doel heiligt de middelen.Slide 11 - Tekstslide

Karl Marx 
1818-1883

Communistische heilstaat.
Hemel op aarde zonder God.Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Nietzsche 1844-1900

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

3

Slide 16 - Video

Wat vond Nietzsche zelf van zijn 4e statement en waarom?

Slide 17 - Open vraag

02:42
Voor Nietzsche is afgunst (jaloezie)
iets goeds. Wat vind jij?

Slide 18 - Open vraag

04:01
Wat vind jij van zijn denken over het christendom?
Onderbouw je mening.

Slide 19 - Open vraag

04:59
Wat vind je van zijn derde statement?
Leg je antwoord goed uit.

Slide 20 - Open vraag

God is doodtheorie
  •  Mensen hebben het idee God vermoord.
  • God is niet wetenschappelijk te bewijzen. 
  • Nu God niet bestaat is het leven zinloos. 


Slide 21 - Tekstslide

Zonder God
 is er ook geen moraal, alleen maar machtsstrijd tussen de mensen.

Niemand kan dan nog vanuit bovenmenselijk perspectief een andere wet voorschrijven.
 

Slide 22 - Tekstslide

moraal
Slaven moraal= Christelijke moraal.
Heren moraal= meedogenloos moraal
De mens moet zich losmaken van het christelijke moraal.


Slide 23 - Tekstslide

Übermensch
De heren staan zo nu en dan in de geschiedenis op en vormen de voorbode tot de Übermensch: een – volgens Nietzsche – betere, hogere mens die in de toekomst zal ontstaan. 

Slide 24 - Tekstslide

Citaat
“In je leven zal er niks nieuws zijn. Elk moment van pijn en ieder geluk, elke gedachte, elke zucht, alles wat je hebt meegemaakt, of dat nou iets kleins of iets groots is, zal je doorlopend opnieuw meemaken. Op dezelfde manier, in dezelfde volgorde, met dezelfde mensen. De eeuwige zandloper van het bestaan wordt steeds wanneer hij leeg is gelopen opnieuw omgedraaid. Steeds weer. En samen met de zandloper, begint ook jouw leven steeds weer opnieuw van voren af aan.”

Slide 25 - Tekstslide

Amor fati
(omarm je lot)
Om dat vol te houden,  moet de mens vrij zijn van moraal. 
Geen waarde toekennen aan een bepaald moment. 
Het eeuwige leven is dan hier op aarde. 

Slide 26 - Tekstslide

Ik houd niet van geld. Geld is de reden dat we vechten.
Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.
Niet het geweld maar het goede vernietigt het kwaad.

Slide 27 - Sleepvraag

Opdracht 1
Maak duidelijk waarom er bij Tolstoj sprake is van doeldenken.
Opdracht 2
Nietzsche vond dat men het aardse leven verwaarloost, als men eenzijdig gericht is op een hoogste doel. Op die manier ligt het ware leven niet meer in het heden maar in de toekomst, volgens hem. 
Op welke levensbeschouwing(en) zal Nietzsche daarom kritiek gehad hebben en waarom?
timer
1:00

Slide 28 - Tekstslide

consumentisme
Het regelmatig aanschaffen van  producten die  niet noodzakelijk                     zijn voor het primaire levensonderhoud.

Gepersonaliseerde reclames op social media.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Zijn de leerdoelen behaald?
Je bent in staat om uit te leggen dat als de zin van het menselijk bestaan wordt  ontleend aan een leven na de dood, je met     doel-denken te maken hebt.
Je kunt uitleggen hoe moderne westerse filosofen denken over doel-denken zonder God.
Jij kunt uitleggen hoe je zelf over dit onderwerp denkt.

Slide 31 - Tekstslide