cross

Kennismaking en start Lezen H1

Welkom!

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

10 minuten lezen

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les:


-Korte kennismaking & verwachtingen.

H1 Lezen:
-Wat is het onderwerp van een tekst?
-Wat is oriënterend lezen?
-Hoe kun je onderwerp van een tekst vinden?

Slide 3 - Tekstslide

Kennismaking
-Sandra Melchers; sandra.melchers@voveghel.nl
-Rosmalen
-Hobby's

Slide 4 - Tekstslide

Verwachtingen
-Hulp

-Aantekeningen maken

-Structuur


Slide 5 - Tekstslide

Verwachtingen
-Samenwerken

-Fluisterstem

-Hulp & aanspreken

-Leesboek & Lesson Up

Slide 6 - Tekstslide

Lesboek Nederlands
-Blz. 6 en 7> inhoud

-Start Lezen H1

Slide 7 - Tekstslide

H1 Lezen les 1
Blz. 12

Maak de startopdracht:
-lezen tekst 1
-lees vast de vragen en beantwoord deze (nog niet opschrijven).

Slide 8 - Tekstslide

Werken in je schrift
Noteer boven aan de bladzijde van je schrift:
Welk hoofdstuk en wel onderdeel het is.

Hoofdstuk 1 Lezen. Nieuw onderdeel> nieuwe bladzijde).

Voor de kantlijn noteer je de opdracht. 
Startopdracht> s opdr.
Opdracht 1> opdr. 1
Vragen beantwoord je in hele zinnen!

Slide 9 - Tekstslide

Doelen
H1 Lezen:
 
-Wat is het onderwerp van een tekst?
-Wat is oriënterend lezen?
-Hoe kun je onderwerp van een tekst vinden?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Doelen
H1 Lezen:
 
-Wat is het onderwerp van een tekst?
-Wat is oriënterend lezen?
-Hoe kun je onderwerp van een tekst vinden?

Slide 12 - Tekstslide

Aantekeningen
Onderwerp van een tekst=>
Onderwerp> oriënterend lezen:
 • Bekijken tekst:
  -
  -
  -
  -Slide 13 - Tekstslide

Aantekeningen
Onderwerp=>waar de tekst over gaat (één of een paar woorden).
Onderwerp> oriënterend lezen=> deel lezen & bekijken

 • Bekijken tekst:
-Kijk naar de titel.
-Kijk naar foto's en plaatjes.
-Bekijk tussenkopjes (= titels boven alinea's in de tekst)
-Bekijk anders gedrukte woorden (vet, onderstreept, GROOT, gekleurd)
 • Lezen 1e stukje.


Slide 14 - Tekstslide

Lesson Up
Ga naar: https://www.lessonup.com/site/nl

Voer de pincode in

Noteer je naam/ namen (eigen naam).


Slide 15 - Tekstslide

Wat moet je lezen
bij oriënterend lezen?
A
De hele tekst doorlezen
B
Het slot van de tekst lezen
C
Het eerste stukje (inleiding) lezen
D
De titel lezen

Slide 16 - Quizvraag

Wat moet je bekijken
bij oriënterend lezen?
A
titel, plaatjes en opvallende woorden
B
titel en tussenkopjes
C
opvallende woorden
D
titel, plaatjes, tussenkopjes en opvallende woorden

Slide 17 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor
'plaatjes'?
A
bronnen
B
illustraties
C
oriënteren
D
synoniem

Slide 18 - Quizvraag

Aan de slag
Opdrachten in je lesboek:
Opdracht 1, 2 en 3 maken op blz. 12 t/m 14. 
We kijken dit samen na. Op het bord staat hoe laat.

Je mag hierbij samenwerken. Als je eerder klaar bent, ga je lezen.

Denk aan de afspraken over werken in je schrift...

Slide 19 - Tekstslide

Werken in je schrift
Noteer boven aan de bladzijde van je schrift:
Welk hoofdstuk en wel onderdeel het is.

Hoofdstuk 1 Lezen. Nieuw onderdeel> nieuwe bladzijde).

Voor de kantlijn noteer je de opdracht. 
Startopdracht> s opdr.
Opdracht 1> opdr. 1
Vragen beantwoord je in hele zinnen!

Slide 20 - Tekstslide

Nakijken in je schrift
Je kijkt met een andere kleur je werk na. 

Je noteert met een andere kleur het juiste antwoord.

Vraag bij je leraar na als je er niet zelf uitkomt waarom jouw antwoord fout was.

Slide 21 - Tekstslide

Huiswerk
Maken
Opdracht 4   en 5 blz. 15 en verder.

Ook opdracht 1, 2 en 3 zijn af. 

Tijdens het lezen wordt het huiswerk gecontroleerd.


Slide 22 - Tekstslide

Doelen
H1 Lezen:
 
-Wat is het onderwerp van een tekst?
-Wat is oriënterend lezen?
-Hoe kun je onderwerp van een tekst vinden?

Slide 23 - Tekstslide