1.1 Elektrische Energie

1.1 Elektrische energie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

1.1 Elektrische energie

Slide 1 - Tekstslide

Apparaten zetten elektrische energie om in 3 verschillende energieën. Welke?

Slide 2 - Open vraag

Elektrische energie
Elektrische energie is het verplaatsen van elektronen.

De eenheid van energie is J (Joule) of kiloWattuur (kWh).

Slide 3 - Tekstslide

Rendement
Geen enkel apparaat zet alle elektrische energie om in de energiesoort die je wilt hebben.
Je verliest altijd energie in de vorm van warmte.
Om te berekenen hoe rendabel een apparaat is gebruik je de volgende formule: 
η=ETotaalENuttig100
η=PTotaalPNuttig100

Slide 4 - Tekstslide

Energielabels
Energielabels geven aan hoe zuinig een apparaat is.

A+++ is het zuinigst, G is het minst zuinig.

Deze verdeling wordt ook gebruikt om aan te geven hoe energiezuinig woningen zijn!

Slide 5 - Tekstslide

Vermogen
Apparaten verbruiken energie, hoeveel energie per seconde een apparaat verbruikt noemen we het vermogen.
De eenheid van vermogen is dan ook J/s, of Watt (W).

Grotere apparaten hebben ook grotere vermogens, hiervoor gebruiken we vaak de eenheid kiloWatt (kW), dit is 1000 W, of 1000 J/s.

Slide 6 - Tekstslide

Joule

Eenheid van energie

Gebruikt bij kleine hoeveelheden energie

1 J = 1/3.600.000 kWh

kWh

Eenheid van energie

Gebruikt bij grote hoeveelheden energie

1 kWh = 3.600.000 J
NIET TE VERWARREN MET kW!!!!

Slide 7 - Tekstslide

Elektrische energie berekenen
Om te berekenen hoeveel energie een apparaat heeft verbruikt gebruik je de formule:

Hierin is E energie (J of kWh)
P is vermogen (W of kW)
t is tijd (s of h)
E=Pt

Slide 8 - Tekstslide

Nadat je thuiskomt van school om 16:00 kijk je 2 uur tv. Je tv heeft een vermogen van 350 W. Hoeveel energie heb je verbruikt in deze tijd? Geef je antwoord in kWh.

Slide 9 - Open vraag

Je telefoon heeft op een dag 14 uur aangestaan, in deze tijd heeft hij 756.000 J verbruikt. Wat is het gemiddelde vermogen van je telefoon deze dag? Geef je antwoord in W

Slide 10 - Open vraag

In je kamer staat een lamp met daarin een gloeilamp. Deze gloeilamp zet van elke 150 J die aangevoerd wordt 10 J om naar licht, de rest wordt omgezet naar warmte. Wat is het rendement van de gloeilamp?
A
15%
B
6,67%
C
3,33%
D
0,667%

Slide 11 - Quizvraag

Het rendement van een zonnepaneel is 95%. Als een zonnepaneel in een week 15 kWh aan energie heeft geleverd. Hoeveel kWh heeft het zonnepaneel dan in totaal opgenomen? Geef je antwoord tot op 1 cijfer achter de komma

Slide 12 - Open vraag

Ik heb uit deze uitleg het volgende geleerd:

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video