2.2 Democratie in Nederland

H2 Burgers en stoommachines

2.2  Democratie in Nederland
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H2 Burgers en stoommachines

2.2  Democratie in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Kennen
 • in 1813 werd NL een constitutionele monarchie, koning Willem I
 • De koning had veel macht, hij kon minsters ontslaan, baas over schatkist
 • liberalen willen meer inspraak
 • in 1848 kregen ze dat: het parlement werd de baas door nieuwe grondwet
 • in 1919 hadden mannen en vrouwen in NL algemeen kiesrecht
 • Nederland is een echte parlementaire democratie geworden

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen 
 • constitutionele monarchie
 • staatshoofd
 • kabinet
 • liberalen
 • politieke groep
 • Tweede Kamer
 • parlementaire democratie
 • algemeen kiesrecht

Slide 3 - Tekstslide

Hoe zat het ook alweer?
 • 1800-1900
 • Burgers en stoommachines
 • Industriële revolutie
 • fabrieken

Maar ook:
 • 1795-1813: Fransen de baas in Nederland, tijd van Napoleon

Slide 4 - Tekstslide

Intussen in Nederland....
 • 1813: Napoleon verslagen, einde Franse tijd
 • 1813: NL + België samen 1 land, koninkrijk
 • koning Willem I = staatshoofd
 • constitutionele monarchie

Koning Willem I had echter veel macht:
- benoemt en ontslaat zelf de ministers
- is de baas over de schatkist
- is de baas over het leger

Slide 5 - Tekstslide

1848 = belangrijk jaar! -> nieuwe grondwet
 • liberalen zorgen voor nieuwe grondwet
 • koning verliest poitieke macht
 • parlement is nu de baas
 • rijke mannen mogen stemmen

Slide 6 - Tekstslide

1919 -> NL is parlementaire democratie
 • algemeen kiesrecht voor mannen EN vrouwen
 • parlement hoogste macht = Tweede + Eerste Kamer
 • burgers kiezen de vertegenwoordigers in het parlement

Slide 7 - Tekstslide

Check je leerdoel!Maak de volgende oefenvragen....

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een constitutionele monarchie?
A
Koninkrijk met een grondwet
B
Koninkrijk zonder grondwet
C
Land met een grondwet maar geen koning
D
Koninkrijk met een absolute koning

Slide 9 - Quizvraag

Wanneer is er sprake van echte democratie in Nederland?
A
1848
B
1879
C
1917
D
1919

Slide 10 - Quizvraag

In welk jaar kreeg Nederland voor het eerst een Nederlandse koning?
A
1813
B
1815
C
1830
D
1848

Slide 11 - Quizvraag

De belangrijkste politieke groep in 1848 waren de ......?......
A
Liberalen
B
Socialisten
C
Confessionelen

Slide 12 - Quizvraag

Wie hebben er kiesrecht in 1848?
A
Mannen mogen stemmen
B
Rijke mannen en vrouwen mogen stemmen
C
Als een man genoeg belasting betaald mag hij stemmen
D
Niemand mag stemmen

Slide 13 - Quizvraag

Liberalen willen vooral.....
A
Weinig overheidsbemoeienis
B
Gelijkheid
C
Geen vrijheid
D
Politiek met de bijbel

Slide 14 - Quizvraag

Welke politieke groep mocht een nieuwe grondwet maken
A
Socialisten
B
liberalen
C
democraten
D
prinsgezinden

Slide 15 - Quizvraag

Wat betekent ' algemeen kiesrecht? '
A
stemrecht voor vrouwen
B
stemrecht voor rijke mannen
C
stemrecht voor mannen
D
stemrecht voor mannen en vrouwen

Slide 16 - Quizvraag

Een koninkrijk met een grondwet is:
A
Parlementaire democratie
B
Constitutionele monarchie

Slide 17 - Quizvraag

Kies een kenmerk van de Parlementaire Democratie.
A
Grondwet
B
Vrije en geheime verkiezingen
C
Parlement als hoogste macht
D
Trias Politica

Slide 18 - Quizvraag

Het volk regeert via gekozen volksvertegenwoordigers
Dit noem je:
A
Een dictatuur
B
Een monarchie
C
Een parlementaire democratie
D
Verkiezingen

Slide 19 - Quizvraag

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Vragen?
 
 • Tot de volgende keer...!Slide 20 - Tekstslide

Kijken!
Wij vinden het heel gewoon dat er democratie in ons land bestaat. Wij mogen zeggen, schrijven en kijken wat we willen. Ook heeft de overheid geen zeggenschap over onze kleding, muziek, hobby's of manier van leven.
 • Wat als dat nu WEL het geval was? 
 • Hoe zou jij dat vinden?

=> Bekijk de volgende video over leven in Iran... een islamitische republiek
=> Hoe anders zou jouw leven zijn als je in Iran zou wonen?
=> Zijn er nog meer landen waar de overheid veel inlvoed heeft op het persoonlijke leven van de bevolking?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Link