H3 §1 De overheid of mensen zelf

§3.1 De overheid of mensen zelf?
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

§3.1 De overheid of mensen zelf?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle

Slide 3 - Tekstslide

Het inrichten van de samenleving
  • Welke waarden vinden wij belangrijk?
  • Hoe gaan we met elkaar om? 
  • Hoe financieren we collectieve voorzieningen
  • (Hoe) zorgen we voor de armen? 

rechtvaardigheid?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

overige

Slide 9 - Tekstslide

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle
Liberalen
Sociaaldemocraten
Christendemocraten

Slide 10 - Tekstslide

oefening
Je krijgt een stencil met een aantal voorzieningen die er voor ons 'welzijn' zijn. Lees bij elke voorziening het bijschrift en plaats het op de juiste plek in de welfare triangle. Kun je er nog meer bedenken?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video


Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor de verzorging van Glenn?
A
Hij zelf
B
omgeving/familie
C
de overheid
D
een combinatie

Slide 13 - Quizvraag

Probleem voor de verzorgingsstaat: vergrijzing

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

oplossing?

Slide 16 - Tekstslide

(Later) iets voor jou?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Dit is een voorbeeld van het regelen van zorg via...
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 18 - Quizvraag

opdrachten
§3.1 kennis en begrip opdr. 1 & 4

Slide 19 - Tekstslide

Welk mechanisme?
pannetje soep voor zieke buurvrouw
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 20 - Quizvraag

Welk mechanisme?
bijstandsuitkering voor mensen zonder inkomen
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 21 - Quizvraag

Welk mechanisme?gesubsidieerd tafeltje-dek-je
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 22 - Quizvraag

Welk mechanisme?
armenzorg
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 23 - Quizvraag

Welk mechanisme?
huishoudelijke hulp voor een thuiswonende bejaarde.
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 24 - Quizvraag

Welk mechanisme?
school voor een 16-jarige havo-leerling
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 25 - Quizvraag

Welk mechanisme?
huiswerkbegeleiding voor een 16-jarige havo-leerling
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 26 - Quizvraag

Welk mechanisme?
dagopvang van baby's en peuters van werkende ouders.
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 27 - Quizvraag

Welk mechanisme?
een jongerencentrum in een volkswijk
A
Markt
B
Overheid
C
Particulier initiatief

Slide 28 - Quizvraag

Bij welke stroming passen jouw antwoorden het beste?
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme

Slide 29 - Poll

Slide 30 - Tekstslide