Les 2 - deeltjesmodel

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Micro - Macro niveau
De stofeigenschappen worden bepaald door de kleinste deeltjes in stoffen. Hoe deze deeltjes gerangschikt zijn zien we op het microniveau. Het microniveau wordt niet waargenomen met onze ogen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moleculen
De meeste stoffen zijn moleculair. De kleinste deeltjes bestaan dan uit moleculen. 
Niet alle stoffen zijn moleculen, we hebben ook zouten en metalen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken deeltjesmodel
- Elke stof is opgebouwd uit heel veel moleculen
- Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen. Moleculen hebben een massa en een vorm.
- Moleculen zijn voortdurend in beweging. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de moleculen bewegen.
- Moleculen trekken elkaar aan. Hoe dichter de moleculen bij elkaar zitten, hoe groter de onderlinge aantrekkingskracht.
- Tussen moleculen zit afstand. De ruimte daar tussen wordt bepaald door de fase van de stof.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Als we de temperatuur van water van 50 graden Celsius verhogen naar 100 graden, dan gaan de moleculen langzamer bewegen.
waar
niet waar

Slide 6 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vaste fase

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vloeibare fase

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gas fase

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
De dichtheid van vloeibare zuurstof is anders dan gasvormige zuurstof. Dit is te verklaren met het deeltjesmodel. De deeltjes bewegen minder snel en de afstand is minder groot bij vloeistof dan gas. Een molecuul heeft een massa, hoe meer moleculen hoe hoger de massa.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Smelt en kookdiagram

Slide 11 - Tekstslide

Hoe meer de moleculen die aantrekkingskracht tussen elkaar hebben moet meer energie er nodig is om ze los van elkaar te krijgen. De stof zal pas bij een hogere temperatuur smelten en koken.
Opdracht!
- Maak tweetallen
- Zoek een stof op (liefst moleculair)
- Bepaal het smeltpunt en het kookpunt
- Teken een diagram
- Is er een grote of lage aantrekkingskracht?
- (10 tot 20 minuten de tijd)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Materialen op macro- en microniveau

Waarneembare kenmerken en meetbare eigenschappen van materialen horen bij het macroniveau. Een beschrijving van het materiaal op microniveau is een beschrijving op het niveau van moleculen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opgaven 
Opdrachten hoofdstuk 1 paragraaf 2
1 t/m 10

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies