Persoonlijk vnmw (meewerkend voorwerp / lijdend voorwerp)

Bonjour!
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Bonjour!

Slide 1 - Tekstslide

Het lesdoel

Aan het einde van deze les:
  • Weet ik wat een meewerkend en lijdend voorwerp is.
  • Kan ik het vervangen door een persoonlijk voornaamwoord.
  • Kan ik het op de juiste plaats in de Franse zin zetten.

Slide 2 - Tekstslide


* Le pronom personnel OBJET DIRECT (lijdend vw)
* Le pronom personnel OBJET INDIRECT (meew. vw)


Slide 3 - Tekstslide

Vervangen van een pers. vnw.
We kunnen een COD of COI in de zin vervangen door een persoonlijk voornaamwoord.

 Exemple:
Ik schrijf een brief aan mijn vader.
COD vervangen: Ik schrijf het aan mijn vader
COI vervangen: ik schrijf hem een brief


Slide 4 - Tekstslide

Plaats in de zin

Staat er een heel werkwoord in de zin? Dan staat het persoonlijk voornaamwoord vóór het hele werkwoord/infinitief.

  • Je vais te donner de l’argent de poche. Ik ga je zakgeld geven.  

Het persoonlijk voornaamwoord staat direct vóór de persoonsvorm.

  •     Je te donne de l’argent de poche. Ik geef je zakgeld. Slide 5 - Tekstslide

Grammatica
Persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp in het Frans. Zonder p. vnw. 
Met p. vnw. 
Il regarde le film.
Il le regarde. 
Hij kijkt naar de film
Hij kijkt naar het

Slide 6 - Tekstslide

Pers. vnw: COD (lijdend voorwerp)
Je hebt de keuze uit de volgende woorden:
me               Il me voit                                 Hij ziet me
te                  Il te voit                                   Hij ziet jou
le / la / l'     Il le/la voit / Il l'achète       Hij ziet hem/haar/Hij koopt het
nous           Il nous voit                              Hij ziet ons
vous            Il vous voit                              Hij ziet jullie/u
les                Il les voit / Il les achète     Hij ziet hen / Hij koopt ze


Slide 7 - Tekstslide

Grammatica
In het Frans : 
Je donne un livre à Eva 
Je lui donne un livre

Un livre = Lijdend voorwerp
Eva = Meewerkend voorwerp
Lui = Persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp

Slide 8 - Tekstslide

COI (meewerkend voorwerp)

 Frans: Complément d'OBJET INDIRECT (COI)
Exemple: J'écris une lettre à mon père:

"à mon père" = C.O.I volgt INDIRECT de persoonsvorm --> herken je met ''à''
Ik geef hem een cadeau         Hij vraagt een game aan Sinterklaas

Een COI vervangt altijd een persoon

Slide 9 - Tekstslide

Pers. vnw: COI (meewerkend voorwerp)
Je hebt de keuze uit de volgende woorden:
me               Il me donne un cadeau            Hij geeft me een cadeau
te                  Il te donne un cadeau              Hij geeft jou een cadeau
le / la / l'     Il lui donne un cadeau              Hij geeft hem/haar een cadeau
nous           Il nous donne un cadeau         Hij geeft ons een cadeau
vous            Il vous donne un cadeau         Hij geeft jullie/u een cadeau
les                Il leur donne un cadeau           Hij geeft hen een cadeau
Werkwoorden die een COI krijgen, herken je in het NL aan "aan" (geven aan) en in het FR aan "à"/au/aux (donner à, demander à)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Vervang het meew. vw door een pers. vnw.
Welke zin is goed?

Matteo n'a pas répondu au prof.
A
Matteo n' a lui pas répondu .
B
Matteo ne m' a pas répondu.
C
Matteo ne lui a pas répondu .
D
Matteo n' a pas lui répondu.

Slide 12 - Quizvraag

Il a donné un cadeau à son père.
Il a donné un cadeau aux enfants.
Il a donné un cadeau à moi.
Il lui a donné un cadeau.
Il leur a donné un cadeau.
il m'a donné un cadeau.

Slide 13 - Sleepvraag