LOB

L.O.B Loopbaan oriëntatie begeleiding
Mentor Les

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 31 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

L.O.B Loopbaan oriëntatie begeleiding
Mentor Les

Slide 1 - Tekstslide

Opdracht 1: Maak een Webnode website - Pagina 3
Opdracht 2: Dromen collage maken - Pagina 8
Opdracht 3:
Kwaliteitenspel - Pagina 11
Opdracht 4:
Beroepenwijzer- Pagina 15
Opdracht 5: Reflectie- Pagina 19
Opdracht 6: Interview je ouders - Pagina 24
Opdracht 5: Werk je portfolio bij -  Pagina 28


Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Met loopbaan oriëntatie ga je op onderzoek naar waar je kwaliteiten en interesses liggen. Om er zo achter te komen wat jij leuk vind. Zo kun je uiteindelijk beter keuzes maken voor bepaalde vakken en/of studieonderdelen of keuzes voor vervolgonderwijs.

Je gaat zelfstandig aan de slag met de opdrachten van de LessonUp.
Het kan zijn dat je sommige opdrachten al gemaakt hebt. Controleer of deze opdrachten ook daadwerkelijk in je portfolio Webnode staan.
Loopbaan oriëntatie 

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1
Opdracht 1 : Website

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoel:
Maak je eigen digitaal portfolio via Webnode

Benodigdheden: Ipad

Duur: 50 min
Opdracht 1
Website

Slide 5 - Tekstslide

Digitaal portfolio/website
Je gaat een digitaal portfolio maken. Dit portfolio ga je de komende jaren gebruiken en aanpassen dus het zal steeds veranderen.

Het is bedoelt om jezelf te laten zien als je straks gaat studeren.

Slide 6 - Tekstslide

1. Verzin een naam voor je digitale portfolio. 
2. Maak volgens het stappenplan een Webnode website aan.
3. Wordt er gevraagd om een inlog als je het stappenplan probeert te openen. Voer dan dezelfde inlog in als bij Teams. 

Als je het stappenplan hebt opgevolgd heb je de volgende pagina gemaakt:
Kwaliteiten, motieven, werkplek, loopbaansturing & getuigenissen.
Aan de slag

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 2
Opdracht 2 : Dromen

Slide 8 - Tekstslide

Lesdoel: 
Collage van je droomleven in app Instagram Layout en plaatsen deze in digitaal portfolio

Benodigdheden: Ipad

Duur: 50 min
Opdracht 2
Dromen

Slide 9 - Tekstslide

Dromen
Waar zie je jezelf over 20 jaar?

Wat is je droombaan? Droomhuis? Droomfiets? Droomauto? Droomdieren? Droomfamilie? Droomland? Droompartner? Droommeubels? Droomtuin?

Slide 10 - Tekstslide

1. Je gaat plaatjes van je droomleven zoeken sla deze op op je filmrol.
2. Maak een collage van de plaatjes in de app: Instagram layout
3. Plaats de foto in je digitaal portfolio (bij motieven)


Aan de slag
Voeg opdracht toe aan:
- Tabblad MOTIEVEN

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 3
Opdracht 3 - Kwaliteitenspel

Slide 12 - Tekstslide


Lesdoel: Achter je eigen kwaliteiten komen
                   Dit spel doe je met je mentor in de les

Benodigdheden: Ipad & pen

Duur: 50 min 
Opdracht 3
Kwaliteiten spel

Slide 13 - Tekstslide

Kwaliteitenspel
Je gaat vandaag in de les het kwaliteiten spel spelen.
Na aanleiding van het spel, vul je het kwaliteiten formulier in.

Een foto van het kwaliteiten formulier komt natuurlijk in je digitale portfolio op Webnode.

Slide 14 - Tekstslide

- Maak een foto van het ingevulde kwaliteiten formulier
- Plaats de foto in je webnode website onder 
    het tabje "Kwaliteiten"
Aan de slag
Voeg opdracht toe aan:
- Tabblad Kwaliteiten

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 4
Opdracht 4 - Beroepenwijzer

Slide 16 - TekstslideLesdoel
: Maak de beroepen wijzer

Benodigdheden: ipad

Duur: 50 min
Opdracht 4
Beroepenwijzer

Slide 17 - Tekstslide

Beroepenwijzer
Je gaat vandaag een beroepenwijzer invullen.
De uitslag van de beroepenwijzer voeg je toe aan je webnode portfolio.

Slide 18 - Tekstslide

1. Ga naar "klik" & Klik op: BeroepenWijzer Start
2. Klikt op: Starten
3. Klikt op: Verder
4. Klikt op: Interessetest
5. Vul in: voornaam, achternaam en klas in
6. klikt op ‘Verder’ en controleert gegevens
7. Je krijgt een persoonlijke code  noteer deze 
8. Beantwoordt de vragen en maakt interessetest en de geschiktheidstest (95 en  120 vragen)
9. Je krijgt aan het einde uitslag en scores per profiel. 
10. Sla deze op en maak hier foto van.

Aan de slag
Voeg opdracht toe aan:
- Tabblad LOOPBAANSTURING

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht 5
Opdracht 5 - Reflectie

Slide 20 - TekstslideLesdoel
: Reflectie op de beroepenwijzer

Benodigdheden: Reflectie formulier (zie stappenplan p23)

Duur:  50 min
Opdracht 5
Reflectie beroepen wijzer

Slide 21 - Tekstslide

Reflectie beroepenwijzer
Je gaat terug kijken op de interesse test die je bij de vorige opdracht hebt ingevuld.

Bekijk de uitslag van de interessetest kritisch en beantwoord de vragen.

Licht je antwoord toe, alleen ja of nee is geen antwoord.

Slide 22 - Tekstslide

1. Vul de reflectie in van de beroepenwijzer (klik hier)
2. Licht de antwoorden toe. Dus niet allen ja of nee.
3.  Plaats je verslag in je online Webnode portfolio bij tabblad ???
Aan de slag
Voeg opdracht toe aan:
- Tabblad ?

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht 6
Opdracht 6 - Interview je ouders

Slide 24 - Tekstslide


Lesdoel: Kom er achter welke studie keuze je ouders gemaakt hebben en waarom.

Benodigdheden: Ipad of pen en papier

Duur: 30 min
Opdracht 6
Interview je ouders

Slide 25 - Tekstslide

Interview je ouders

Interview je ouders over studiekeuze en werk. Wat wil je allemaal weten over wat je ouders hebben gestudeerd? Niet alleen wat heb je gedaan maar juist ook het waarom?
Voorbeeld vragen:
- Waar was je goed in?
- Waarin juist niet?
- Welke kwaliteiten had je als leerling/student?
- Heb je getwijfeld bij je keuze, en waarom?
- Welke vakken heb je gedaan en waarom?
- Is het beroep van nu wat je altijd al wilde worden?
- Heb je nog dromen over andere baan?
- Is dit je droombaan en waarom?
- Als je school of studie over zou mogen doen wat zou je dan kiezen?
- Welk advies wil jij mij (je zoon/dochter) meegeven.

Slide 26 - Tekstslide

- Bedenk wat je graag wil weten of de studiekeuze en het werk van je ouders.
- Formuleer minimaal 10 vragen, meer mag altijd.'
- Interview je ouders of verzorgers
-  Zet de 3 vragen die jij het meest waardevol vind, op je  webnode site zetten
   (Hele interview mag natuurlijk ook.)


Aan de slag
Voeg opdracht toe aan:
- Tabblad ??

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht 7
Opdracht 7 - Werk je portfolio bij

Slide 28 - Tekstslide


Lesdoel: Werk je portfolio bij

Benodigdheden: Ipad

Duur: 50 min
Opdracht 7
Werk je portfolio bij

Slide 29 - Tekstslide

Werk je portfolio bij
Vandaag ga je je portfolio bijwerken. Je gaat alle pagina's/competenties af en vult deze zo goed mogelijk aan, met jouw interesses en kwaliteiten. Er staan al een aantal opdrachten in. 

Kwaliteiten: opdracht 3, kwaliteitenspel
Motieven: opdracht 2, Dromen
Werkplek/ werk exploratie: 
Loopbaansturing: opdracht 4, beroepenwijzer
Netwerk / getuigenissen: 

Slide 30 - Tekstslide

Bijwerken portfolio
Werk de 5 competenties bij en vul ze aan.

1. Kwaliteiten: noem je kwaliteiten. Waar ben je goed in?
2. Motieven: Wat vind je belangrijk, waar sta je voor?
3. Werkexploratie: welke studies/baantjes lijken je leuk?
4. Loopbaansturing: Wat heb ik nodig? Hoe bereik ik mijn doel?
5. Netwerk: wie kan me helpen, wie heb ik nodig?

Aan de slag

Slide 31 - Tekstslide