Marktonderzoek introductie

Marktonderzoek
Onderzoek om de markt in kaart te brengen voor jouw product.
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 3,4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Marktonderzoek
Onderzoek om de markt in kaart te brengen voor jouw product.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)

Slide 3 - Tekstslide

1. Probleemstelling/ Probleemanalyse
Bij marktonderzoek is de probleemstelling het onder woorden brengen van de moeilijkheid waarmee een organisatie zit

 

Formuleren probleemstelling(en) erg belangrijk anders zouden de verkeerde (niet relevante) gegevens verzameld kunnen worden


Belangrijk: Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?


Marktonderzoek -->  bruikbare informatie verkrijgen

Wie zijn de onderzoeksdoelgroepen?

Slide 4 - Tekstslide

Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)
1. Formuleren van het probleem/probleem analyse (doelstelling / onderzoeksvragen)
2. Opstellen marktonderzoeksplan ( welke onderzoeksvormen)
3. Verzamelen gegevens van de gegevens (deskresearch/ fieldresearch)
4. Analyse en interpretatie van de gegevens
5. Rapportage en publicatie van de resultaten
6. Feedback (terugkoppeling maar probleem)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide