Present Continuous

Welcome to English class!
Week 23 (7 - 11 June)
Class 1
Ms Gorissen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome to English class!
Week 23 (7 - 11 June)
Class 1
Ms Gorissen

Slide 1 - Tekstslide

How are you doing?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Afspraken in de les
- Als de docent praat, let je op en ben je stil
- Als je iets wilt zeggen, steek je je hand op tot je de beurt krijgt
- Wanneer iemand de beurt heeft, let je op en ben je stil
- Er wordt NIET op alles en iedereen gereageerd. Je let op jezelf of op de docent. 

- Verstoor je de les?
1. Andere plek
2. Strafwerk direct in de les in stilte
3. Lokaal verlaten (eventueel op de gang werken, is daar geen plek, ga je je melden)

Slide 3 - Tekstslide

Today's goals
Aan het eind van deze les:
...kun je de vorm van de 'Present Continuous' herkennen en gebruiken.
..weet je wanneer je de 'Present Continuous' moet gebruiken.

Slide 4 - Tekstslide

Planning
Homework check
Present continuous
Practice together
Let's get to work
Speaking exercise

Slide 5 - Tekstslide

Homework - gebiedende wijs
  • Wat is de gebiedende wijs?
  • Wanneer gebruiken we de gebiedende wijs?
  • Wat (of wie) zit er nooit in een gebiedende wijs?
  • Hoe maak je de gebiedende wijs?

Slide 6 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de 'Present Continuous'?
  • De vorm gebruik je als iets aan de gang is op het moment dat je erover spreekt of schrijft.
  • Iets gebeurt dus op dit moment.

Slide 7 - Tekstslide

Hoe ziet de vorm eruit?
am / are / is + werkwoord + ing

I + am + read +ing right now.
You + are + walk +ing
He  +   is +  work  +ing at the moment.Slide 8 - Tekstslide

Welke drie tegenwoordige tijd vormen van 'to be' (zijn) ken je?
Denk aan: ik ben/jij bent/hij is enz..

Slide 9 - Open vraag

Voorbeeld
I am screaming at my computer right now.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
The cats are pushing all the buttons in the elevator.

Slide 11 - Tekstslide

We ... the dishes right now

A
are doing
B
was doing
C
are do
D
was do

Slide 12 - Quizvraag

I ... a book for school right now
A
am read
B
am reading
C
was read
D
was reading

Slide 13 - Quizvraag

Let op!
Als het werkwoord eindigt op een -e, dan laat je deze weg als je -ing toevoegt.

Voorbeeld:
to dance - I'm dancing

Slide 14 - Tekstslide

Let's get to work!
Option 1
Work with me on the present continuous.


Option 2
Work on the material by yourself. 

I will share the work with you on LessonUp.


Slide 15 - Tekstslide

Choose the Present Continuous:
Look! The birds ___ away!
A
fly
B
flying
C
are fly
D
are flying

Slide 16 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
We ___ English class right now.
A
have
B
are having
C
are have
D
are haveing

Slide 17 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
When ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Link

Slide 20 - Link

Extra work
Go to Stepping Stones online and do 55, 56 en 57 of Chapter 4. You can also do this work in your book (B).

Slide 21 - Tekstslide

Speaking exercise
Look at the pictures and describe to each other what the people are doing at the moment.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Samenvatting
  • Je gebruikt de Present Continuous als iets nu bezig is.

  • Dit is de vorm: am / are / is + ww + ing

  • Werkwoord eindigt op -e? Weg ermee!

  • E√©n lettergreep, eindigt op klinker + medeklinker? = extra medeklinker!

Slide 26 - Tekstslide

How did it go today?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 27 - Poll