Schrijven - artikel

Een artikel schrijven
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Een artikel schrijven

Slide 1 - Tekstslide

DOELEN
Aan het einde van de les

- weet je hoe je een artikel moet schrijven
- kun je een artikel schrijven

Slide 2 - Tekstslide

Een artikel schrijven
In een informatief artikel geef je de lezer informatie 
over een bepaald onderwerp

Slide 3 - Tekstslide

Waar lees je artikelen?

Slide 4 - Woordweb

Bekijk het 
filmpje over 
een artikel schrijven

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

In de inleiding noem je het onderwerp van het artikel. 


Zo schrijf je een artikel
Daarnaast kun je:
- de aanleiding vertellen (waarom je over het onderwerp schrijft, bijvoorbeeld: Tijdens de les Nederlands op maandag ... bespraken we met de klas ...)
- een voorbeeld geven van het onderwerp.
- een kort, grappig verhaaltje (anekdote) vertellen over het onderwerp.
- een vraag of vragen stellen die je in de tekst gaat beantwoorden.

Slide 7 - Tekstslide

Lees hierboven het begin van een artikel dat gaat over kindersloten die je op apparatuur kunt bevestigen.

Slide 8 - Tekstslide

In het middenstuk behandel je het onderwerp van het artikel. In dit deel van de tekst staan de meeste elementen van de opdracht.
Schrijf over elk deelonderwerp één alinea.  


Zo schrijf je een artikel
Schrijf de belangrijkste informatie  over het deelonderwerp in de eerste zin.  Ga op dezelfde regel verder en geef in de rest van de alinea voorbeelden of uitleg bij het deelonderwerp.

Je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea 
een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien.

Slide 9 - Tekstslide

In het slot kun je:

Zo schrijf je een artikel
- de deelonderwerpen samenvatten.

- vertellen wat er in de toekomst 
waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting). 
- een conclusie trekken.
- een advies geven.
een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 


Je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken, zoals dus, kortom, dat betekent.

Slide 10 - Tekstslide

Het is aan te raden eerst een schrijfplan te maken voordat je een artikel gaat schrijven

Zo schrijf je een artikel
Verder:
- Zorg je voor een passende titel.
- Schrijf je een artikel van minimaal 100 woorden.
- Gebruik je een logische volgorde.
- Zorg je voor samenhang in de tekst.
- Zorg je voor passend taalgebruik.
- Vermeld je jouw voor- en achternaam (en klas) onder het artikel.

Slide 11 - Tekstslide

Stappenplan

Slide 12 - Tekstslide

Klaar? Laatste check!
  • Controleer de inhoud: heb je alle informatie goed in de tekst staan?

  • Controleer het taalgebruik: kijk alle woorden en zinnen goed na en verbeter eventuele spelfouten. Gebruik een woordenboek als je niet weet hoe je een woord moet spellen. Let ook op leestekens.

  • Controleer de conventies (regels): zorg dat de indeling klopt en de tekst er verzorgd uitziet (witregels).


Slide 13 - Tekstslide