OMC les 2

Wat is de opvoedingsstijl in jouw gezin?
(Schrijf 1, 2 of 3)
1 autoritair (dwingend)
2 autoritatief (duidelijke grenzen, op maat van elk kind)
3 laissez-faire (alle driften en initiatieven vh kind zijn ok)
1 / 20
volgende
Slide 1: Woordweb
Jeugd- en GehandicaptenzorgSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat is de opvoedingsstijl in jouw gezin?
(Schrijf 1, 2 of 3)
1 autoritair (dwingend)
2 autoritatief (duidelijke grenzen, op maat van elk kind)
3 laissez-faire (alle driften en initiatieven vh kind zijn ok)

Slide 1 - Woordweb

Wat is typisch voor jouw gezinsfase? Geef 1 woord.
(bv alleen, koppel, schoolkinderen, baby, samengesteld, studerende k, kleinkinderen, ...)

Slide 2 - Woordweb

goed bezig hoor!
We zitten op pagina 15... lees je mee?

Slide 3 - Tekstslide

Lees het verhaal van Lieke op pagina 15. Wat had de begeleider van de dagopvang kunnen doen tijdens het gesprek over de ouders?

Slide 4 - Open vraag

loyaliteit
 • veronderstelt keuze, voorkeur
 • er zijn steeds 3 personen, meestal cliënt - ouder - begeleider
 • loyaliteit verbindt de ene generatie met de andere
 • zichtbaar (gezien/erkend) of onzichtbaar (net van onvrijheid)
 • ontstaat door geboorte - bestaansniveau

Slide 5 - Tekstslide

Horizontale lijn: houding van de opvoeder?
"blijf vooral zijn moeder/vader, daar heeft hij maar 1 van"
verticale loyaliteit (donker geel)
staat vooraan:
de verticale lijn is fundamenteel en onverbreekbaar

Slide 6 - Tekstslide

horizontale loyaliteit
In een instelling voor meervoudig gehandicapte cliënten waren ouders ofwel heel vaak, ofwel helemaal niet aanwezig. Het kwam wel eens voor dat op een rouwkaart van een cliënt begeleiders aangeduid werden als ‘moeder van Huize …’. Zo werd dat door de begeleiders beleefd.

Maar mensen hebben maar één vader en moeder, daar moeten ze het hun leven mee doen.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

familie als krachtbron
 • waar zitten de krachten, de sterktes, wat gaat goed?
 • werk samen met ouders, dan gebruik je relationele hulpbronnen
 • hefboomeffect (tekening)
 • lees het voorbeeld op pagina 18, boven het vraagteken

Slide 9 - Tekstslide

Welke positieve dingen zie jij bij de ouders van jouw instelling (of ouders van personen met een beperking, .... in je omgeving)

Slide 10 - Open vraag

leerplandoelen bij deze les... :)
 • 3 het belang van contacten tussen de cliënt en zijn familie/cliëntsysteem verwoorden.
 • 4 het contact tussen cliënt en familie/cliëntsysteem optimaliseren.
 • 5 adequaat omgaan met signalen vanuit het cliëntsysteem.
 • 6 betekenis geven aan belangrijke aspecten uit de achtergrond van de cliënt/ het cliëntsysteem.

Slide 11 - Tekstslide

"ik kan mij als begeleider in een conflict tussen cliënt en familie neutraal opstellen"
0100

Slide 12 - Poll

neutraliteit bestaat niet
 • je hebt gevoelens en gedachten
 • je staat niet onpartijdig op de zijlijn
 • je wil ook geen scheidsrechter zijn

 • antwoord: meerzijdige partijdigheid

Slide 13 - Tekstslide

meerzijdige partijdigheid
Als je je meerzijdig partijdig opstelt dan ga je voor elke partij:
 • Empathisch zijn, je oprecht inleven in het verhaal
 • krediet geven: recht en onrecht erkennen, maar ook de liefdevolle en betrouwbare aspecten in de relatie zien.
 • Erkennen van de inzet, maar ook voor het leed dat de partijen
 • Aansprakelijk stellen: cliënt en andere partijen zijn verantwoordelijk voor de eigen keuzes, daden en intenties die schade hebben aangericht of inbreuken deden op liefde en vertrouwen

 • lees het voorbeeld in de cursus pagina 19

Slide 14 - Tekstslide

    Empathisch zijn
 je oprecht inleven in élk verhaal
 • "ik wil graag weten hoe jij erover denkt"
 • "ik weet niet goed wat zeggen, maar ik ben blij dat je het vertelt"
 • ...

Slide 15 - Tekstslide

    krediet geven
liefdevolle en betrouwbare aspecten in de relatie zien
 • "als je op bezoek bent, dan merk ik dat hij rustiger wordt. hij voelt dat je er bent en reageert positief."
 • "je geeft echt om haar"
 • "ik merk dat je bezorgd bent"

Slide 16 - Tekstslide

Erkennen
van de inzet, maar ook voor het leed dat de partijen
 • "dat is erg moeilijk voor je geweest."
 • "je hebt gezorgd voor je broertje en daar heb je je mama erg mee geholpen"
 • "fijn dat u weer op bezoek bent"

Slide 17 - Tekstslide

Aansprakelijk stellen
Cliënt en andere partijen zijn verantwoordelijk voor de eigen keuzes, daden en intenties die schade hebben aangericht of inbreuken deden op liefde en vertrouwen
 • "dat was teveel voor jou, dat had niet mogen gebeuren"
 • "het is ook maar eerlijk, dat als je op bezoek komt, dat zij dan haar best voor je doet en nette kleren aantrekt"
 • "en als ze dat vertikt, dan begrijp ik dat je niet op restaurant gaat. jammer."

Slide 18 - Tekstslide

Kan je een voorbeeld geven waarin je je al eens meerzijdig partijdig opstelde? Dat kan ook uit je privé zijn, onder vrienden, ...

Slide 19 - Open vraag

opdracht in smartschool
 1. Waarom is werken aan contact tussen cliënt en moeder hier belangrijk?
 2. Casus: reageer vanuit een meerzijdig partijdige houding

Vandaag indienen.

Slide 20 - Tekstslide