Future Tenses

Welcome!
Don't forget to open the 'Live chatten' Google Doc so your teachers can help you while you work!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome!
Don't forget to open the 'Live chatten' Google Doc so your teachers can help you while you work!

Slide 1 - Tekstslide

Today's goal
At the end of the lesson you know when to use will, shall and to be going to (Future tenses)

(Je kan de grammatica zelf toepassen in zinnen. Je kent dus niet alleen de regels maar kan het ook gebruiken om correcte zinnen te maken) 

Slide 2 - Tekstslide

Agenda
Unit 4: Lesson 5, pagina 155
Exercises 1 to 6

Fill in the answers in your digital book after going through the explanation

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Twee vormen van de Future:
Am/is/are going to
Will/shall

Er zijn nog twee vormen, maar die hoeven jullie nu nog niet te weten. Deze krijgen jullie volgend jaar!

Slide 5 - Tekstslide

Hoe maak je de Future?
To be going to
+ In een positieve zin: Persoonsvorm van to be + going to + hele ww
- In een negatieve zin: Persoonsvorm van to be + not + going to + hele ww
? In een vraagzin: Vorm van to be + persoon + going to + hele ww

Slide 6 - Tekstslide

Hoe maak je de Future?
Will / Shall
+ In een positieve zin: will + hele ww -> 'll
- In een negatieve zin: will + not + hele ww -> won't
? In een vraagzin: Voor I & We gebruik je shall, voor de rest will

Slide 7 - Tekstslide

Maar wat is nou het verschil?
To be going to gebruik je:
- als het plan er al was vóór het gesprek
Voorbeeld: I am going to do my homework tonight
- bij een voorspelling gebaseerd op een aanwijzing, het gaat gebeuren
Voorbeeld: The clouds are very dark, I think it's going to rain

Slide 8 - Tekstslide

Will / Shall gebruik je:
- als het plan is onstaan tijdens het gesprek
- korte tijd om na te denken
- toekomst in het algemeen 
- zeggen dat iets wel/niet zal gebeuren
-een feit wat je niet kan veranderen
Voorbeeld: He probably won't be here on time

Slide 9 - Tekstslide

Vergelijking
Would you like tea or coffee?
I will have a coffee
(Plan ontstaan in het gesprek)
There's no more milk.
I know, I'm going to go and get some when this TV programme ends
(Plan was voor het gesprek al gemaakt)

Slide 10 - Tekstslide

It's 6-0. They ... win

Slide 11 - Open vraag

I'm thirsty. I think I ... buy a drink

Slide 12 - Open vraag

... we go to the party?

Slide 13 - Open vraag

Don't worry. I ... tell anyone.

Slide 14 - Open vraag

I'm don't feel very good. I think I... throw up.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video

Unit 4: Lesson 5, pagina 155
Exercises 1 to 6

If you still have trouble, you can watch the video on the previous slide and read the study box on page 157 again. You can also ask questions in the Google Doc.

Slide 17 - Tekstslide

Done?
If you're done, you  can start with the exercises on this page: 

https://agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html

(Only 1 till 4)

Slide 18 - Tekstslide