Verschillende verbanden

Verschillende verbanden
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Verschillende verbanden

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Na deze les kan je werken en rekenen met
 • periodieke verbanden
 • kwadratische verbanden
 • de top van een parabool
 • wortelverbanden
 • machtsverbanden

Slide 2 - Tekstslide

Periodieke verbanden
Periodiek verband
Periode                      
Evenwichtsstand  
Amplitude                
Frequentie               
In een periodieke grafiek is sprake van schommeling om een horizontale evenwichtslijn met een vaste periode.
de periode is de kortste tijd die het duurt tot de grafiek zich herhaalt
evenwichtsstand is het midden tussen met maximum en het minimm van de grafiek (maximum +minimum) :2
amplitude is het verschil tussen het miximum (of het minimum) en de evenwichtsstand 
frequentie is het aantal perioden dat past in een tijdseenheid (bijvoorbeeld een dag of een uur)

Slide 3 - Tekstslide

kwadratische verbanden62=66=36
6,52=6,56,5=42,25
(6)2=66=36
62=66=36
(62)=(66)=36

Slide 4 - Tekstslide

Weet je nog.......


Hoe  Moeten Wij Van Die Onvoldoendes Afkomen
()
x4
:
+

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeelden


(83)25=
6(12:4)232=

Slide 6 - Tekstslide
(83)25=
255=125
(5)25=
6(12:4)232=
63232=
699=
681=87

Slide 7 - Tekstslide
(6)2+352=

Slide 8 - Tekstslide
(6)2+352=
36+325=
3675=111

Slide 9 - Tekstslide

Rekenen met een kwadratische formule
 

Als ze 3 meter van de kant is, wat is dan haar hoogte?

h=hoogte in meters, a=afstand van de kant in meters
h=0,25a23a+5

Slide 10 - Tekstslide

Rekenen met een kwadratische formule
 
Als ze 3 meter van de kant is, wat is dan haar hoogte?

Oplossing: 3 invullen op de plaats van de 'a'
 
           

Op 3 meter van de kant is ze -1,75 m hoog (of 1,75 m onder water)
h=hoogte in meters, a=afstand van de kant in meters
h=0,25a23a+5
h=2,259+5=1,75
h=0,253233+5

Slide 11 - Tekstslide

Een parabool
Een parabool heeft een kwadratische formule: 


als a>0 dalparabool
als a<0 bergparabool

Een parabool is altijd symmetrisch, de symmetrie-as loopt door de top
 

y=ax2+bx+c
op de plaats van de letters a, b en c staat in de formule een getal dus bijvoorbeeld
y=3x2+8x2

Slide 12 - Tekstslide

een dal-parabool heeft een minimum, 
het laagste punt .                

een bergparabool heeft een maximum,
het hoogste punt                

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Top van de parabool
Formule van een parabool: 

a = het getal voor de x2
b = het getal voor de x
c = het getal zonder x
y=ax2+bx+c
Dit betekent:
y=ax2+bx+c

Slide 15 - Tekstslide

Wat zijn a, b en c in de volgende formule:
y=4x2+2x+7
A
a= 4, b=2, c=7
B
a=-4, b=-2, c=7
C
a=4, b=-2, c=7
D
a=-4, b=2, c=7

Slide 16 - Quizvraag

Wat zijn a, b en c in de volgende formule:
y=x2+2+7x
A
a= 0, b=2, c=7
B
a=1, b=2, c=7
C
a=0, b=7, c=2
D
a=1, b=7, c=2

Slide 17 - Quizvraag

Wat zijn a, b en c in de volgende formule:
y=x2+2x+7
A
a= -1, b=2, c=7
B
a=-0, b=2, c=7
C
a=0, b=2, c=7
D
a=1, b=2, c=7

Slide 18 - Quizvraag

Wat zijn a, b en c in de volgende formule:
y=3x2+7
A
a= 3, b=7, c=0
B
a=3, b=0, c=7

Slide 19 - Quizvraag

Wat zijn a, b en c in de volgende formule:
y=3x27x
A
a= -3, b=-7, c=0
B
a=-3, b=0, c=-7

Slide 20 - Quizvraag

Stappenplan berekenen top parabool
 1. a, b en c opschrijven
 2. a en b invullen in                            (let op de haakjes om (2a))

 3.           invullen in de formule
 4. coördinaten opschrijven  

xtop=(2a)b
xtop
ytop=axtop2+bxtop+c
(xtop,ytop)

Slide 21 - Tekstslide 1. a, b en c opschrijven

 2.           uitrekenen 

 3.           uitrekenen

 4. coördinaten opschrijven


 1. a=1, b=-6, c=5

 2.  

 3.  

 4. top: (3,-4)

Stappenplan top berekenen
xtop
ytop
y=x26x+5
ytop=3263+5=4
xtop=2ab=216=3

Slide 22 - Tekstslide 1. a, b en c opschrijven

 2.           uitrekenen 

 3.           uitrekenen

 4. coördinaten opschrijven


 1. a=0,5, b=4, c=5

 2.  

 3.  

 4. top: (-4,3)

Stappenplan top berekenen
xtop
ytop
y=0,5x2+4x+5
ytop=0,5(4)2+44+5=3
xtop=2ab=(20,5)4=4

Slide 23 - Tekstslide

Stappenplan tekenen parabool
 1. a, b en c opschrijven
 2. a en b invullen in                            (let op de haakjes om (2a))

 3.           invullen in de formule
 4. coördinaten opschrijven
 5. tabel maken van 7 punten met de top in het midden
 6. grafiek tekenen  

xtop=(2a)b
xtop
ytop=axtop2+bxtop+c
(xtop,ytop)

Slide 24 - Tekstslide

Wortelverbanden


81=9
49=7
92=81
72=49

Slide 25 - Tekstslide

voorbeeld

36252900=

Slide 26 - Tekstslide36252900=
325230=
7560=15

Slide 27 - Tekstslide

Wortelverbanden
Grafiek loopt zoals op het plaatje 
Let op bij het invullen op je rekenmachine
99=27
(99)=9

Slide 28 - Tekstslide

reken uit

25+24=

Slide 29 - Open vraag

reken uit

25+24=

Slide 30 - Open vraag

Noem 1 ding wat je geleerd hebt in deze les

Slide 31 - Open vraag

Wat snap je nog niet zo goed aan deze les?

Slide 32 - Open vraag