Start D2 Grammatica

Grammatica woordsoorten

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Grammatica woordsoorten

Slide 1 - Tekstslide

Welke woordsoorten
ken je nog?

Slide 2 - Woordweb

Doelen woordsoorten
1. Je weet wat een bepaald lidwoord (blw), onbepaald lidwoord (olw), bijvoeglijk naamwoord (bn), zelfstandig naamwoord (zn), hulpwerkwoord (hww), zelfstandig werkwoord (zww) en een voorzetsel (vz) is.
2. Je kunt deze woordsoorten benoemen in een zin. 

Slide 3 - Tekstslide

1. Wat is een zelfstandig naamwoord?
A
liever
B
slim
C
kans
D
leuk

Slide 4 - Quizvraag

2. Welk lidwoord is een bepaald lidwoord?
A
de
B
het
C
een
D
geen

Slide 5 - Quizvraag

3. Een meisje was weggelopen.
'Een' is .....
A
geen lidwoord
B
een bepaald lidwoord
C
een onbepaald lidwoord

Slide 6 - Quizvraag

4. Hij behoorde tot een van de winnaars.
een is …...
A
een bepaald lidwoord
B
een onbepaald lidwoord
C
geen lidwoord

Slide 7 - Quizvraag

5. Wat is een zelfstandig naamwoord?
A
over
B
waardeloos
C
gouden
D
Amsterdam

Slide 8 - Quizvraag

6. Helaas was het erg mistig vandaag.
het is ….
A
geen lidwoord
B
een bepaald lidwoord
C
een onbepaald lidwoord

Slide 9 - Quizvraag

7. Een bn zegt iets over een …...
A
lw
B
zn
C
ww

Slide 10 - Quizvraag

8. Een bn staat meestal …… het zn.
A
voor
B
achter

Slide 11 - Quizvraag

9. Wat is geen bijvoeglijk naamwoord?
A
groot
B
blauw
C
bril
D
mooi

Slide 12 - Quizvraag

9. Maak een kort zinnetje waarbij het bn achter het zn staat.

Slide 13 - Open vraag

10. Wat is een stoffelijk bn?
De …… tafel.
A
vierkante
B
verkleurde
C
houten
D
ruwe

Slide 14 - Quizvraag

11. Een stoffelijk bn eindigt meestal op...
A
-E
B
-R
C
-ER
D
-EN

Slide 15 - Quizvraag

12. Welk stoffelijk bn heeft geen meervoud op
-en?
A
katoen
B
glas
C
nylon
D
steen

Slide 16 - Quizvraag

13. Benoem het onderstreepte woord.
De aardige dame heeft de onzekere jongen een compliment gegeven. 
A
blw
B
bn
C
zn
D
zww

Slide 17 - Quizvraag

14. Benoem het onderstreepte woord.


De aardige dame heeft de onzekere jongen een compliment gegeven. 
A
blw
B
bn
C
zn
D
zww

Slide 18 - Quizvraag

15. Benoem het onderstreepte woord.
De aardige dame heeft de onzekere jongen een compliment gegeven. 
A
bn
B
zn
C
hww
D
zww

Slide 19 - Quizvraag

16. Benoem het onderstreepte woord.

Op de tafel stond een mooie bos bloemen. 
A
blw
B
olw
C
bn
D
vz

Slide 20 - Quizvraag

17. Benoem het onderstreepte woord.
Op de tafel stond een mooie bos bloemen. 
A
bn
B
zn
C
hww
D
zww

Slide 21 - Quizvraag

18. Benoem het onderstreepte woord
Op de tafel stond een mooie bos bloemen. 
A
bn
B
zn
C
blw
D
vz

Slide 22 - Quizvraag

19. Is het onderstreepte woord een voorzetsel?
Vanwege het coronavirus is de carnaval dit jaar afgelast. 
A
ja
B
nee

Slide 23 - Quizvraag

20. Is het onderstreepte woord een voorzetsel?
De enthousiaste kinderen renden de school in
A
ja
B
nee

Slide 24 - Quizvraag

21.Is het onderstreepte woord een voorzetsel?
De leerlingen maakten alle opdrachten netjes af
A
ja
B
nee

Slide 25 - Quizvraag

22. In een werkwoordelijk gezegde kunnen 2 zelfstandige werkwoorden staan.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quizvraag

22. In een werkwoordelijk gezegde kunnen 2 hulpwerkwoorden staan.
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quizvraag

23. Is het onderstreepte woord een zww of een hww?
In de straat worden verschillende bomen omgekapt. 
A
zww
B
hww

Slide 28 - Quizvraag

24. Is het onderstreepte woord een zww of een hww?
In de straat worden verschillende bomen omgekapt. 
A
zww
B
hww

Slide 29 - Quizvraag

25. Is het onderstreepte woord een zww of een hww?

Zullen alle leerlingen op de toets goed kunnen gaan scoren?
A
zww
B
hww

Slide 30 - Quizvraag

Slide 31 - Link

Welke vragen heb je nog?
Waarover wil je nog extra uitleg?

Slide 32 - Open vraag

Aan de slag!

Huiswerk voor vrijdag 29 maart 3e en 4e uur:
Maak: online Nieuw Nederlands
Cursus 5 Grammatica
§2 WS Herhaling leerjaar 1 vwo
(zet dit in je agenda!)

Slide 33 - Tekstslide