Communicatie - H13 (deel 2)

Lesplanning week 2.3 (les 2)
1. Terugblik fysieke les (H13)
2. Theorie H13
3. KTB 
4. Huiswerk
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Lesplanning week 2.3 (les 2)
1. Terugblik fysieke les (H13)
2. Theorie H13
3. KTB 
4. Huiswerk

Slide 1 - Tekstslide

7

Slide 2 - Video

00:24
Leg in je eigen woorden uit wat seksuele intimidatie betekent.

Slide 3 - Open vraag

00:25
Welke drie vormen van seksuele intimidatie worden er in het boek van communicatie genoemd?
A
Fysieke gedragingen, seksuele gedragingen en non- verbale gedragingen
B
Fysieke gedragingen, verbale gedragingen en non- verbale gedragingen
C
Seksuele gedragingen, non- verbale gedragingen en verbale gedragingen

Slide 4 - Quizvraag

01:15
Het meisje geeft aan dat ze aan haar bil zaten. Welke vorm van seksuele intimidatie is dit?
A
Fysieke gedraging
B
Verbale gedraging
C
Non- verbale gedraging

Slide 5 - Quizvraag

01:55
Zojuist werden er voorbeelden van seksuele intimidatie genoemd. Namelijk het uitschelden en het noemen van 'mooi meisje'. Welke vorm van seksuele intimidatie is dit?
A
Fysieke gedraging
B
Verbale gedraging
C
Non- verbale gedraging

Slide 6 - Quizvraag

02:46
In Rotterdam is iedere vorm van seksuele intimidatie strafbaar. Wat vind jij hier van?

Slide 7 - Woordweb

03:09
Er wordt aangegeven dat dames zich onveilig (kunnen voelen).
Wie beslist wanneer er sprake is van intimiteit of een ongewenste intimiteit?

Slide 8 - Open vraag

03:40
Leg uit wat het verband kan zijn tussen (sub)assertief gedrag en ongewenste intimiteiten

Slide 9 - Open vraag

Oorzaken van ongewenste intimiteiten
- Machtsverhoudingen:
Begeleider – cliënt, werkgever – werknemer, docent – student

- Onschuld:
Daders zijn zich niet altijd bewust van het effect, zien het vaak onschuldig / grappig

Slide 10 - Tekstslide

Beoordelen van de mate van ongewenstheid
- Vond de handeling plaats tegen de zin van het slachtoffer?
- Werd er naar het slachtoffer geluisterd?
- Werd er rekening gehouden met zijn/ haar grenzen en wensen?
- Kan het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor wat er gebeurd is?
- Was er sprake van machtsongelijkheid?
- Zijn er lichamelijke/ fysieke verwondingen?
- Was er sprake van bedrog, misleiding, chantage etc. ?Let op: Alleen het slachtoffer kan beoordelen of er sprake was van ongewenste intimiteiten!

Slide 11 - Tekstslide

Begin van de les hebben we een filmpje gekeken over seksuele intimidatie.
Noem minimaal twee manieren hoe je om kan gaan met ongewenste intimiteiten.

Slide 12 - Open vraag

Hoe te handelen bij ongewenste intimiteiten?
  • Actief verzetten (weerstand bieden: duidelijk taal)
  • Geef grenzen direct aan (de cliënt moet beseffen dat er grenzen zijn aan zorgplicht)
  • Informeer je leidinggevende (leg gebeurtenissen en afspraken vast)
  • Zoek de fout niet bij jezelf
  • Zoek steun

Iedere instelling heeft een protocol omgaan bij ongewenste intimiteiten.
Check deze! 

Tip: praat er altijd over met collega’s en met een vertrouwenspersoon.

Slide 13 - Tekstslide

Kennistoetsenbank 
Log in op de kennistoetsenbank en maak de oefentoets van H12 + 13. 

Formuleer de onderwerpen die je lastig vindt, dit bespreken wij klassikaal na. 

Klaar? Aan de slag met de verwerkingsopdrachten van H13 (zowel niveau 3 als 4). 

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
- Praktijksituatie: René maakt seksistische opmerkingen
- Alle opdrachten van de digitale leeromgeving (Thieme) van H13. 

Deadline: 3 december 2020 (zie opdracht Teams)

Slide 15 - Tekstslide