beroepseconomie

In welke sectoren kunnen we de ondernemingen en bedrijven indelen ?
A
primaire, secundaire , tartiaire en quartaire
B
primaire, secundaire, tertiaire en quartaire
C
primaire, sanctionaire , tertiaire en quartaire
D
geen van bovenstaande
1 / 10
volgende
Slide 1: Quizvraag
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

In welke sectoren kunnen we de ondernemingen en bedrijven indelen ?
A
primaire, secundaire , tartiaire en quartaire
B
primaire, secundaire, tertiaire en quartaire
C
primaire, sanctionaire , tertiaire en quartaire
D
geen van bovenstaande

Slide 1 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van de primaire sector?
A
productie
B
tuinbouw
C
bosbouw
D
B en C

Slide 2 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van een non-profitorganisatie
A
scholen
B
KBC
C
Fortis
D
B en C

Slide 3 - Quizvraag

Welke organisatie heeft als doel winst te maken
A
non-profitorganisatie
B
profitorganisatie
C
A en B
D
Geen van bovenstaande

Slide 4 - Quizvraag

Hoe kunnen we ondernemingen nog indelen ?
A
kleine ondernemingen
B
grote ondernemingen
C
KMO's
D
Alle bovenstaande

Slide 5 - Quizvraag

een sociale werkplaats is een .....
A
KMO
B
non-profitorganisatie
C
grote onderneming
D
kleine onderneming

Slide 6 - Quizvraag

Wat staat steeds vermeld in je arbeidsovereenkomst?
A
De duur van de overeenkomst
B
Je uurloon
C
Het arbeidreglement
D
A en B

Slide 7 - Quizvraag

Wat kan er in een arbeidsreglement staan ?
A
uurloon
B
de duur van je contract
C
Rookverbod al dan niet
D
alle bovenstaande

Slide 8 - Quizvraag

Tot welke sector behoort een bank?
A
Tertiaire
B
primaire
C
secundaire
D
quartaire

Slide 9 - Quizvraag

De bakker om de hoek behoort tot
A
de kleine ondernemingen
B
de profitsector
C
A en B
D
geen van bovenstaande

Slide 10 - Quizvraag