Architectuur les 2

Architectuur les 2
Les 2: Traditionele bouw - Stapelbouw


1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstTechniek+2BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Architectuur les 2
Les 2: Traditionele bouw - Stapelbouw


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Traditionele bouw is een bouwmethode waarbij de buitengevels steen voor steen op de bouwplaats worden opgemetseld. Dit noem je ook wel stapelbouw. De vloeren steunen op de muren, wat zorgt voor een goede draagconstructie. Een goede draagconstructie zorgt ervoor dat vloeren gedragen worden door de muren, dat het dak rust op balken en die balken weer rusten op stevige muren. Een goede draagconstructie zorg ervoor dat een gebouw niet instort.
In de traditionele bouw wordt altijd stapelbouw gebruikt er is veel arbeid op de bouwplaats.
Het gebouw links ga je tijdens de architectuurwandeling in het echt zien. Achter deze prachtige gevels zit een houten draagconstructie.

Architectuur is het ontwerpen en bouwen in de ruimte waarin een mens verblijft. Gebouwen, huizen maar ook

Slide 3 - Tekstslide

Als je alle stenen weg zou halen dan blijft de houten draagconstructie over.
Balken voor het dak, balken voor de vloeren en balken rondom deuren en ramen.
Al die balken zorgen ervoor dat het gewicht van de vloeren en daken goed verdeeld wordt over de draagkracht van de muren.
Ieder gebouw heeft ook nog een stevige fundering nodig.

Weet iemand wat een fundering is?
Een fundering is het constructiedeel dat ervoor dat dat het gewicht van het gebouw en de bijbehorende krachten worden overgedragen op een stevige ondergrond.

Benoem de onderdelen van de schematische tekening van het huis.
1 begane grond, maaiveld
2 fundering
3 de kelder of kruipruimte
4 beneden verdieping
5 boven verdieping
6 zolder
Architectuur is het ontwerpen en bouwen in de ruimte waarin een mens verblijft. Gebouwen, huizen maar ook

Hoe heten deze lijnen?
Hoe heet dit gereedschap?

Slide 4 - Tekstslide

Metselen = Steen voor steen opstapelen met een laagje metselspecie ertussen.

Metselspecie is gemaakt van een mengsel van cement, water en zand. Het cement in dat mengsel wordt hard als het in aanraking komt met water.

Eenmaal uitgehard kan het zelfs onderwater gebruikt worden.
Ken jij voorbeelden van metselwerk dat onder water staat?
Bij grachten
Een kasteel dat in een slotgracht staat.

Hoe heet dit gereedschap?
Een troffel
Hoe heten deze lijnen?
Voegen

Is het beroep architect iets voor jou? 

Slide 5 - Tekstslide

Metselen is een vakmanschap. 
De metselaar moet heel goed weten wat hij doet. Het metselspecie moet goed aangemaakt worden, de muren moeten kaarsrecht zijn. Echte moeilijke bouwwerken worden door de metselspecialisten gemaakt. 
Welke vormen zie je?

Slide 6 - Tekstslide

Vraag wat de leerlingen opvalt aan het metselwerk.
Laat ze o.a. vormen benoemen zoals, hol, bol, golvend, rechthoekig.

Zou jij in een bijzonder ontworpen huis willen wonen?
Traditionele bouw in de 21ste eeuw

Slide 7 - Tekstslide

Tegenwoordig wordt in de stapelbouw grotere blokken gebruik van kalkzandsteen- en gasbetonsteen. 
Het metselen van de bakstenen wordt vervangen door het lijmen van de kalkzandsteen of de betongassteen. 
Voor de vloeren gebruikt men meestal betonvloersystemen.
Bij de stapelbouw worden beperkt prefab-onderdelen gebruikt.


Slide 8 - Tekstslide

Bekijk de video. 
Architectuur is het ontwerpen en bouwen in de ruimte waarin een mens verblijft. Gebouwen, huizen maar ook

Kunstenaar Hans op de Beeck
Kun je zien welk bouwmateriaal hij heeft gebruikt?

Slide 9 - Tekstslide

Je kunt heel makkelijk zelf een bouwwerk maken in de traditionele stijl. 
Kunstenaar Hans op de Beeck bouwde een hele stad op die manier.
Vraag: Kun je zien welk bouwmateriaal hij heeft gebruikt?
Suikerklontjes

Kun je beschrijven wat hier gebeurt en wat vind je daarvan?

Slide 10 - Tekstslide

Bekijk het filmpje.

Vraag: Kun je beschrijven wat daar gebeurt en wat vind je daarvan?
Er wordt een zwarte hete vloeistof over de suikerklontjes heen gegooid, misschien is het koffie.

Stapelen: welke materialen herken je?

Slide 11 - Tekstslide

Je ziet hier verschillende stapelbouwwerken. 
Vraag: Welke materialen zie je? 

Ga verder in de handleiding bij Kern, stap 2. 

Ga aan de slag in twee- of drietallen. 

Opdrachten/ontwerpeisen:
- maak een eenvoudige schets van je idee
- maak een stevig bouwwerk dmv stapelbouw
- zorg dat de basis stevig is
- gebruik karton om vloeren neer te leggen
- belangrijk: het gebouw mag niet omvallen

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht voor de leerlingen, zoals beschreven bij de Kern, stap 2. 
Foto maken van je werk

Slide 13 - Tekstslide

Hoe maak je een goede foto van je werk? Deze video legt het uit.