Future (will/shall/going to)

Lesson goal
Recap of the future tense
- You know the difference between form of the future

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Lesson goal
Recap of the future tense
- You know the difference between form of the future

Slide 1 - Tekstslide

Welke vormen?

  1. To be going to + hele ww 
  2. Will / Shall + hele ww

Maar wanneer welke vorm?

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer gebruik je "going to"?

Slide 3 - Open vraag

Wanneer gebruik je "will"?

Slide 4 - Open vraag

1. To be going to + hele ww
Je gebruikt to be going to + hele ww als dingen vooraf al gepland zijn en als je een voorspelling doet met bewijs.

The teacher is going to grade the exams tonight.

Slide 5 - Tekstslide

2. Will / Shall + hele ww
Je gebruikt will / shall + hele ww als dingen 
spontaan gebeuren en als je een voorspelling doet zonder bewijs (bijvoorbeeld een mening).

I think we will stay inside a few more weeks longer.
Shall I close the window? It's cold outside!

Slide 6 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 7 - Tekstslide

Will or going to?
Will

- Bij een voorspelling waar GEEN bewijs voor is. 
- Bij een besluit op het moment van spreken. 
Going to

- Bij een voorspelling waar WEL bewijs voor is.
- Bij een afgesproken plan

Slide 8 - Tekstslide

Shall or Will?
Will

Als je iets van plan bent of zonder bewijs.
Shall

- Gebruik je bij "I" en "we"
in vragen, suggesties en als je iets aanbiedt 

Slide 9 - Tekstslide

Will and going to
Will

Hoe?
will + hele werkwoord 
To be going to

Hoe?
am/is/are + going to +
hele werkwoord 


Slide 10 - Tekstslide

Look at the weather! It ... (rain).

Tip: is er bewijs?A
is going to rain
B
will rain

Slide 11 - Quizvraag

I think it ... (rain) today.

Tip: Is er bewijs?


A
is going to rain
B
will rain

Slide 12 - Quizvraag

It ... be rainy tomorrow.
A
will
B
is going to

Slide 13 - Quizvraag

Look, it ... rain!
A
will
B
is going to

Slide 14 - Quizvraag

You ... probably ... first prize.
A
will - win
B
are - going to win

Slide 15 - Quizvraag

Chris _____ her grandmother tomorrow.
A
is going to visit
B
will visit

Slide 16 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 17 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be
D
is

Slide 18 - Quizvraag

Hey Sarah, ___ we ___ 'Lady and the tramp' at the cinema tonight?
A
will - watch
B
shall - watch
C
are - going to watch
D
are - watching

Slide 19 - Quizvraag