Lezing Systeem aarde

Systeem aarde
GPL jaar 2
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Systeem aarde
GPL jaar 2

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij vulkanen en aardbevingen?

Slide 2 - Woordweb

De opbouw van de aarde
 • De aarde bestaat uit verschillende lagen.
 • De aardkorst is slechts 40 km dik en bestaat uit verschillende platen.

Slide 3 - Tekstslide

Verschillende platen
 • De aardkorst bestaat uit verschillende platen, de wereld is niet een geheel.
 • Continentale platen zijn de platen met land, oceanische platen zijn de platen met zee.

Slide 4 - Tekstslide

Convectiestromen
 • De mantel is een stroperige massa die heel langzaam beweegt. 
 • Dit zorgt er voor dat de platen kunnen bewegen.
 • Naar elkaar toe
  (convergentie), van elkaar af (divergentie), en langs elkaar (transform)

Slide 5 - Tekstslide

Convergentie (naar elkaar toe)
 • Bij deze plaatbeweging ontstaan bergen, vulkanen en aardbevingen.
 • Vaak zijn platen niet even sterk en duikt de ene plaat onder de andere.

Slide 6 - Tekstslide

Transform (langs elkaar)
 • Bij deze plaatbeweging ontstaan aardbevingen.
 • Aardbevingen worden gemeten door een seismograaf. 

Slide 7 - Tekstslide

Divergentie
(uit elkaar)
 • Bij deze plaatbeweging ontstaan vulkanen.
 • Er ontstaat een spleet die opgevuld wordt door magma.
 • Op een gegeven moment is de druk zo hoog dat de vulkaan uitbarst.

Slide 8 - Tekstslide

Hypocentrum

Het hypocentrum is de plek onder de aardkorst waar de aardbeving ontstaat.

Epicentrum

Het epicentrum is de plek op de aardkorst boven het hypocentrum daar is de aardbeving het sterkst.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

De aarde bestaat uit meerdere lagen, de laag waar wij op leven heet...
A
De kern
B
De mantel
C
De aardkorst
D
De buitenkern

Slide 12 - Quizvraag

Is magma eerst lava? Of is lava eerst magma?
A
Magma is eerst lava
B
Lava is eerst magma

Slide 13 - Quizvraag

Bergen ontstaan bij de volgende plaatbeweging
A
Convergent
B
Divergent
C
Transform
D
Niet

Slide 14 - Quizvraag

De plaats in de aardkorst waar een aardbeving ontstaat heet het:
A
Magmakamer
B
Epicentrum
C
Hypocentrum
D
Plaatbreuk

Slide 15 - Quizvraag


Waar hebben we het de vorige les over gehad?

Slide 16 - Woordweb

Slide 17 - Tekstslide

Endogene krachten

Dit zijn krachten van binnenuit de aarde. Voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en de daarbij behorende aardbevingen. 
Exogene krachten

Krachten die van buitenaf het uiterlijk van de aarde veranderen. Voorbeelden hierbij zijn verwering en erosie

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Erosie
Het uitschuren, afslijten van een vast oppervlak en het afvoeren van los materiaal van de aardkorst naar een andere plek door wind, stromend water en ijs.

Riviererosie
Gletsjererosie
Winderosie
Kusterosie

Verwering
Het breken en loskomen van gesteente aan het aardoppervlak door invloeden van planten, bomen, vorst en zure regen.

Chemische verwering 
Mechanische verwering

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Kringloop van water

Slide 23 - Tekstslide

Luchtstromen op aarde

Slide 24 - Tekstslide

Wat voor soort kracht is een aardbeving?
A
Endogeen
B
Exogeen
C
Allebei
D
Geen van beiden

Slide 25 - Quizvraag

Wat voor soort kracht is erosie?
A
Endogeen
B
Exogeen
C
Allebei
D
Geen van beiden

Slide 26 - Quizvraag

Welke soort verwering zie je op de foto?
A
Chemische verwering
B
Mechanische verwering

Slide 27 - Quizvraag

Welke soort erosie zie je op de foto?
A
Kusterosie
B
Winderosie
C
Gletsjererosie
D
Riviererosie

Slide 28 - Quizvraag

Welke kringlopen zijn er?
A
Water
B
Lucht
C
Gesteente
D
Koolstof

Slide 29 - Quizvraag

Wat voor luchtdruk gebied is er bij de evenaar?
A
Lage druk
B
Hoge druk

Slide 30 - Quizvraag

Wat is de rotatierichting van de aarde?
A
Rechtsom
B
Linksom

Slide 31 - Quizvraag

Wat is de bewegingsrichting van de passaatwinden?
A
Rechtsom
B
Linksom

Slide 32 - Quizvraag

Wat is de meest voorkomende windrichting voor Nederland?
A
Noordwest
B
Zuidwest
C
Noordoost
D
Zuidoost

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Tekstslide