Werken met de atlas: Vaardigheden

Atlasvaardigheden

Je weet waar je op moet letten als je een kaart gaat lezen.
Je kunt de verschillende elementen noemen bij de vaardigheid kaartlezen.
Je kunt zelf een goede kaart maken

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Atlasvaardigheden

Je weet waar je op moet letten als je een kaart gaat lezen.
Je kunt de verschillende elementen noemen bij de vaardigheid kaartlezen.
Je kunt zelf een goede kaart maken

Slide 1 - Tekstslide

Wat zie je hier?
A
wereld
B
stadsdeel
C
land
D
landsdeel

Slide 2 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
wereld
B
stadsdeel
C
land
D
landsdeel

Slide 3 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
wereld
B
stadsdeel
C
land
D
landsdeel

Slide 4 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
werelddeel
B
stadsdeel
C
land
D
stad

Slide 5 - Quizvraag

Een goede kaart heeft: 
  1. Titel
  2. Legenda 
  3. Schaal 
  4. Noordpijl / windroos

Slide 6 - Tekstslide

De titel 
Geeft aan waar de kaart over gaat. 

Deze kaart gaat over? 

Slide 7 - Tekstslide

Een kaart in een atlas moet je heel goed bekijken voordat je eigenlijk snapt wat er allemaal op staat. Je moet als het ware een kaart ‘lezen’.


Slide 8 - Tekstslide

Pak junior Bosatlas.
Wat is de titel op blz. 49?

Slide 9 - Open vraag

Pak de Junior Bosatlas.
Wat is de titel op blz. 70?

Slide 10 - Open vraag

Een atlaskaart begint dus altijd met een kaartnummer (dat is de bladzijde) en soms staat er ook nog een kaartletter bij (als er meer dan één kaart op een bladzijde staat).
Voorbeeld: Kaart 65A

Slide 11 - Tekstslide

Legenda 

Daarna zoek je de legenda bij de kaart.
Hierin worden alle kleuren en symbolen uitgelegd die op een kaart kunnen staan. 

Slide 12 - Tekstslide

Bekijk atlaskaart 44.
Wat betekent het blauwe rondje?

Slide 13 - Open vraag

Waar zie je een legenda?
A
B
C

Slide 14 - Quizvraag

In een legenda staan
A
alle kaarten met een thema op alfabetische volgorde
B
alle landen op alfabetische volgorde
C
alle kaarten in een groot overzicht
D
de betekenis van de kleuren, tekens en symbolen

Slide 15 - Quizvraag

Windroos

Slide 16 - Tekstslide

Noord
Zuid
West 
Oost
NO
NW
ZO
ZW

Slide 17 - Sleepvraag

Welke legenda-eenheid geeft zand en grind aan?
A
Paarse kleur
B
Groene kleur
C
rode rondjes
D
zwarte stippen

Slide 18 - Quizvraag

Schaalstokje

Slide 19 - Tekstslide

Schaal 
Als laatste bekijk je de schaal en/of de schaalstok.
Boven iedere kaart in de atlas staat een schaal en een schaalstok.
Een schaalstok geeft in een kaart of afbeelding aan hoeveel kilometer 1 cm op de kaart is.
Later gaan we dieper in op de schaal.

Slide 20 - Tekstslide

1 : 200 000 betekent:
A
1 cm op de kaart is 200000 cm in werkelijkheid.
B
1 cm = 200 km
C
1 cm in het echt is 200 000 cm op de kaart.

Slide 21 - Quizvraag

Schaal
1 : 200 000
betekent: 
1 cm op de kaart = 200 000 cm in het echt.

Slide 22 - Tekstslide

1 : 200 000 betekent dus 1 cm op de kaart is 200 000 cm in het echt. Maar hoeveel km is dat?
A
200 km
B
2 km
C
20 km
D
2000 km

Slide 23 - Quizvraag

Bekijk het schaalstokje bij de kaart

Slide 24 - Tekstslide

Wat is de schaal van blz 29 in de atlas?
A
1cm = 400 000 km
B
1 cm = 20 km
C
1 cm = 4 km
D
1cm = 10 km

Slide 25 - Quizvraag

Ga naar blz. 50. Wat is de schaal in de atlas?
A
1 cm = 3 000 000 km
B
1 cm = 3 km
C
1 cm = 100 km
D
1 cm = 30 km

Slide 26 - Quizvraag

Schaal uitrekenen
1.Ik bekijk de schaal op de kaart
2. Ik reken uit hoeveel km het is. 
3. Ik meet het aantal cm dat ik wil weten op. 
4.. Ik vermenigvuldig de centimeters met de de schaal in km. 

Slide 27 - Tekstslide