PK/PD en TDM van antibiotica - Fellow's infectieziekten

PKPD en Therapeutic Drug Monitoring van antibiotica


Welk doseerregime wanneer en waarom?


Anne van Schip

18 maart 2022

Slides: Reinier van Hest

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidWOStudiejaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

PKPD en Therapeutic Drug Monitoring van antibiotica


Welk doseerregime wanneer en waarom?


Anne van Schip

18 maart 2022

Slides: Reinier van Hest

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een patiënt (m, 79 kg, 1.78 m, eGFR 82 ml/min) start ivm sepsis eci oa met gentamicine 7 mg/kg eenmaal daags. Wanneer meet je spiegels en welke?
A
voor de 3e gift een top- en dalspiegel
B
voor de 3e gift een dalspiegel
C
na de 1e gift een top- en dalspiegel
D
na de 1e gift een dalspiegel

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een patiënt (v, 120 kg, 1.65 m, eGFR 31 ml/min) start ivm sepsis eci oa met gentamicine 7 mg/kg eenmaal daags. De startdosering moet dus 840 mg zijn
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een patiënt (m, 67 j, 73 kg, eGFR 72) start ivm sepsis eci met vancomycine 2dd 1000 mg om 00.00u en 12.00u. Op dag 2 wordt om 8.30u een spiegel geprikt. Deze is 11.1 mg/l. Wat doe je?
A
Handhaven 2dd 1000 mg
B
Verhogen naar 2dd 1250 mg
C
Verhogen naar 2dd 1500 mg
D
Ziekenhuisapotheek bellen voor advies

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom TDM bij vancomycine?
A
Goede dalspiegel -> goed klinisch effect
B
Goede dalspiegel -> laag risico nefrotoxiciteit
C
Goede dalspiegel -> goed klinisch effect en laag risico nefrotoxiciteit
D
Goede AUC -> goed klinisch effect en laag risico nefrotoxiciteit

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom TDM van vancomycine: effectiviteit
Targets:
 • AUC0-24 / MIC > 400 (=AUC0-24 > 400 bij MIC van 1 mg/l of kleiner)
 • Cmin als surrogaat voor AUC0-24: 10 - 20 mg/l

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is jouw huidige praktijk: welk vancomycine target wordt in jouw instelling aangehouden?
A
dalspiegel tussen 15 en 20 mg/l
B
dalspiegel tussen 10 en 15 mg/l
C
AUC > 400
D
Iets anders/weet ik niet

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom TDM van vancomycine: effectiviteit
Targets:
 • AUC0-24 / MIC > 400 (= AUC0-24 van 400 bij MIC van 1 mg/l of kleiner)
 • Voorheen: Cmin als surrogaat voor AUC0-24: 10 - 20 mg/l
 • Tegenwoordig: berekenen AUC0-24 mbv 1 (Cmin) of 2 (Cmin+Cmax) monsters en Bayesiaans schatten of 1e orde PK formules

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom TDM van vancomycine: effectiviteit
Targets (Rybak M. et al AmJHealthSystPharm2020):
 • AUC0-24 / MIC > 400 
 • Berekenen AUC0-24 mbv 1 (Cmin) of 2 (Cmin+Cmax) monsters en Bayesiaans schatten of 1e orde PK formules
 • Monster(s) af te nemen binnen 48 h na start; na 1e gift bij eGFR<50 ml/min
 • NB Target gebaseerd op evidence mbt MRSA

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stelling: bij een infectie met Staph. epidermidis met MIC van 2 mg/l kan de dosering gerust verhoogd worden richting een AUC van 800, bv dmv 2 gram 2dd, omdat er geen overtuigende relatie is tussen vancomycine blootstelling en nefrotoxiciteit
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Patiënt moet naar huis met iv vancomycine. Hij is mbv TDM ingesteld op 3dd 1000 mg. In de thuissituatie wordt gestart met continue toediening 3000 mg/24 h. De spiegel blijkt, 24 uur na omzetten van intermitterend naar continu, 24 mg/l
Stelling: Dit is een adequate therapie voor deze patiënt
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vancomycine: intermitterend vs continu
 • Target bij continu iv: Css= 17 - 25 mg/l
  (Css=AUC / dosisinterval -> 400 / 24 =17 mg/l)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vancomycine: intermitterend vs continu
 • Target bij continu iv: Css= 17 - 25 mg/l
  (Css=AUC / dosisinterval -> 400 / 24 =17 mg/l)
 • Geen verschil in effectiviteit (continu mogelijk minder nefrotoxisch)
 • Voordelen continu iv:
  - target wordt eerder bereikt,
  - makkelijker voor thuistoediening
  - makkelijker voor TDM (81% van de Cmin bij intermitterend is >1 h voor een nieuwe gift afgenomen, 61% >2 h [Neely AAC2014])

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beta-lactam antibiotica

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een volwassen patiënt wordt al 4 dagen ivm een luchtweginfectie behandeld met ceftazidim 2 gram 3dd. Sputumkweek positief voor Pseudomonas aeruginosa, gevoelig voor ceftazidim. De patiënt houdt koorts en leukocytose. Hij heeft een eGFR van 160 ml/min. Wat doe je?
A
Niets, het effect kan nog komen
B
Dosering verhogen naar 3 gram 3dd
C
Dosering aanpassen naar 6 gram continu iv
D
Dosering aanpassen naar 1 gram 6dd

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is jullie huidige praktijk: heb je wel eens een spiegel voor een beta-lactam aangevraagd?
A
Ja
B
Nee

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Patiënt (v, 80 kg, 170cm) op de ICU wordt al 3 dagen behandeld met 12 gr/24 uur flucloxacilline voor een S. aureus endocarditis. Er is noodzaak tot starten CVVH. Is er reden voor een spiegel?
A
Ja
B
Nee

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

TDM flucloxacilline
* Volgens Kennisbank bij eGFR <10 en alle soorten dialyse: "Bij bovenstaande adviezen moet worden overwogen de flucloxacillineconcentratie te bepalen, met name om onder behandeling te voorkomen. Deze bepaling is alleen zinvol indien ook de gevoeligheid (MIC) van het te bestrijden micro-organisme bekend is."

* AMC: Bij vermoeden van (neuro)toxiciteit bij zeer hoge doses (> 6 gram/dag).

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Flucloxacilline op de IC
* Indien neurotoxiciteit lastig te beoordelen is (ziekte of bijwerking)
* Vrije concentratie
* Uitslag duurt i.v.m. opsturen naar ander centrum tot 1 week

Slide 36 - Tekstslide

Nog aanpassen TDM monografie ligt er uit
TDM monografie
* Effectiviteit vrije concentratie 0,5 - 2 mg/L (1-4 x MIC)
* Toxiciteit: totaal 125 mg/L 

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies