cross

les 1: Mediawijsheid - wat is mediawijsheid en hoe mediawijs ben jij?

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mediawijsheidvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schooljaar 2020

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Laptop in orde

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geschiedenis van technologie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week Tegen Pesten 
Samen aan zet

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Laptopgebruik & social mediagedrag

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skype in the classroom 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PRESENTATIE OPDRACHT

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Aanleiding "ontstaan van digitale geletterdheid"
Digitaal geletterd bent u als u de vier basisvaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden.
Scholen zien steeds meer het belang van een structurele aanpak digitale geletterdheid. Inmiddels is pijnlijk duidelijk geworden dat grote groepen leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Dat is een probleem, omdat u die kennis en vaardigheden tegenwoordig zo hard nodig hebt.
Zoals gezegd, de digitale kennis en vaardigheden van leerlingen laat nu nog te vaak te wensen over. Er zijn grote verschillen in digitale geletterdheid tussen de leerlingen uit verschillende onderwijstypen. Vooral bij leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vmbo valt het lage niveau vaak op. Dit bleek ook uit eerdere onderzoeken. De 'Monitor Jeugd en Media 2017' 
Compas digitale geletterdheid

Slide 11 - Tekstslide

De vier digitale vaardigheden die volgens SLO en Kennisnet samen 'digitale geletterdheid' vormen:

 • ict-basisvaardigheden
 • informatievaardigheden
 • mediawijsheid
 • computational thinking

Maar wat betekent dit precies? Een korte uitleg:

Ict-basisvaardigheden

 • basisbegrip ict: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 • infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.
 • standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard-kantoortoepassingen en andere softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer.
 • veiligheid: het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Informatievaardigheden

U kunt een informatiebehoefte signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Computational thinking

Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.

Slide 12 - Tekstslide


Interessant handboek: https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitale-geletterdheid/Handboek_digitale_geletterdheid.pdf

Thema 2
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap
Val niet
Pas op voor phishing, scams, bots en nepnieuws
voor vals

Slide 13 - TekstslideExtra: laat de leerlingen of doe dit samen met de leerlingen 4 categorieën bedenken waarbinnen zoveel mogelijk van de gegeven woorden in kunnen vallen: een linksboven, rechtsboven, rechtsonder en linksonder. Versleep vervolgens met klas deze woorden naar een van de categorieën.
Thema 3
Lespakket over online veiligheid en digitaal burgerschap
Beveilig je
Neem beveiligingsmaatregelen om je privacy te beschermen
geheimen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let’s GO!!!
 • 1 uur de tijd 
 • Werk in groepjes
 • Vind eerst de sleutel (quizlet live)
 • Vind de juiste code
Groepjes mogen elkaar niet helpen!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mentimeter

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is mediawijsheid?
Wat is mediawijsheid?
Mediawijsheid is het geheel aan kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving.

Of met andere woorden:

Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om te kunnen (over) leven in een wereld vol media

Slide 23 - Tekstslide

Laat leerlingen een PRT SCREEN maken 
Hoe mediawijs ben jij?
A
Dé mediawijsheid goeroe op school
B
Een klein beetje mediawijs
C
Nog niet helemaal op de hoogte
D
(nog) Helemaal niet mediawijs

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Is mediawijsheid een recht voor kinderen?
A
Ja
B
Nee

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het recht op mediawijsheid
 1. Kinderen hebben recht op toegang tot internet
 2. Kinderen hebben recht op veilige media
 3. Kinderen hebben recht op mediawijze opvoeding
 4. Kinderen hebben recht op mediawijs onderwijs
 5. Kinderen hebben recht op online vergetelheid
 6. Kinderen hebben recht op vrijheid van meningsuiting in de media
 7. Kinderen hebben recht op online privacy
 8. Kinderen hebben recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten
 9. Kinderen hebben recht op online spelen
 10. Kinderen hebben recht op mediagrenzen

Slide 26 - Tekstslide

In 1989 werd het Kinderrechtenverdrag ondertekend door de Verenigde Naties. In dit verdrag zijn de rechten voor kinderen en de plichten van volwassenen vastgelegd. Maar in de afgelopen decennia is er veel veranderd. De huidige mediasamenleving biedt kinderen kansen en leidt tegelijkertijd ook tot vragen over de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen, hun opvoeders en media.
Wat zijn media?
 • Media zijn communicatiemiddelen om boodschappen te verzenden
 • Meestal naar een groot publiek, je spreekt dan van massamedia
 • Je hebt media die eenzijdig communiceren (krant, televisie, radio, film),
 • Maar je hebt ook media die meerzijdig communiceren (sociale media)

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de functies van media?

 • Informatieve functie 
 • Sociale functie
 • Recreatieve functie
 • Commerciële functie

Slide 28 - Tekstslide

Social media is de Engelse verzamelnaam voor alle websites, apps en platforms waarbij de gebruikers (en niet een redactie) zelf de inhoud maken.
Wat zijn sociale media?
Social media is de Engelse verzamelnaam voor alle websites, apps en platforms waarbij de gebruikers (en niet een redactie) zelf de inhoud maken.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van sociale media
 • online platformen en massacommunicatie
 • werken meestal via apps
 • de gebruikers maken de inhoud
 • vaak weinig controle door het platform
 • veel interactie tussen de gebruikers
 • meestal miljoenen gebruikers

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen sociale media
1: denken
2: delen
3 uitwisselen

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen van sociale media
 • meestal leuk, eenvoudig en gratis in gebruik
 • je leert makkelijk nieuwe mensen kennen en je kunt soms zelfs beroemd worden!
 • de wereld wordt 'kleiner': je leert veel over andere delen in de wereld
 • snel en makkelijk verspreiden van nieuws
 • het biedt vrijheid van meningsuiting en persvrijheid als dit niet is toegestaan

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Nadelen sociale media

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nadelen van sociale media
 • bedreiging, afpersing en online pesten kan voorkomen
 • het kan té anoniem zijn
 • verschil tussen "Wat is waar? en "Wat is nepnieuws?" is soms onduidelijk
 • privacy is soms in gevaar
 • het kan verslavend zijn (fear of missing out)


Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stof tot nadenken
Zijn we met de komst van sociale media gelukkiger geworden?
Zijn we met de komst van sociale media socialer geworden? 

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies