Samenhang arbeidsmarkt en productmarkt

H5: Samenhang arbeidsmarkt en productmarkt

Thema 1
H5: Samenhang tussen productmarkt en arbeidsmarkt
p.92-99
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

H5: Samenhang arbeidsmarkt en productmarkt

Thema 1
H5: Samenhang tussen productmarkt en arbeidsmarkt
p.92-99

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze les weet je:
 • Het verband tussen de productmarkt en de arbeidsmarkt verklaren
 • Statistische gegevens lezen, interpreteren en bewerken
 • Oorzaken van werkloosheid aangeven

Slide 2 - Tekstslide

Algemene info
 • Vul steeds je boek/extra documenten in met potlood
 • Vul steeds de presentatie in waar nodig 
 • Doe je dit goed? Dan ontvang je de oplossingen! Deze kan je terugvinden op SS - vakken - 4ECO - documenten

Slide 3 - Tekstslide

Even de vorige les herhalen
 • De vorige les (p.79 -84) zagen we met behulp van de extra bundel.
 • Het laatste puntje in de bundel dienden jullie voor te bereiden

Slide 4 - Tekstslide

De RSZ is voor IEDEREEN?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

NIET WAAR
De RSZ is bedoelt voor werknemers in loondienst! 
Dit zijn arbeiders en bedienden.

Slide 6 - Tekstslide

Geef de 6 instellingen voluit. (puntje 3)

Slide 7 - Open vraag

LET OP!
SINDS 1 jan 2019 --> kinderbijslag = groeipakket
FAMIFED bestaat NIET MEER --> doorstreep in bundel + schrijf bij
 • In Vlaanderen = FONS
 • In Wallonië = FAMIWAL
 • In Brussel = FAMIRIS

Slide 8 - Tekstslide

Wie draagt er alweer bij aan de RSZ? En hoe?

Slide 9 - Open vraag

Waar komt het geld van de RSZ nu vandaan? 

p.85-86

Dit deel zien we NIET!
Jullie zien dit bij mevrouw Gathy bij boekhouden!

Slide 10 - Tekstslide

H5: Samenhang arbeidsmarkt en productmarkt

Thema 1
H5: Samenhang tussen productmarkt en arbeidsmarkt
p.92-99

Slide 11 - Tekstslide


We hebben in de vorige hoofdstukken de G&D-markt en de arbeidsmarkt besproken. Hebben die twee invloed op elkaar denk je? Leg ook uit waarom. (p.92 bovenaan)

Slide 12 - Open vraag

ANTWOORD
JA, ze hebben invloed op elkaar!
G&D worden geproduceerd door arbeidskrachten dus zal de vraag naar G&D een invloed hebben op de vraag naar arbeidskrachten om de G&D te produceren en bij de consument te brengen.

Slide 13 - Tekstslide

Surf naar: https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/ en zoek op.
Wat was de werkloosheidsgraad in België in het 2e kwartaal van 2020?

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Tekstslide

Welke soorten werkloosheid komen naar voren in de video?

Slide 16 - Open vraag

Heb je nog van een andere soort werkloosheid gehoord?

Slide 17 - Open vraag

4e soort werkloosheid
Om de 4e soort van werkloosheid te leren kennen, dien je volgend artikel door te lezen!

--> https://www.youtube.com/watchv=naryQTZWd0E&feature=youtu.be 

Slide 18 - Tekstslide

Over welke werkloosheid gaat het in het artikel? Leg uit.

Slide 19 - Open vraag

TO DO
Vul met de informatie die je tot nu hebt p.93 + p.94 bovenaan aan! Markeer ook de belangrijke informatie!

p.94 vanaf de afbeelding is niet belangrijk.

Slide 20 - Tekstslide

Even wat dieper in op de structurele werkloosheid
Bij conjuncturele, seizoensgebonden en technische werkloosheid is het duidelijk waarom dit kon gebeuren.

 • conjuncturele --> het gaat slechter met de economie
 • seizoensgebonden --> we zitten in het 'foute' seizoen
 • technische --> er is iets aan de hand waardoor men niet kan werken bv. machines zijn kapot

Slide 21 - Tekstslide

STRUCTURELE WERKLOOSHEID
Maar waarom verandert de structuur van de economie nu? 

1 van de oorzaken kwam in de video al naar voren namelijk het overnemen van bepaalde jobs door machines. Dit noemen we AUTOMATISATIE

De 2e oorzaak zie je hier: 

Slide 22 - Tekstslide

Waarom zouden bedrijven delokaliseren volgens jou?

Slide 23 - Open vraag

ANTWOORD
Vaak delokaliseren bedrijven zich naar lageloonlanden omdat hun productie hier veel goedkoper is.

Vul met de informatie die je tot nu hebt p.95 + p.96 aan! Markeer ook de belangrijke informatie!

Slide 24 - Tekstslide

Maak oef 1 p.97 en maak er een foto van

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide

Hoe noemen we het verhuizen van activiteiten naar andere landen?

Slide 27 - Open vraag

Welke werkloosheid ontstaat er als het slechter gaat met de economie?

Slide 28 - Open vraag

Deze werkloosheid is het moeilijkste op te lossen

Slide 29 - Open vraag

Door de corona-crisis ontstond er... werkloosheid
A
Technische
B
Structurele
C
Seizoensgebonden
D
Conjuncturele

Slide 30 - Quizvraag

Door een dalende VRAAG naar goederen en diensten ontstaat er ... werkloosheid
A
Technische
B
Structurele
C
Seizoensgebonden
D
Conjuncturele

Slide 31 - Quizvraag

Door een dalend AANBOD door technische problemen ontstaat er ... werkloosheid
A
Technische
B
Structurele
C
Seizoensgebonden
D
Conjuncturele

Slide 32 - Quizvraag

Deze les is:
A
Duidelijk
B
Onduidelijk

Slide 33 - Quizvraag

Ik vond deze manier om de les te krijgen:
A
Leuk
B
Niet leuk
C
Matig

Slide 34 - Quizvraag

Heb je nog vragen?

Slide 35 - Open vraag