AVR-ALG P1 L4 Ontvangst goederen: vrachtbrief/pakbon

Assistent Verkoop & Logistiek
Periode 01
Ontvangen & Opslaan van Goederen 

Les 04
Vrachtbrief
Pakbon
Factuur
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
WerknemersvaardighedenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Assistent Verkoop & Logistiek
Periode 01
Ontvangen & Opslaan van Goederen 

Les 04
Vrachtbrief
Pakbon
Factuur

Slide 1 - Tekstslide

opdrachten blad maken

Slide 2 - Tekstslide


1: Respect
2: Kom op tijd
3: Laptop, boeken en pen mee
Afspraken/regels in de klas

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij nog van de vorige les?

Slide 4 - Woordweb

Vorige les
Lesdoelen
  • Student legt uit welke taken en werkzaamheden een assistent uitvoert
  • Student legt uit wat een verzorgde uitstraling is.

Taken en werkzaamheden van een assistent
Voorbereiden > Uitvoeren > Afronden


Commerciële houding:
Op een klantvriendelijke manier artikelen verkopen en daarmee winst maken

Slide 5 - Tekstslide

Energizer
  1. Docent tekent op een A4 en vertelt de student wat de student moet doen
  2. Student luistert en volgt instructies op 
  3. Lijken de tekeningen op elkaar?
  4. Nu doet een student het voor de klas

timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

Lesdoelen
  • Student kan uitleggen hoe goederen in ontvangst genomen worden

  • Student kan uitleggen wat vrachtbrief, pakbon en factuur zijn

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

De laadklep
Veel vrachtwagens hebben een laadklep. Daarmee worden de goederen in en uit de vrachtwagen geladen. Een laadklep staat nooit precies recht. Rolcontainers hebben een blokkering bij de stuurwielen. Zet ze op de blokkering als je de laadklep gebruikt. 

Op de laadklep zit een borging. Deze zorgt ervoor dat containers en palletwagens niet van de laadklep af kunnen rijden. 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Wie besteld er wel iets online?

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Maak opdrachten
Boek AVR H2 Goederen ontvangen en opslaan
2.3 Goederen ontvangen
2.4 Goederen controleren

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Afwijkingen
Soms is een zending niet compleet. Er staan bijvoorbeeld 20 pallets op de vrachtbrief, maar de chauffeur heeft er maar 18 bij zich. 

Je kunt de vrachtbrief dan niet ondertekenen. Je moet dan op de vrachtbrief het juiste aantal pallets zetten. Daarna kun je wel tekenen. 

Als de goederen beschadigd zijn schrijf je dat ook op de vrachtbrief. 
Op die manier weet de afzender van de goederen wat er wel of niet geleverd is. 

BIJ AFWIJKINGEN ALTIJD JE LEIDINGGEVENDE VRAGEN WAT ER MOET GEBEUREN

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

De pakbon is hetzelfde als de vrachtbrief
WAAR
NIET WAAR
Misschien
Als de pakbon hetzelfde is als de vrachtbrief waarom heet het dan anders?

Slide 31 - Poll

Winkel
Magazijn
Transport
Ontvangstruimte

Slide 32 - Sleepvraag

Wat moet je binnen in het magazijn doen voordat je goederen ontvangt?
A
Koffie drinken
B
De chauffeur bellen
C
Ruimte maken in het magazijn voor de goederen
D
Goederen versturen

Slide 33 - Quizvraag

Goederen lossen
Goederen controleren
Goederen opslaan
Goederen intern transporteren

Slide 34 - Sleepvraag

Wat moet je doen met de losplaats voordat je goederen ontvangt?
A
Afzetten met lint
B
Lijnen verven
C
Vrij maken: afval en vuil opruimen, spullen aan de kant zetten etc
D
Geparkeerde auto's weg laten halen

Slide 35 - Quizvraag

Wat is het doel van de pakbon?

Slide 36 - Open vraag

Beschadigde verpakking
Beschadigde goederen
Juiste goederen
Houdbaarheids-datum
Schimmel of rotte plekken

Slide 37 - Sleepvraag

Wat betekent het als je de vrachtwagen gaat lossen?
A
De goederen uit de vrachtwagen halen
B
De goederen terugsturen
C
De goederen in de vrachtwagen zetten
D
De vrachtwagen laten wegrijden

Slide 38 - Quizvraag

Wat staat er op de pakbon?
A
Hierop staan alle goederen apart vermeld en niet alleen het aantal colli.
B
Hierop staat wat je allemaal aan de klant moet geven.
C
Het aantal colli.
D
De totale prijs en gewicht

Slide 39 - Quizvraag

Wat is het doel van de vrachtbrief?

Slide 40 - Open vraag

Lezen en opdrachten maken
Boek ALG H4 Goederen ontvangen
4.5 Vrachtbrief & Pakbon
4.6 Goederen controleren

Slide 41 - Tekstslide

Wat moet je echt onthouden?
Vrachtbrief-Pakbon-Factuur

Kwantitatieve & Kwalitatieve controle

Lossen-Colli-Emballage

Derving

Slide 42 - Tekstslide

Huiswerk
Neem een vrachtbrief en een pakbon mee van je werk (of maak er een foto van)

Slide 43 - Tekstslide

Opdrachten bespreken
Boek AVR H2 Goederen ontvangen en opslaan
2.3 Goederen ontvangen
2.4 Goederen controleren

Boek ALG H4 Goederen ontvangen
4.5 Vrachtbrief & Pakbon
4.6 Goederen controleren


Slide 44 - Tekstslide

Heb je iets geleerd vandaag?
Ja meer dan ik van te voren had verwacht
Ja. Ik weet alleen niet meer wat
Was dat de bedoeling dan?
Nee, ik wist alles al
Ja. Ik kan nu uitleggen wat een pakbon en een vrachtbrief is
Misschien
Nee
Ik vind dit niet grappig :(

Slide 45 - Poll

Lesdoel behaald?

Student kan uitleggen hoe goederen in ontvangst genomen worden

Student kan uitleggen wat vrachtbrief, pakbon en factuur zijn

Slide 46 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 47 - Poll

Wat gaan we volgende week doen?
• Student kan vertellen hoe een magazijn is ingedeeld
• Student kan vertellen welke soorten magazijnen er zijnSlide 48 - Tekstslide