Management les 2 Leidinggeven (les op afstand)

Welkom!
Management

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welkom!
Management

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
 • Je kent de begrippen span of control en scope of control
 • Je herkent de cultuur van een organisatie
 • Je kunt een organigram aflezenSlide 2 - Tekstslide

Agenda
 • Herhalen kennis vorige les
 • Theorie & opdracht: 'Hoeveel kan je aan?'
 • Theorie & opdracht: organisatiecultuur
 • Theorie en opdracht: organisatiestructuur
 • Terugblik op de les

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je nog?

Slide 4 - Tekstslide

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 5 - Quizvraag

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide


Spanwijdte/span of control:
Het aantal directe medewerkers aan wie een manager leidinggeeft

Spandiepte/depth of control:
Het aantal niveaus in de organisatie waaraan een manager leidinggeeft

Slide 8 - Tekstslide

Een manager transport & logistiek geeft leiding aan 3 teamleider, 1 hr medewerk, 1 expeditie. Wat is de spanwijdte?

Slide 9 - Open vraag

Scope of control
Het aantal mensen aan wie een leidinggevende op doelmatige wijze leiding kan geven. 
Ook wel: omspanningsvermogen

Slide 10 - Tekstslide

Scope of control/omspanningsvermogen
 • hoe ingewikkeld de werkzaamheden zijn
 • letterlijke en figuurlijke afstand binnen de organisatie
 • kwaliteit van medewerkers en managers
 • aantal controlemiddelen
 • kwaliteit van controlemiddelen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Organisatiecultuur
Machtscultuur: ondernemer/manager neemt de beslissingen.
Taakcultuur: Resultaat staat boven alles
Personencultuur: Mens staat voorop. Besluiten neem je samen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

De organisatiecultuur van deze vishandel is inmiddels onderdeel van een trainingsmethode. Bij welke organisatiecultuur zou jij die indelen? Verklaar je antwoord
A
Machtscultuur
B
Taakcultuur
C
Rollencultuur
D
Personencultuur

Slide 15 - Quizvraag

Organogram
schematische weergave van een organisatiestructuur

Lijnorganisatie, lijn-staforganistatie, projectorganisatie, matrixorganisatie

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

opdracht: teken een organogram
Horeca-supply is een franchiseorganisatie die haar aangesloten ondernemers veel service biedt. Het hoofdkantoor in Amsterdam heeft de volgende functies:
Manager Inkoop , Manager Verkoop,   Manager Logistiek 
Assistent-manager Inkoop, Rayonmanagers,  Assistent-manager Logistiek Directie,   Directiesecretaresse,   Hoofd Financiële Administratie, Hoofd personeelszaken.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Goal!
Je kent de begrippen span of control en scope of control 
Je herkent de cultuur van een organisatie 
Je kunt een organigram aflezenSlide 23 - Tekstslide

Als de spanwijdte groter is dan scope of control dan kan de manager ziek worden?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Goal!
 
Je herkent de cultuur van een organisatie 
Slide 25 - Tekstslide

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 26 - Open vraag

Goal!

Je kunt een organigram aflezenSlide 27 - Tekstslide

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 28 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 29 - Quizvraag

..Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 30 - Quizvraag