cross

Les 1. Leven tussen verschillende culturen

Binnenkomst
Welkom

Neem rustig plaats op een stoel

Op tafel ligt handboek, werkboek, schrift en pen
Op de hoek van de tafel ligt je Ipad


1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappijleervmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Binnenkomst
Welkom

Neem rustig plaats op een stoel

Op tafel ligt handboek, werkboek, schrift en pen
Op de hoek van de tafel ligt je Ipad


Slide 1 - Tekstslide

Binnenkomst
Welkom

Neem rustig plaats op je vaste plek

Op tafel ligt handboek, werkboek, schrift en pen
Op de hoek van de tafel ligt je Ipad


Slide 2 - Tekstslide

Stage

Slide 3 - Tekstslide

Ipad gebruiken!?
- Verbonden met: Wifi - GSR
- Bluetooth aan 

Slide 4 - Tekstslide

Ik ben deze dag gemotiveerd,
ik bruis van energie?
timer
0:15
A
Ja, kom maar op, ik wil leren!
B
Ja, alleen voel ik mij moe!
C
Nee, school is bokkesaai!
D
Nee, ik zie uit naar de meivakantie!

Slide 5 - Quizvraag

Wat gaan we doen?
1. Toetsdatum bepalen / keuze bepalen
2. Lesdoel benoemen
3. Begrippen leren door het klassikale gesprek en beantwoorden van vragen (Ipad). Eindigt met 2 stellingen.
4. Opdrachten maken
5. Oefenenen voor de toets 
5. Les afsluiten

Slide 6 - Tekstslide

Toetsdatum T3
6 april 2020 (SOM)
Repetitie 
School Examen Maatschappijleer 3

Leerstof: Lesboek Thema's Maatschappijleer
Pluriforme samenleving
Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5

Slide 7 - Tekstslide

Toetsdatum T4
24 maart 2020 (SOM)
Repetitie 
School Examen Maatschappijleer 3

Leerstof: Lesboek Thema's Maatschappijleer
Pluriforme samenleving
Hoofdstuk 1, 2, 3

Slide 8 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
1.  Keuze bepalen:?!
2. Lesdoel benoemen
3. Begrippen leren door het klassikale gesprek en beantwoorden van vragen (Ipad). Eindigt met 2 stellingen.
4. Opdrachten maken
5. Oefenenen voor de toets 
5. Les afsluiten

Slide 9 - Tekstslide

Lesdoel

Aan het eind van de les kun je herkennen en uitleggen op welke manier verschillende culturen in Nederland met elkaar omgaan, en hoe de pluriforme samenleving in Nederland eruit ziet

Slide 10 - Tekstslide

Pluriforme Samenleving
Leven tussen verschillende culturen
Les 1

Slide 11 - Tekstslide

Begrippen (her)kennen
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 12 - Tekstslide

Pluriforme samenleving

Slide 13 - Woordweb

Wat wil dit plaatje duidelijk maken?

Slide 14 - Tekstslide

Wat betekent 'pluriforme samenleving'? 
  • Verschillende culturen
  • Beïnvloeden elkaar
  • Eigen cultuur

Definitie: een samenleving van mensen met verschillende culturen en leefstijlen

Bijv. Sport, religie, werk, politiek

Slide 15 - Tekstslide

Wat is cultuur? 
Cultuur bestaat uit normen, waarden en gewoonten van de groep (of groepen), waar jij bij hoort. 

Wat zijn ook alweer normen en waarden
(Thema: wat is maatschappijleer?)

Slide 16 - Tekstslide

Je krijgt 3 minuten om op te schrijven welke
normen, waarden en gewoonten belangrijk zijn
in jouw cultuur?

timer
3:00

Slide 17 - Open vraag

Dominante cultuur
  • De normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een land

  • Bijvoorbeeld: de intocht van Sinterklaas of 's avonds rond zes uur warm eten

  • Maar ook: vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling van vrouwen

Slide 18 - Tekstslide

Schrijf twee voorbeelden op die typerend zijn voor de Nederlandse cultuur:

Slide 19 - Open vraag

Wat zie je?Slide 20 - Tekstslide

Subculturen
  • Een subcultuur is de cultuur van een kleine groep binnen de samenleving, bijvoorbeeld door: muzieksmaak, land van herkomst, werk of geloof

  • Je gedraagt je volgens deze normen, waarden en gewoonten

  • Je hoort meestal niet bij één subcultuur

Slide 21 - Tekstslide

Nu je weet dat: geloof, muziek, werk, politiek, woonplaats, land van herkomst, voorbeelden zijn van een subcultuur, kun je zelf een voorbeeld geven uit je eigen subcultuur?

Slide 22 - Open vraag

Dus..
Cultuur verschilt per groep, maar ook per plaats. Ook verschilt cultuur per tijd

Slide 23 - Tekstslide


Ethnische subculturen
Subculturen gebaseerd op
land van herkomst, zoals: 
Turken, Surinamers, Antilianen, Marokkanen

Slide 24 - Tekstslide

Leg uit waarom het sinterklaasfeest bij de dominante cultuur hoort?
timer
1:00

Slide 25 - Open vraag

Een etnische subcultuur heeft
te maken met:
timer
0:10
A
geloof
B
muziek
C
woonplaats
D
land van herkomst

Slide 26 - Quizvraag

Begrippen (her)kennen
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 27 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die
je hebt geleerd
timer
1:30

Slide 28 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen
timer
1:00

Slide 29 - Open vraag

Stellingen

Slide 30 - Tekstslide

Stelling 1.
De traditie van het sinterklaasfeest is zo oud, dat je dat niet mag veranderen
A
Mee eens, met argumenten
B
Mee oneens, met argumenten
C
Mee eens, zonder argumenten
D
Mee oneens, zonder argumenten

Slide 31 - Quizvraag

Stelling 2.
Gothics, emo's of metalheads proberen alleen maar aandacht te vragen met hun gekke kleren.
A
Mee eens, met argumenten
B
Mee oneens, met argumenten
C
Mee een, zonder argumenten
D
Mee oneens, zonder argumenten

Slide 32 - Quizvraag

Opdrachten

Slide 33 - Tekstslide

 Opdrachten uit het werkboek

Pluriforme Samenleving, les 1.

Maak opdracht 8, 10 en 11
Daarna maak je opdracht 1 t/m 6

Slide 34 - Tekstslide

Keuzeopdrachten
1. Verdiep je in een begrip/onderwerp wat je niet zo goed heb begrepen.
Maak van dit begrip/ onderwerp een six word story.

2. Maak een fimpje van maximaal 2 minuten waarin  3 subculturen voorkomen.

3. Maak van de begrippen Pluriforme samenleving, 
dominante - sub - etnische cultuur een tekening.

Slide 35 - Tekstslide

Voorbereiden op de toets door...

-
- de leertekst door te lezen en de begrippen te leren.
- mindmap te maken van de verschillende lessen.
- in je werkboek opdrachten te maken.
- oefeningen te doen via www.themas.online

timer
15:00

Slide 36 - Tekstslide

Oefenen of vragen stellen 
Oefenen:
• www.themas.online


Installeer app:
themasvmbo (kgt) ios
VMBO-KGT android

Slide 37 - Tekstslide

Huiswerk T3
Datum: 16 maart 2020

Leer de betekenis van de volgende begrippen:
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 38 - Tekstslide

Huiswerk T4
Datum: 17 maart 2020

Leer de betekenis van de volgende begrippen:
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 39 - Tekstslide

Huiswerk
Datum: 

Maak 
Hfdst. Pluriforme samenleving, les 1, opdracht 1 t/m 6 

Slide 40 - Tekstslide