OK 1, b1, 2; Pedagogisch en didactisch handelen

Onderwijskunde 1, blok 1, les 2
Pedagogisch en didactisch handelen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijskundeHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Onderwijskunde 1, blok 1, les 2
Pedagogisch en didactisch handelen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
 • Lesdoel en bekwaamheidseisen
 •  Portfolio
 •  Pedagogisch handelen: adaptief onderwijs
 •  Meester Ko
 •  Bronnen

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
*De student kan verwoorden wat pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen inhoudt;

*De student kan uitleggen hoe er invloed uitgeoefend kan worden op het pedagogisch klimaat en kan dit op de werkplek toepassen;

*De student kan verwoorden wat klassenmanagement inhoudt; 
*De student kan uitleggen hoe er invloed uitgeoefend kan worden op het klassenmanagement en kan dit op de werkplek toepassen. 


Slide 3 - Tekstslide

Bekwaamheidseisen (stage)

 • De student kan een adequaat klassenmanagement realiseren 
 • De student kan aan zijn leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken. 
 • De student maakt verwachtingen duidelijk en stelt eisen aan leerlingen, stimuleert het zelfvertrouwen, moedigt aan en motiveert. 
 • De student verantwoordt zijn pedagogisch handelen en reflecteert hier op. 


Slide 4 - Tekstslide

Wie zijn jullie?
Leer je buurman kennen

Op welke school loop je stage?
Wat kan je al vertellen over de school?
In welke groep?
Wat kan je al vertellen over de groep?
Pedagogisch & didactisch handelen; wat is je al opgevallen 
Slide 5 - Tekstslide

Pedagogisch klimaat

Slide 6 - Tekstslide

Pedagogisch klimaat

Vorige keer ...

Waar wordt dit door bepaald? Wat speelt een rol?
 •  Klassenmanagement: vaardigheden om activiteiten in de klas te organiseren en te managen (Teitler, 2019), zoals inrichting klas ;
 •  Orde houden: regie hebben over wat er in de klas gebeurt (Teitler, 2019) ;
 •  Relaties aangaan/emotionele veiligheid creëren (Brouwers, 2019; Teitler, 2019) .
Slide 7 - Tekstslide

 Tips: 
 • Maak contact, leer de lln kennen;
 • Hanteer een vast patroon;
 • Eis volledige aandacht; 
 • Keep them busy;
 • Eigen regels eerst;
 • Wil ik dit gedrag keer 20?;
 • Maak kleine dingen groot;
 • Wees als een spin in de klas; 
 • Blijf consequent;
 • Als iets niet werkt, probeer dan wat anders 
  (maar niet te snel);
 • Cirkel van orde houden  >


Slide 8 - Tekstslide

Pedagogisch klimaat

Relaties aangaan/emotionele veiligheid creëren. 
Pedagogische basishouding, drie eisen volgens Rogers: 
 • Echtheid;
 • Waardering, aanvaarding en vertrouwen.
  Acceptatie van iemand als persoon: gedrag en persoon scheiden > ik-boodschap;
 • Empathisch begrijpen;


Adaptief onderwijs
Slide 9 - Tekstslide

Humanistische
psychologie

Slide 10 - Tekstslide

Relatie & veiligheid
Relaties aangaan/emotionele veiligheid creërenAdaptief onderwijs: relatie, competentie en autonomie (Brouwers, 2019; Teitler, 2019) 
 •  Relatie: ik hoor erbij, ik word gezien 
 • Competentie: ik kan het, ik word geholpen om het te kunnen
 • Autonomie: ik kan het zelf, ik word vertrouwd het zelf te doen

Slide 11 - Tekstslide

Hoe? Wanneer?

Slide 12 - Tekstslide

Welke handelingen van Meester Ko kan je onderbrengen bij de basisbehoeften: relatie, competentie, autonomie? 

 • Relatie: ik hoor erbij, ik word gezien
 • Competentie: ik kan het, ik word geholpen om het te kunnen
 • Autonomie: ik kan het zelf, ik word vertrouwd het zelf te doen


Wissel uit met een van je medestudenten: Welke zou je zelf in de praktijk kunnen/willen brengen? Wanneer en hoe? 


Slide 13 - Tekstslide

Koppeling opdracht
Opdracht 1
1.A. Kies zes begrippen en/of concepten uit de literatuur die bij pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen horen en beschrijf in eigen woorden wat deze inhouden; of 
1.B Kies drie begrippen en/of concepten uit de literatuur die bij pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen horen en beschrijf hoe jij deze op je eigen werkplek hebt toegepast. 


Begrippen Brouwers: echtheid, waardering, aanvaarding en vertrouwen, empathisch begrijpen, tegemoet komen aan basisbehoeften (adaptief onderwijs)

Begrippen aanbevolen of zelfgekozen literatuur

Slide 14 - Tekstslide

Koppeling opdracht
Opdracht 2
2. A. Kies vier begrippen en/of concepten uit de literatuur die bij klassenmanagement horen en beschrijf in eigen woorden wat deze inhouden; of
2.B. Kies twee begrippen en/of concepten uit de literatuur die bij klassenmanagement horen en beschrijf hoe jij deze op je eigen werkplek hebt toegepast. 


Begrippen Brouwers: orde houden in de groep, ordeproblemen, regels afspraken en routines

Begrippen aanbevolen literatuur of zelf gekozen literatuur

Slide 15 - Tekstslide

Koppeling opdracht
Cursusbeschrijving (inclusief literatuur) en portfolio-opdrachten vind je op Moodle.

Inleveren portfolio maandag 22 maart

Laten we even op
Moodle kijken.

Slide 16 - Tekstslide

Bronnen
 • Brouwers, H. (2019). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Hoofdstuk 5 en 9.3
 • Gerritsen, J. & Klapwijk, C. (2013). Praktijkwijzer basisonderwijs. Snel en doeltreffend handelen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 • Teitler, P. (2019). Lessen in orde op de basisschool. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 • https://slo.nl/thema/meer/handreiking/handreiking/pedagogisch-klimaat/
 • https://www.youtube.com/watch?v=tWtA7u09Yv8 (kennisclip zelfdeterminatietheorie)

Slide 17 - Tekstslide

Exit
Volgende keer:
werkvormen, leeractiviteiten en het directe instructiemodel.
 •  Directe instructiemodel (DIM)
 •  lesvoorbereidingsformulierZijn er nog vragen?

Slide 18 - Tekstslide

Pauze
Staar even 
vijf minuten 
uit het raam
onder het genot
van bijvoorbeeld
een kopje thee 
en misschien
nog snel even
naar de wc ...

Slide 19 - Tekstslide