Team S&L 2020

Team S&L
 • Cootje Heeringa
 • Hans Ruesink
 • Hester de la Parra
 • Lotte Leijdekkers
 • Marijke Doorenbos
 • Merel Schogt
 • Jan Willem Hengeveld
 • Joëlla Kouwelaar
 • Josine van den Elsen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijswetenschappenWOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Team S&L
 • Cootje Heeringa
 • Hans Ruesink
 • Hester de la Parra
 • Lotte Leijdekkers
 • Marijke Doorenbos
 • Merel Schogt
 • Jan Willem Hengeveld
 • Joëlla Kouwelaar
 • Josine van den Elsen

Slide 1 - Tekstslide

Hoe werken wij?
Hoe werken wij?
 • Elk groot thema: Trekker, co-piloot, combibaner
 • Voortgang -> Trello
 • Lerarenbeleid: Veel samenwerking met VO, MBO, HO&S, FEZ, Kennis en COM
 • Werkgroepen, coördinatorenoverleg, strategisch beraad

Ritme
 • 2 keer per week - dagstart
 • Elke twee weken -> overleg lerarenbeleid
 • Elke vier weken -> teamsessie (sprint)


Slide 2 - Tekstslide

Over welke onderwerpen
gaat ons team?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Wat stimuleert schoolontwikkeling:
A
opzetten van een kennisinstituut
B
subsidies zoals SIOF en andere regelingen
C
verplichting masters schoolleiders
D
toezicht van inspectie

Slide 6 - Quizvraag

1. Programma Schoolleiders & Schoolontwikkeling
Merel, Marijke, Josine, Cootje
 • Vandaag PSU gehad
 • Verstevigen positie schoolleider en diens rol bij schoolontwikkeling
  en -verbetering
 • Verbinding dossiers binnen team, buiten team, buiten afdeling, buiten directie, ook extern

Slide 7 - Tekstslide

Waar zouden we meer op in moeten zetten bij strategisch personeelsbeleid?
A
verbinding personeelsbeleid met doelen/opgaven school
B
betrekken team bij personeelsbeleid vormgeven
C
meer regie in de scholen, in het team (ipv bij bestuur)
D
inzet niet-onderwijs professionals bij meer taakdifferentiatie

Slide 8 - Quizvraag

2. Strategisch personeelsbeleid & anders organiseren
Josine, Marijke en Jan Willem
Onderwerpen: 
 • Wettelijke eisen S-HRM-beleid
 • Praktijkonderzoek inzet onderwijsassistent & leraar ondersteuner
 • Loopbaanmogelijkheden 

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn op dit moment de dilemma's
voor en bij schoolleiders?
A
Opleiding schoolleiders niet op niveau deze tijd
B
Te weinig tijd voor onderwijskundig leiderschap
C
Professionele ruimte bepaald door bestuur
D
Tekort aan schoolleiders wordt nog groter

Slide 10 - Quizvraag

3. Schoolleiders
Cootje, Merel
Onderwerpen:
 • Klankbordgroep schoolleiders
 • Schoolleiderstekort en zij-instroom
 • Professionalisering, SRPO

Slide 11 - Tekstslide

Wat weet jij over zij-instroom. Welke stelling klopt?
A
Een zij-instromer in het beroep mag altijd meteen zelfstandig alleen voor de klas.
B
Ongeacht de sector (po, vo of mbo) bepaalt de ho-instelling of de zij-instromer wel geschikt is om leraar te worden.
C
In 2019 waren er bijna 2000 subsidieaanvragen.
D
De meeste zij-instromers zijn te vinden in het voortgezet onderwijs

Slide 12 - Quizvraag

Wat weet jij over bevoegdheden. Welke stelling klopt niet?
A
Het advies van de commissie bevoegdheden gaat alleen over de invulling van de bekwaamheids-gebieden voor leraren.
B
Met het wetsvoorstel jonge kind – oudere kind wordt geregeld dat er andere toelatingseisen en bevoegdheden gaan gelden
C
In september 2020 zijn vijf pilots voor leerroutes jonge kind en oude kind gestart

Slide 13 - Quizvraag

4. Bevoegdheden en zij-instroom
Hester
Bevoegdheden 
- Commissie-Zevenbergen adviseert 
- Herziening bekwaamheidsgebieden en –eisen?
- Pilots en wetgeving gespeciliaseerde opleidingen jonge kind – oudere kind

Zij-instroom in het beroep po, vo en mbo
- Zij-instroom: evaluatie en inbedding van de route
- Aansluiting aanpak tekorten: G5, regional aanpak
- Pilots Merel van Vroonhoven
Slide 14 - Tekstslide

5. Samen opleiden en professionaliseren
Josine
Onderwerpen:
 •   Pilot employee journey
 •  Visie- en groeistrategie

Slide 15 - Tekstslide

Wat weet jij van de Lerarenbeurs? Welke stelling klopt?
A
Leraren kunnen met de beurs elke zelf gekozen opleiding gaan doen
B
Dit jaar werden 500 aanvragen niet toegekend
C
Met de beurs krijgen leraren alleen het collegegeld vergoed
D
Leraren uit de sector po, vo, mbo en hbo kunnen een beurs aanvragen

Slide 16 - Quizvraag

6. Lerarenbeurs en teambeurs
Joëlla, Hester, Josine
Onderwerpen:
 • Lerarenbeurs: minder budget beschikbaar
 • Toekomstverkenning lerarenbeurs/professionalisering
 • Monitor Teambeurs po

Slide 17 - Tekstslide

Wat helpt een sterkere beroepsgroepsvorming
A
Lerarencollectief
B
Professioneel statuut en lerarenportfolio
C
Betere arbeidsvoorwaarden
D
Vrijwillig lerarenregister

Slide 18 - Quizvraag

7. Beroepsgroep en WBL
Marijke, Lotte, Jan Willem
Onderwerpen:
 • Lerarencollectief
 • Initiatiefwetsvoorstel Bischop & Kwint

Slide 19 - Tekstslide

Hoeveel landen hebben deelgenomen aan TALIS 2018
A
22
B
33
C
38
D
48

Slide 20 - Quizvraag

8. Internationaal en onderzoek
Hans
Onderwerpen:
 • TALIS 2018 / 2024
 • Strategische evaluatie lerarenbeleid
 • Onderzoekscoördinatie lerarenbeleid
 • Beloningsonderzoek
 • WG Schools

Slide 21 - Tekstslide

9. Combibaners en overige onderwerpen
Jan Willem, Cootje, Lotte
Onderwerpen:
 • Combibaners -> Meedoen - verbinden - adviseren
 • Denk mee met OCW -> 3.000 leraren PO/VO
 • Versterken aanpak werkbezoeken
 • Leraar.nl ->  Leraar24 | OCW, NRO, Kennisnet

Contact -> combibaners@minocw.nl

Slide 22 - Tekstslide

Welke vragen heb je nog?

Slide 23 - Open vraag