TOETS Hst 5 gg ontvangst

Je verwacht een vrachtwagen met 26 pallets lege dozen. Deze dozen worden na het lossen direct opgehaald door iemand van de inpakafdeling.

Welk transportmiddel kun je het beste gebruiken om de dozen te lossen?
A
een handpallettruck
B
een vorkheftruck
C
een motorpallettruck
D
een rollenbaan
1 / 30
volgende
Slide 1: Quizvraag
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Je verwacht een vrachtwagen met 26 pallets lege dozen. Deze dozen worden na het lossen direct opgehaald door iemand van de inpakafdeling.

Welk transportmiddel kun je het beste gebruiken om de dozen te lossen?
A
een handpallettruck
B
een vorkheftruck
C
een motorpallettruck
D
een rollenbaan

Slide 1 - Quizvraag

Je verwacht een vrachtwagen met 26 pallets volle dozen. Deze dozen worden na het lossen direct opgehaald door iemand van de inpakafdeling.

Welk transportmiddel kun je het beste gebruiken om de dozen te lossen?
A
een handpallettruck
B
een vorkheftruck
C
een motorpallettruck
D
rollenbaan

Slide 2 - Quizvraag

Je ontvangt een container met druiven. Wanneer je de container openmaakt, zie je dat er plastic folie is aangebracht tussen de deuren en de lading.
A
Je trekt de folie eraf en laat de chauffeur de wagen tegen het dockboard zetten.
B
Je laat de deuren open en zegt de chauffeur dat hij de wagen een uur zo moet laten staan.
C
Je start met lossen van de container.
D
Je sluit de deuren weer en informeert de persoon die bevoegd is gasmetingen te doen.

Slide 3 - Quizvraag

Wat is een AVC-vrachtbrief?
A
een vervoersdocument dat wordt gebruikt voor nationaal en internationaal vervoer over de weg
B
een vervoersdocument dat wordt gebruikt bij het internationaal vervoer van goederen
C
een vervoersdocument dat wordt gebruikt bij het vervoer van goederen binnen Nederland
D
een document om te controleren of er te veel of te weinig is geleverd. Of breuk te controleren.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is HACCP?
A
een verzameling van voorschriften waaraan levensmiddelenbedrijven zich moeten houden
B
een code om ervoor te zorgen dat levensmiddelen niet in kwaliteit achteruitgaan
C
een systeem om de veiligheid van voedsel te controleren en te garanderen

Slide 5 - Quizvraag

Waarvoor gebruik je een warehousemanagementsysteem?
A
om de ontvangen goederen te registreren
B
om de goederenontvangst te plannen
C
om de benodigde mensen en middelen te bepalen bij de goederenontvangst

Slide 6 - Quizvraag

Op de verpakking van een doos staat dit etiket.


Op welke manier kan een logistiek medewerker de doos het beste uit de vrachtwagen halen?
A
met de heftruck
B
met de hand
C
met de handpallettruck
D
met de reachtruck

Slide 7 - Quizvraag

Wat valt onder outbound?
A
ontvangst
B
inslag
C
omslag
D
expeditie

Slide 8 - Quizvraag

Hoe noem je een kleine heftruck die achterop de vrachtwagen zit?
A
B
C
D

Slide 9 - Quizvraag

Waarvoor wordt een rijplaat gebruikt?

Een rijplaat …
A
maakt de laadvloer berijdbaar voor handpallettrucks
B
dekt de opening tussen de wagenvloer en het laadperron af
C
wordt gebruikt om pallets mee te vervoeren
D

Slide 10 - Quizvraag

Waarvoor dient een wielblok?
A
Het zorgt ervoor dat de vrachtwagen niet gaat rollen tijdens het lossen.
B
Het zorgt ervoor dat handpallettrucks niet vanzelf weg kunnen rijden.
C
Het zorgt ervoor dat de chauffeur er niet ineens vandoor kan gaan.
D

Slide 11 - Quizvraag

Bij een groothandel verloopt het lossen van vrachtwagens als volgt:
* De chauffeur meldt zich op kantoor.
* Hij levert de vrachtbrief af en krijgt te horen bij welk laadperron hij mag lossen.
* De lading wordt gelost en gecontroleerd op eventuele schade.
* De lading wordt goedgekeurd en de chauffeur mag zijn vrachtbrief ophalen in het kantoor.
Uit een analyse blijkt dat er vaak te veel of te weinig goederen worden geleverd en dat dit niet wordt opgemerkt.
Hoe kan dit voorkomen worden?
A
Bij de uitgebreide controle worden de binnengekomen goederen geteld.
B
De vrachtbrief blijft bij de goederen als die gelost worden.
C
Er gaat een brief naar alle leveranciers met de vraag om beter op de aantallen goederen die geleverd worden te letten.
D

Slide 12 - Quizvraag

Welke producten worden in gegaste containers vervoerd?
A
B
C
D

Slide 13 - Quizvraag

Welke van de volgende beweringen is/zijn juist?

1) Wanneer door slechte controle minder goederen worden ontvangen dan waarvoor getekend wordt, is er sprake van derving.

2) Wanneer goederen bedorven raken omdat er niet snel genoeg uitgeleverd wordt, is er sprake van derving.
A
Alleen 1 is juist.
B
Alleen 2 is juist.
C
1 en 2 zijn juist.
D
Beiden onjuist.

Slide 14 - Quizvraag

Welke van de volgende beweringen is/zijn juist?

1) Een WMS helpt je de voorraadkosten te beheersen.

2) Met een WMS kun je makkelijk zien hoeveel stuks je van een bepaald artikel op voorraad hebt.
A
Alleen 1 is juist.
B
Alleen 2 is juist.
C
1 en 2 zijn juist.
D
Beiden onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Wat is het belang van HACCP?

Het gebruik van het systeem …
A
garandeert de veiligheid van het voedsel.
B
zorgt voor een betere voorlichting aan de consument.
C
zorgt voor een aanpassing van het voedsel, zodat het langer houdbaar blijft.
D

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Sleepvraag
Je zoekt uit welke leveringen worden verwacht.
Je sorteert de goederen die teruggaan met de vervoerder.
Zet transport- en hulpmiddelen klaar voor het lossen
Je zet retourgoederen en emballage klaar.
Je maakt ruimte vrij om de goederen (tijdelijk) neer te zetten
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Slide 18 - Sleepvraag

Sleep het juiste etiket naar de tekst
Een bedrijf dat dierenvoeding opslaat en verkoopt, gebruikt verschillende manieren om de zakken voer te verplaatsen binnen het bedrijf. Met behulp van grote haken kunnen de zakken in de stellingen worden gehesen. Een van de medewerkers kijkt op een zak voer en pakt de heftruck om de zak in de stelling te plaatsen.
Welk etiket heeft hij gezien?

Slide 19 - Sleepvraag

sleepvraag
Behandelingsetiket
milieukenmerk
markering
kwaliteitseis
systeem

Slide 20 - Sleepvraag

Slide 21 - Tekstslide

Wat betekent dit behandelingsetiket?

Slide 22 - Open vraag

Noem 3 verschillende vormen van controle bij goederenontvangst?

Gebruik de benamingen uit de theorie (boek)

Slide 23 - Open vraag

Waarvoor gebruik je de manco-/breuk-/teveellijst?

Slide 24 - Open vraag

Waarom is het belangrijk om ook te melden dat je teveel goederen ontvangen hebt? Noem 2 redenen!

Slide 25 - Open vraag

Wat is derving?

Slide 26 - Open vraag

Waarom worden containers gegast?

Slide 27 - Open vraag

Zodra een vrachtwagen aankomt bij een magazijn, start de interne goederenstroom. Die kun je onderverdelen in inbound en outbound.
Welke 3 onderdelen vallen onder inbound?

Slide 28 - Open vraag

Leg in je eigen woorden uit wat "crossdocking" betekent.

Slide 29 - Open vraag

Waar staat het FIFO-principe voor?

Slide 30 - Open vraag