BA Hoofdstuk 6 ''De Kolommenbalans''

1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Waar komen de bedragen in de proefbalans vandaan?
A
het journaal
B
de balans
C
het grootboek
D
geen van de drie antwoorden is juist

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Als je de totaaltelling van de proefbalans vergelijkt met de totaaltelling van de
saldibalans, dan is de telling van de proefbalans:
A
altijd hoger dan de telling van de saldibalans.
B
soms hoger dan de telling van de saldibalans.
C
altijd lager dan de telling van de saldibalans.
D
soms lager dan de telling van de saldibalans.

Slide 12 - Quizvraag

tijdsbestek waarin alle financiële veranderingen worden verwerkt om te komen tot een winst-en-verliesrekening, eindbalans en toelichting .

Een overzicht waarop de tellingen van de grootboekrekeningen onder
elkaar worden geplaatst en opgeteld. De totaaltelling van de proefbalans moet gelijk zijn aan de telling van het journaal.
omzet (opbrengst verkopen) min de inkoopwaarde van de omzet bij een
handelsonderneming
Een overzicht dat is samengesteld uit de proefbalans. Op dit overzicht
komen de saldi van alle grootboekrekeningen onder elkaar te staan.
brutowinst
proefbalans
saldibalans
boekingsperiode

Slide 13 - Sleepvraag

Wat is de juiste volgorde binnen de boekhoudkundige cyclus?
Saldibalans
Proefbalans
Eindbalans
Grootboek
Winst-en-verlies rekening
1
2
3
4
5

Slide 14 - Sleepvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen aan het
einde van een boekhoudkundige periode
overzicht waarop debet de kosten (inclusief de inkoopwaarde van
de verkopen) en credit de opbrengsten gedurende een periode staan
 brutowinst min de bedrijfskosten die een onderneming maakt
financieel totaaloverzicht bestaande uit proefbalans, saldibalans,
winst-en-verliesrekening en eindbalans
kolommenbalans
winst-en-verliesrekening
nettowinst
eindbalans

Slide 20 - Sleepvraag

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Uitspraak 1: De balansrekeningen vind je in de rubrieken 0, 1, 2 en 7.
Uitspraak 2: De winst-en-verliesrekeningen vind je in de rubrieken 4, 8 en 9.
Kies het juiste antwoord.
A
Uitspraak 1 is juist, uitspraak 2 is onjuist.
B
Uitspraak 1 is onjuist, uitspraak 2 is juist.
C
Beide uitspraken zijn juist.
D
Beide uitspraken zijn onjuist.

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Van welke rekening(en) op de saldibalans komt het saldo niet in de winst-enverliesrekening of op de eindbalans terecht?
A
de rekening Eigen vermogen
B
de rekeningen Eigen vermogen en Privé
C
De saldi van alle rekeningen komen op de winst-en-verliesrekening of de eindbalans.
D
de rekening Privé

Slide 33 - Quizvraag

Waardoor kan het eigen vermogen gedurende een periode dalen, terwijl er in die periode
wel een saldo winst is behaald?

Slide 34 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 35 - Woordweb