Afsluitende quiz

Afsluitende quiz
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieWoordenschat+3BasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Wat heb jij geleerd over het onderwerp? Test je kennis in de quiz!

Onderdelen in deze les

Afsluitende quiz

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten jullie over Paarse Vrijdag? Doe de quiz!

Slide 2 - Tekstslide

Is de uitspraak hieronder WAAR of NIET WAAR?
Test je kennis!
WAAR
NIET WAAR
Paarse Vrijdag is een dag voor transgenders. Voor homoseksuelen heet deze dag Roze Woensdag.

Slide 3 - Sleepvraag

..
.
Wat is een GSA?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
Test je kennis!
A
Een groepje scholieren dat homoseksueel is.
B
Een groepje scholieren dat opkomt voor de acceptatie van iedereen.
C
Een groepje scholieren dat tegen homoseksualiteit is.
D
Een groepje scholieren dat uit de kast komt op Paarse Vrijdag.

Slide 4 - Quizvraag

.
Test je kennis!
Is er bij jullie op school een GSA?
Zo ja, wat doen zij op school?
Zo nee, zou je willen dat die er komt?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.

Slide 5 - Open vraag

..
.
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
Test je kennis!
Waarom is een dag als Paarse Vrijdag nodig?
A
Omdat veel lhbti-leerlingen niet uit de kast durven te komen. Op Paarse Vrijdag is dat een stuk makkelijker.
B
Omdat lhbti-leerlingen vaker worden gepest, en ook vaker rotopmerkingen krijgen dan andere leerlingen. Ook voelen ze zich vaker eenzaam.

Slide 6 - Quizvraag

Test je kennis!
Vul het paspoort hieronder over jezelf in. Kies uit de woorden die ernaast staan. Sleep de juiste woorden naar de open plekken.
Paspoort
Ik ben: 
Ik ben: 
aseksueel
cisgender
biseksueel
gay/homoseksueel
intersekse
intersekse
lesbienne
non-binair
panseksueel
transgender
hetero

Slide 7 - Sleepvraag

..
.
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
Wat vind 
jij?
Geldt onderstaande uitspraak voor jullie groep, vind je?
In onze klas mag iedereen zichzelf zijn.
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

.
Wat 
vind 
jij?
Zou jij paarse kleding aandoen op Paarse Vrijdag? Waarom wel/niet?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.

Slide 9 - Open vraag

              Tot de volgende keer!

Slide 10 - Tekstslide