Kiezen en kiezen is twee: It's up 2U: les 6

Kiezen en kiezen is twee
LES 6
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee
LES 6

Slide 1 - Tekstslide

Afspraken online lessen
Pc/laptop en extra device/split-screen
indien gevraagd
Zeg je naam wanneer je het woord neemt.

Slide 2 - Tekstslide

Leerplan?
LPD:
 1. Voorbeelden geven van ervaringen of momenten die uitnodigen om keuzes te maken (begrijpen).
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).
3. Onderscheiden hoe het leven beïnvloed wordt door gegevenheid, eigen keuzes en die van anderen (analyseren)


Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
LES 1: Inleiding
1.  Link voorgaande leerstof
2. "Doet ie het of doet ie het niet?"

 
LES 2: Verschillende keuzes

3. Het leven bestaat uit keuzes maken
4. Soorten keuzes

Les 3 - 4: Verschillende soorten keuzes:
5.  Dilemma's en beproevingen
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

Les 6:
It's up 2U

Slide 4 - Tekstslide

Groepswerk: It's up 2 U
Jullie gaan in Teams terug in jullie groepjes samenwerken in breakout rooms aan jullie groepswerk. Hiervoor krijgen jullie nog 20 minuten.

-   Voor dit tweede deel van de opdracht herverdeel je de rollen: wie noteert en deelt zijn/haar scherm? Wie leidt het gesprek?       Maak duidelijk in de hoofding van de opdracht wie deze rollen in deel 1 vervulde en wie in deel 2. Noteer dat door dit telkens achter de naam van de verantwoordelijke leerling te schrijven tussen ( ).
-   Herlees eerder geformuleerde antwoorden. Bestaat jullie antwoord uit volwaardige zinnen? Is de vraag grondig beantwoord?
-   Bespreek en beantwoord de nog resterende vragen.
-   Zijn jullie klaar? Stuur jullie  definitieve groepswerk per mail naar de leerkracht.

Na 20 minuten verzamelen we terug in Teams om de les af te ronden.
Slide 5 - Tekstslide

Ik vond het interactieve filmpje goed om deze leerstof mee te verwerken.
ja
neen
bwah...

Slide 6 - Poll

Ik vond het werken in breakout rooms (= in groepjes op teams) om nog eens te herhalen.
ja
neen
bwah...

Slide 7 - Poll

Er is geen verschil tussen plagen en pesten.
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

A
juist
B
fout

Slide 8 - Quizvraag

Wanneer iemand gepest wordt, doe je beter niets, anders riskeer je ook slachtoffer te worden.
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

A
juist
B
fout

Slide 9 - Quizvraag

Iemand die gepest wordt, heeft het zelf gezocht.
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

A
juist
B
fout

Slide 10 - Quizvraag

Wat bedoelt men met de kracht van de omstaanders?

Slide 11 - Open vraag

Wie pest 'aanbidt' bijbels gezien 'de afgod van ...
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

A
het succes
B
de macht
C
het geld

Slide 12 - Quizvraag

Wie gepest wordt, draagt dit zijn hele leven mee.
Les 5:
Het belang van een goed keuzeproces

A
juist
B
fout

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Tips tegen cyberpesten
Neem iemand in vertrouwen, vraag om hulp. Blijf er niet alleen mee zitten.
Blijf rustig. Reageer niet als ze je uitdagen.
Laat de pesters weten dat ze je kwetsen en vraag hen te stoppen.
Bewaar alle bewijzen, maak foto's of schermafdrukken.
Neem contact op met de school en/of de politie als het pesten niet stopt.
Denk goed na over welke persoonlijke informatie je online deelt en met wie.
Denk goed na voor je foto's op het net zet en vraag anderen om jouw foto's en video's niet te delen.
Gebruik verschillende wachtwoorden en verander ze regelmatig.
Hou regelmatig grote schoonmaak in je lijst met contactpersonen.
Instellingen veranderen voortdurend. Kijk ze regelmatig na!

Slide 15 - Tekstslide

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 16 - Tekstslide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
 • Je kent het verschil tussen plagen en pesten.
 • Je kan uitleggen wat (cyber)pesten is.
 • Je kan een voorbeeld van (cyber)pesten geven en herkennen.
 • Je kan uitleggen wat het 'omstaanderseffect'  (= impact van de groep),zowel positief als negatiefs, inhoudt m.b.t. pesten.
 • Je bent bereid kritisch van gedacht te  over pesten, de verschillende rollen in een pestsituatie en het bijhorende keuzeproces.
 • Je kan enkele oorzaken en gevolgen van pesten bespreken.
 • Je kan deze leerstof linken aan de leerstof over de beproevingen/bijbelse afgoden en de leerstof over Mozes.
 •  je weet wat de Vlaamse Week tegen Pesten is en wat hun doel is.
 • Je kan de verschillende rollen die mensen vervullen  in een pestsituatie onderscheiden.
 • Je  kan het keuzeproces dat leidt tot een pestsituatie kritisch analyseren.
 • Je bent in staat in groep te werken en je bijdrage te leveren.
 • Je bent bereid kritisch na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces.
 • Je hebt een respectvolle houding t.o.v. andere meningen en kan je eigen mening op een respectvolle wijze delen met anderen.

Slide 17 - Tekstslide