230413oefentoets Micro en R&D

Oefenvragen 
Hygiene
Microbiologie
Reiniging en desinfectie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Oefenvragen 
Hygiene
Microbiologie
Reiniging en desinfectie

Slide 1 - Tekstslide

Zet de Micro-organismen van groot naar klein
Schimmels
Gist
Virussen
Bacteriën

Slide 2 - Sleepvraag

Wat is kruisbesmetting?

Slide 3 - Open vraag

Zet de groeifase in de juiste volgorde
Exponentiele fase/log fase
Afstervingsfase
Evenwichtsfase
Aanpassingsfase/lag fase

Slide 4 - Sleepvraag

Benoem de levensvoorwaarden van micro-organismen.

Slide 5 - Open vraag

Om de groei van micro-organismen te beperken kan gekeken worden naar de Aw-waarde. Wat is dit en onder welke levensvoorwaarde valt dit?

Slide 6 - Open vraag

Welk micro-organisme bestaat niet uit levend materiaal?
A
Bacterie
B
Schimmel
C
Gist
D
Virus

Slide 7 - Quizvraag

Wat zijn micro-organismen?
A
Voedselbedervers
B
Voedselproducenten
C
Onzichtbare organismen
D
Bacterien

Slide 8 - Quizvraag

Wat is juist over de grootte van een bacterie?
A
groter dan een gist
B
kleiner dan een gist
C
groter dan een schimmel
D
kleiner dan een virus

Slide 9 - Quizvraag

Wat zat er in de handschoen tijdens het proefje met gist?
A
Alcohol
B
CO2-gas
C
Suiker
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 10 - Quizvraag

Voor een micro-organisme is de Aw- waarde van een product belangrijk. Wat is de Aw-waarde?
A
de hoeveelheid beschikbaar water in een product
B
de hoeveelheid water in een product
C
de hoeveelheid proceswater nodig voor een product
D
de hoeveelheid gebonden water in een product

Slide 11 - Quizvraag

Wat is de juiste pH-schaal?
A
1 base, 7 zuur, 14 neutraal
B
1 zuur, 7 neutraal, 14 base
C
1 neutraal, 7 base, 14 zuur
D
1 base, 7 neutraal en 14 zuur

Slide 12 - Quizvraag

Op basis van de leef temperatuur kun je m.o. indelen in drie groepen.
Een van die groepen zijn de thermofielen, deze zijn?
A
leven graag in een koude omgeving
B
leven zowel in een koude als een warme omgeving
C
leven graag in een warme omgeving
D
leven graag bij kamertemperatuur

Slide 13 - Quizvraag

Hoe heten micro-organismen die zuurstof nodig hebben om te kunnen leven?
A
Aëroob
B
Anaëroob
C
Thermotolerant
D
Psychrofiel

Slide 14 - Quizvraag

Welke manier van conserveren zie je hier?
A
Drogen
B
Steriliseren
C
Pasteuriseren
D
luchtdicht verpakken

Slide 15 - Quizvraag

welke manier van conserveren zie je hier?
A
geen
B
luchtdicht verpakken
C
gasverpakken
D
met conserveermiddelen

Slide 16 - Quizvraag

Onder welke vorm van bederf valt:
Gesneden fruit dat bruin kleurt
A
Microbiologisch bederf
B
Enzymatisch bederf
C
Fysisch bederf
D
Scheikundig bederf

Slide 17 - Quizvraag

Onder welke vorm van bederf valt:
Roomboter dat ranzig wordt nadat deze 1 dag open en bloot in de koelkast heeft gestaan.
A
Microbiologisch bederf
B
Enzymatisch bederf
C
Fysisch bederf
D
Scheikundig bederf

Slide 18 - Quizvraag

Leg uit wat pathogenen zijn en geef een voorbeeld van een pathogeen die voor kan komen bij Rouveen.

Slide 19 - Open vraag

Bij reinigen wordt er naar verschillende soorten vuil gekeken. Benoem de verschillende soorten vuil en geef hierbij een voorbeeld uit jouw bedrijf.

Slide 20 - Open vraag

Stel dat een bedrijf gebruikt maakt van hard water, wat voor gevolgen heeft dit voor de reiniging?

Slide 21 - Open vraag

Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren?

Slide 22 - Open vraag

Wat is waar ?
A
Met het voorspoelen wordt vastzittend vuil verwijderd
B
Bij een 3 fasen reiniging wordt er met een base en een zuur gereinigd
C
Tussenspoelen moet goed gebeuren anders reageert het loog met het zuur
D
Bij een zure reiniging wordt alles verwijderd

Slide 23 - Quizvraag

In reinigingsmiddelen zitten oppervlakte actieve stoffen zoals emulgatoren. Wat is de functie van emulgatoren?

Slide 24 - Open vraag

Het is belangrijk om de gevarensymbolen op de verpakkingen van reinigingsmiddelen te begrijpen. Sleep de juiste tekst naar het juiste gevarensymbool.
Bijtend
Giftig
Gassen onder druk
Ontvlambaar
Oxiderend
Explosief
Irriterend en schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaar
Schadelijk voor aquatisch milieu
Biologisch risico

Slide 25 - Sleepvraag

Wat is het gevaar als zuur en loog mengen?

Slide 26 - Open vraag

Welke reinigingsmiddelen zorgen voor het verwijderen van vetten en eiwitten?
A
Zure reinigingsmiddelen
B
Neutrale reinigingsmiddelen
C
Basische reinigingsmiddelen

Slide 27 - Quizvraag

Waarom gaat het voorspoel water van een CIP installatie vaak naar het riool?

Slide 28 - Open vraag

Met welk water wordt de voorspoeltank bijgevuld?

Slide 29 - Open vraag