Debat starten

Debat A2
Telefoon in je tas

Sssst, let op, mevrouw Hidajat gaat beginnen...
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Debat A2
Telefoon in je tas

Sssst, let op, mevrouw Hidajat gaat beginnen...

Slide 1 - Tekstslide

In deze (debat)les...

 • Voorkennis ophalen
 • Debatbeurten
 • AUB, Kop-romp-staart, Labels
 • Stappen zetten voor je eigen debat.

Slide 2 - Tekstslide

Voorkennis
 • Wat zijn drie belangrijke dingen bij het voeren van een debat?
 • Uit welke drie beurten bestaat het debat?

Slide 3 - Tekstslide

Opzetbeurt
Voorstanders 2-3 min
 • inleiding met aandachtstrekker
 • huidige situatie en probleem
 • standpunt en eigen argumenten (labels)

Tegenstanders 2-3 min
 • inleiding met aandachttrekker
 • reageren op probleem
 • standpunt en eigen argumenten (labels)

Slide 4 - Tekstslide

Verweerbeurt
Voorstanders 2-3 min
 • uitbreiding eigen argumenten
 • weerlegging/aanvallen argumenten tegenstander

Tegenstanders 2-3 min
 • uitbreiding eigen argumenten
 • weerlegging/aanvallen argumenten voorstander

Slide 5 - Tekstslide

Slotbeurt
Tegenstanders 1-2 min
 • samenvatting
 • analyse belangrijkste meningsverschillen
 • waarom hebben jullie het meest gelijk?

Voorstanders 1-2 min
 • samenvatting
 • analyse belangrijkste meningsverschillen
 • waarom hebben jullie het meest gelijk?

Slide 6 - Tekstslide

AUB
AUB gebruik je om je argumenten goed te onderbouwen

 • Argument: Korte zin jouw argument (kernzin)
 • Uitleg: Waarom is dat waar en waarom is dat belangrijk?
 • Bijvoorbeeld: Voorbeeld maakt jouw argument duidelijker en overtuigender (feiten, cijfers, statistieken, onderzoeken).

Slide 7 - Tekstslide

AUB
De mensheid moet minder papier gebruiken.
 • Argument: Om te beginnen is het goed voor het milieu.
 • Uitleg: Door minder papier te gebruiken worden er minder bomen gekapt en dat is goed voor het CO2-gehalte. / Ontbossing is een wereldwijd probleem. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor CO2 maar ook voor de dieren en bovendien zorgt broeikaseffect voor opwarming van de aarde.
 • Bijvoorbeeld: Zo leven er door de ontbossing bijna geen tijgers meer in Indonesië: er zijn er op dit moment minder dan 400. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Greenpeace.

Slide 8 - Tekstslide

kop-romp-staart
      De kracht van herhaling…

 • Zeggen wat je wilt zeggen 
 • Het zeggen
 • Zeggen wat je hebt gezegd


Slide 9 - Tekstslide

De opbouw van een beurt

Slide 10 - Tekstslide


KOP

Boeiende inleiding 

zeggen wat je gaat zeggen

ROMP

Uitleg kernpunten

het zeggen

STAART

Zeggen wat je hebt gezegd 

leuke afsluiting.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Labels
Samenvatting van een argument in één of twee woorden. Gebruik specifiek labels en vermijd algemene en vage labels.
bijv. niet 'economisch' argument maar 'voedselprijs'

Slide 13 - Tekstslide

Bedenk een label
 1. Minder plastic is goed voor het milieu

 2. Het gebruik van alcohol is slecht voor de gezondheid

 3. Kinderen tot 10 jaar kunnen zich niet langer dan 30 minuten achter elkaar concentreren

Slide 14 - Tekstslide

Reflectie
 • Ik kan uitleggen wat het AUB-model is.
 • Ik kan uitleggen wat kop-romp-staart is.
 • Ik kan uitleggen wat er in mijn beurt van mij verwacht wordt.

Slide 15 - Tekstslide

Wat nu?
 1. Verzamel informatie over je onderwerp maar gebruik betrouwbare bronnen! 
 2. Bedenk samen goede argumenten voor je eigen partij.
 3. Anticipeer ook op de argumenten van de tegenpartij.
 4. Schrijf jouw eigen beurt uit.

Slide 16 - Tekstslide