Verkleinwoorden

verkleinwoorden
1 / 22
volgende
Slide 1: Woordweb
SpellingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

verkleinwoorden

Slide 1 - Woordweb

-je
- Zelfstandig naamwoorden meestal -je

- de kaas                       het kaasje
- de worst                     het worstje
- het huis                      het huisjeSlide 2 - Tekstslide

-pje
woorden die eindigen op -m

- de boom               het boompje
- de zoom               het zoompje
- het geheim         het geheimpje

Slide 3 - Tekstslide

-tje
- de lepel              het lepeltje
- de stoel              het stoeltje
- het ding              het dingetje

Slide 4 - Tekstslide

-tje
De medeklinker wordt verdubbeld als er een korte klinker is (niet bij alle woorden)

- de ster                    het sterretje
- de pop                    het poppetje

Slide 5 - Tekstslide

-tje
Woorden die eindigen op een lange klinker (a, é, o, u)

- de auto                 het autootje
- de paraplu           het parapluutje
- de logé                  het logeetje

Slide 6 - Tekstslide

-tje
Woorden die eindigen op -i wordt -ietje

- de taxi                 het taxietje
- de ski                   het skietje

Slide 7 - Tekstslide

'tje
Woorden die eindigen op -y en afkortingen

- de baby                 het baby'tje
- de hobby              het hobby'tje
- de usb                   het usb'tje

Slide 8 - Tekstslide

-nkje
Woorden die eindigen op -ng

- de woning                    het woninkje
- de koning                     het koninkje

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Wat is het verkleinwoord?
het logo

Slide 11 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de sms

Slide 12 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
het paard

Slide 13 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de beloning

Slide 14 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de foto

Slide 15 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de bikini

Slide 16 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de gsm

Slide 17 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de enveloppe/de envelop

Slide 18 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de baby

Slide 19 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de pirouette

Slide 20 - Open vraag

Wat is het verkleinwoord?
de baguette

Slide 21 - Open vraag

Studiemeter
Maak de oefeningen van de verkleinwoorden van Studiemeter. Deze staan bij het onderdeel spelling!

Slide 22 - Tekstslide