les 1 en 2

opzetten eigen kdv en/ of bso
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

opzetten eigen kdv en/ of bso

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

visie
doelgroepanalyse
kwaliteits- en veiligheidsplan
ambitieplan
pedagogische speerpunten
beleidsplan
begeleidingsmethodieken
kindvolgsysteem
geschikte ruimte
inrichting van de ruimte
wetten en regels
financiëel overzicht
verzekeringen
overlegvormen
formulieren ontwikkelen
oudercommissie
personeel
pr

Slide 3 - Tekstslide

Planning van de lessen

Slide 4 - Tekstslide

Wat is volgens jou de ideale opvang?

Slide 5 - Open vraag

vormen van groepjes

Slide 6 - Tekstslide

Visie

- welke doelgroep?

- hoe groot wordt de organisatie?

- wat vinden jullie belangrijk?Maak een mindmap om jullie visie vorm te geven.

Freinet
Gordon
Montessori
Pikler
Reggio Emilia
Steiner

Slide 7 - Tekstslide

Visie

Schrijf nu jullie visie in een goed lopende tekst. Deze visie wordt jullie uitgangspunt bij de volgende stappen.


De visie is nog niet af na vandaag: tijdens de eerste weken wordt jullie visie steeds sterker.timer
15:00

TIP

gebruik het boek pedagogisch klimaat

Slide 8 - Tekstslide

Ambitie

- hoeveel groepen/ kinderen?

- hoeveel kinderen per groep?

- horizontaal/ verticaal?

- minimale afname?

- openingstijden?

- hoe zien de dagedelen eruit?

Beroepskracht-kindratio

https://1ratio.nl/bkr/#/

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijving van het beleid.


  • Het beleid gaat over de grootste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
  • Beschrijving hoe kinderen leren omgaan met kleine risico's.
  • Het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen tegengaan wordt beschreven.
  • Het vierogenprincipe wordt beschreven.
  • Het beleid heeft een plan van aanpak over hoe de organisatie de risico's tegengaat. En wat de medewerkers doen als er een ongezonde en/of onveilige situatie is.
  • De achterwachtregeling wordt beschreven.
  • Hoe wordt dit beleid duidelijk voor de pedagogisch medewerkers?
Veiligheids en gezondheidsbeleid
De achterwacht is iemand die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten in het kindcentrum aanwezig is bij calamiteiten.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide