Afronding hoofdstuk 1 module 7

Wat betekent BBP?
1 / 15
volgende
Slide 1: Open vraag
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wat betekent BBP?

Slide 1 - Open vraag

Op welke drie manieren kun je het bbp uitrekenen?

Slide 2 - Open vraag

Met welk kenmerk meet je welvaart het allerbest?
A
BBP
B
BBP per hoofd
C
BRP
D
Aantal gebruiksgoederen per 1000 inwoners

Slide 3 - Quizvraag

Welk land heeft hoogste BBP per hoofd van de bevolking?
A
Nederland
B
Roemenië
C
Spanje
D
Luxemburg

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Link

Dinsdag 30 januari
- Terugkoppeling
- Afronding hoofdstuk 1 
- Start hoofdstuk 2 
- Maken van huiswerkopdrachten

Slide 6 - Tekstslide

Objectieve methode 

Bruto toegevoegde waarde = totale opbrengst - kosten ingekochte goederen en diensten. 

Netto toegevoegde waarde = bruto toegevoegde waarde - afschrijvingen
Totaal

BBP = alle bruto toegevoegde waarden + ambtenarensalarissen


NBP = alle netto toegevoegde waarden (of BBP - afschrijvingen)

Slide 7 - Tekstslide

Subjectieve methode 
 • BBP berekenen door middel van de primaire inkomens. 
 • Primaire inkomens zijn vergoedingen voor productiefactoren

Slide 8 - Tekstslide

Subjectieve manier
Het totaal van de primaire inkomens is het netto binnenlands inkomen (NBI). 
Er is ook het Bruto binnenlands inkomen (BBI) Verschil? De afschrijvingen. 

Slide 9 - Tekstslide

Objectieve methode

Netto binnenlands product 

Bruto binnenlands product 
Subjectieve methode 

= Netto binnenlands inkomen 

= Bruto binnenlands inkomen 

Verschil tussen bruto en netto = afschrijvingen!! 

Slide 10 - Tekstslide

Maken opdracht 7 
 1. Primair inkomen, pacht/huur
 2. Geen primair inkomen
 3. Primair inkomen, winst
 4. Primair inkomen, pacht
 5. Primair inkomen, loon
 6. Primair inkomen, winst
 7. Geen primair inkomen

Slide 11 - Tekstslide

Nationaal inkomen 
 • Optelsom van alle primaire inkomens die door ingezetenen van ee land gedurende een jaar worden verdiend. 
 • Bruto nationaal inkomen = BBP + saldo primaire inkomens 

 • Denk aan Poolse bouwvakkers die hier in de zomer komen werken en vervolgens weer teruggaan naar Polen. 

Slide 12 - Tekstslide

Van BBP naar Nationaal inkomen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Maandag 5 februari
Toepassen H1: 1 -16+ H2: 1-5

Slide 15 - Tekstslide