Les 25

LES 25: STEREOTYPERING
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

LES 25: STEREOTYPERING

Slide 1 - Tekstslide

STEREOTYPEN EN VOOROORDELEN

Slide 2 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Vanop de site van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering:

  • Een stereotype is een denkbeeld waarbij je kenmerken van personen veralgemeent voor een hele groep.

  • Een vooroordeel is een ongegronde en meestal negatieve mening over een persoon of een groep, vaak gebaseerd op een stereotype.
VERSCHIL STEREOTYPEN VS. VOOROORDELEN

Slide 3 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Stereotypen zijn normaal en we hebben ze allemaal.

Welke voordelen kan een stereotype hebben? Waarom bestaan stereotypes?

Wat zijn de nadelen van stereotypen?
STEREOTYPEN

Slide 4 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Voordeel: voorspelbaarheid en veiligheid

Onze hersenen delen de mensen rondom ons op in categorieën. Zo kunnen we snel een beeld vormen van nieuwe en onbekende situaties.
STEREOTYPEN: VOORDELEN

Slide 5 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Nadeel: discriminatie

Doordat het gaat om vereenvoudigingen of veralgemeningen van de werkelijkheid zijn ze niet altijd correct. Als we ons gedrag erop afstemmen, kan dat voor ongelijkheid of oneerlijkheid zorgen.
STEREOTYPEN: NADELEN

Slide 6 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Stereotype: Oude mensen zijn traag en komen achter.

Vooroordeel: Ik denk dat mijn oudere collega's niet met een computer kunnen werken.

Discriminatie: Ik neem niemand in dienst van boven de 50, omdat ik ervan overtuigd ben dat die niet goed met een computer zouden kunnen werken.
STEREOTYPEN EN VOOROORDELEN

Slide 7 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Welke vooroordelen/stereotypen ken jij over Nederlanders?

STEREOTYPEN EN VOOROORDELEN
timer
1:00

Slide 8 - Tekstslide

VOOROORDELEN IN DE MEDIA

Slide 9 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 291: oefening 1

Welke vooroordelen vind je in deze memes?
VOOROORDELEN IN MEMES

Slide 10 - Tekstslide

Toets 14 + 17

Slide 11 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 291: oefening 2

Welke omschrijving past niet bij het woord 'stereotype'?
  • Een mening die door veel mensen gedeeld wordt
  • Een overdreven beeld van een groep dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid
  • Een regelmatig terugkerend beeld van een groep
  • Een aantal bewezen eigenschappen die opgaan voor een groep
STEREOTYPEN

Slide 12 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 292: oefening 4

We bekijken een fragment uit De klas van Adil El Arbi. Welke voorbeelden van stereotypering krijg je in het fragment te horen?
STEREOTYPEN IN DE KLAS

Slide 13 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Extra vraag:

Welke stereotypen zien jullie terug in de media? Zijn er stereotypen en vooroordelen die je ziet waar je je aan ergert?
VOOROORDELEN IN DE MEDIA

Slide 14 - Tekstslide

VOOROORDELEN IN STRIPVERHALEN

Slide 15 - Tekstslide

Toets 14 + 17
                              Welke strips lezen jullie soms?
VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 16 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 292: oefening 1

Welk stripfiguur past bij de volgende omschrijving?

Met haar weerbarstige kuif, haar fel geprononceerde
kin, haar ‘panlattige’ gestalte en haar enorme voeten...VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 17 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 292: oefening 1


VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 18 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 292: oefening 2

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

a. Noteer vijf persoonskenmerken die in dit fragment aan bod komen.

c. Als je iemand 'een Sidonia' noemt, is dat dan een compliment of een belediging?


VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 19 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 293: oefening 3

Plaats de namen van de stripfiguren bij de juiste categorie.


VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 20 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 293: oefening 3


De Daltons - Jommeke - De Rode Ridder - Gargamel - Bobby - Jansen en Janssen - Dr. Doom - Lambik - Markske - Marcel Kiekeboe - Idéfix - Joker - SupermanVOOROORDELEN IN STRIPS
held
slechterik
huisdier
meeloper/kluns

Slide 21 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 293: oefening 3
VOOROORDELEN IN STRIPS

Slide 22 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 294: oefening 4

a. Plaats de trefwoorden bij de juiste omschrijving in het kader.

b. Noem een stripfiguur dat daarvan een voorbeeld is.


STEREOTYPEN IN STRIPS

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 294: oefening 4 (typfoutje in je boek)

Soms worden stereotype kenmerken van een stripfiguur toch nog aangepast.

a. Bekijk de afbeeldingen van Lucky Luke en geef aan welke verschillen je ziet.

b. Welke afbeelding is de oudste en waarom?

c. Waarom hebben de makers deze aanpassing gedaan?


LUCKY LUKE

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Welke vooroordelen zien jullie
in deze fragmenten?
KUIFJE IN AFRIKA

Slide 27 - Tekstslide

Toets 14 + 17
p. 295: oefening 6

We bekijken een video die in 2017 op de Facebook-pagina van schrijfster Dalilla Hermans gepost werd.

a. Waarom werd de strip in de media bekritiseerd?

b. Wat vindt Dalilla Hermans veel erger?

c. Waarom klaagt ze dit aan?


DALILLA HERMANS EN SUSKE & WISKE

Slide 28 - Tekstslide

Toets 14 + 17
Extra vraag:

Er zijn grofweg drie opties: verwerpen, omarmen of kaderen. Wat zouden jullie kiezen?

KUIFJE IN AFRIKA

Slide 29 - Tekstslide