Invullen schema marktvormen

Marktenvormen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Marktenvormen

Slide 1 - Tekstslide

Je hebt dan na deze LessonUp een compleet overzicht van de 4 marktvormen, hoeveel aanbieders, soort product en een voorbeeld.
LET OP: bij een oligopolie moet je twee regels gebruiken!!!! Weet je waarom?
In het schema komt te staan:
Marktvorm   aanbieders    vragers    toegang tot de markt     soort product       een voorbeeld
- monopolie
- Volkomen
  concurrentie
- Monopolistische
  concurrentie
- Oligopolie
Neem onderstaand schema over en vul het in je schrift in.

Slide 2 - Tekstslide

Marktvormen
Om welke marktvorm het gaat, wordt vooral bepaald door twee factoren: 
  • de aard van de producten
  • het aantal aanbieders (die deze producten willen kopen)
  • toetreding tot de markt

Slide 3 - Tekstslide

Aanbieders
Een aanbieder is aanwezig op de markt om goederen of diensten te verkopen aan haar vragers. 

In een markt kan je één aanbieder, een beperkt aantal aanbieders of veel aanbieders hebben

Slide 4 - Tekstslide

De vrager (afnemer)

Als jij iets wilt kopen, dan ben je aan afnemer: je vraagt of verlangt naar een product of dienst. 

In een markt kan er één afnemer zijn, een beperkt aantal afnemers of veel afnemers.

Slide 5 - Tekstslide

De aard van het product

Homogene goederen zijn producten waarvan elke eenheid in de ogen van de afnemer precies hetzelfde is

Heterogene goederen zijn goederen of diensten waar je als klant verschillen in kan zien

Slide 6 - Tekstslide

Sleep de goederen naar de juiste plek
Heterogene goederen

Homogene goederen
Elektriciteit
Frisdrank
Graan
Suiker
Auto
Geld
Melk

Slide 7 - Sleepvraag

Toetreding tot 
de markt
De toetreding tot een markt kan vrij zijn of beperkt worden door marktbarrières. 
Voorbeelden van zulke barrières zijn:

  • patentbelemmeringen
  • vestigingseisen
  • juridische barrières

Slide 8 - Tekstslide

Even tussendoor:
Hoe meer aanbieders er op een markt zijn...
A
...hoe groter de concurrentie is (en dus een hogere prijs voor een product).
B
...hoe kleiner de concurrentie (en een hogere prijs voor een product).
C
...hoe groter de concurrentie (en een lagere prijs voor een product).
D
...hoe kleiner de concurrentie (en een lagere prijs voor een product)

Slide 9 - Quizvraag

Marktvormen
Als je weet hoeveel aanbieders en vragers er zijn, en welke aard het product heeft (homogeen/heterogeen) kan je de marktvorm bepalen:

  • Volkomen concurrentie
  • Monopolie
  • Oligopolie
  • Monopolistische concurrentie

Slide 10 - Tekstslide

Volkomen concurrentie
In een volkomen concurrentie zijn veel vragers en aanbieders. Het is een homogeen product. De prijs is al bepaald door de hoeveelheid aanbieders en hoeveelheid vragers. In mijn eentje naar een andere aanbieder stappen, verandert de prijs niet. Makkelijk toetreden

Slide 11 - Tekstslide

Dit is GEEN kenmerk van een volkomen concurrentie:
A
homogeen product
B
lastige toetreding
C
veel aanbieders
D
transparante markt

Slide 12 - Quizvraag

Monopolie
Bij een monopolie zijn er veel vragers en is er maar één aanbieder. Logischerwijs een homogeen goed.  Niet mogelijk om tot de markt toe te treden

De prijs is meestal hoog, want er is geen concurrentie. 

Slide 13 - Tekstslide

Waarom heeft het elektriciteitsnet een monopolie in Nederland?

Slide 14 - Open vraag

Oligopolie
Een oligopolie heeft veel vragers en weinig/beperkt aantal aanbieders. De bedrijven houden elkaar in de gaten: als een grote concurrent de prijs verlaagt, kan jij als bedrijf niet 200 euro duurder zijn. Lastig toetreden tot de markt. Hoge investeringen denk aan de mobiele telefoon markt

Producten kunnen homogeen of heterogeen zijn. Weet je nog welke?Slide 15 - Tekstslide

Bij welke producten kan de marktvorm oligopolie ontstaan?
A
Benzine
B
Mobiele telefoons
C
Cola
D
Vliegreizen

Slide 16 - Quizvraag

Monopolistische concurrentie

Lijkt op een volkomen concurrentie. Maar hier is het een heterogeen goed. Marketing en reclame zijn belangrijk om een aandeel in het markt te krijgen. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat zijn de kenmerken van de marktvorm 'monopolistische concurrentie'?
A
1 aanbieder, homogeen product
B
Weinig aanbieders, heterogeen product
C
Veel aanbieders, heterogeen product
D
Veel aanbieders, homogeen product

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

In het schema komt te staan:
Marktvorm   aanbieders    vragers    toegang tot de markt     soort product       een voorbeeld 
- monopolie           1                     veel                onmogelijk                       homogeen             elektriciteitsnet
- volkomen            veel                veel                makkelijk                          homogeen             tarwe            
   concurrentie
-monopolistische veel               veel                 redelijk makkelijk          heterogeen            frisdranken
  concurrentie
- oligopolie             weinig           veel                 lastig                                homogeen              benzine
                                                                                                                             heterogeen             mobiele telefoons
Schema marktvormen

Slide 21 - Tekstslide