Keuzedelenquiz niveau 2-3

KEUZEDELEN
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MBO

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

KEUZEDELEN

Slide 1 - Tekstslide

Kan je een MBO-diploma krijgen als je geen keuzedelen doet?
A
Ja
B
Nee
C
Dat hangt af van je opleiding

Slide 2 - Quizvraag

Antwoord
Nee: Je kunt niet diplomeren op het mbo zonder keuzedelen. Per opleidingsniveau is het verschillend hoeveel keuzedelen je doet.

Slide 3 - Tekstslide

Wat betekent het dat een keuzedeel 240 SBU heeft?
A
Dat je 240 uur les krijgt.
B
Dat je 240 studiepunten krijgt.
C
Dat je ongeveer 240 uur studietijd nodig hebt.

Slide 4 - Quizvraag

Antwoord
SBU staat voor StudieBelastingsUren. 240 SBU betekent dat er ongeveer 240 studie-uren voor nodig zijn om het keuzedeel te doen. Dat kunnen uren voor les op school, huiswerk of BPV-opdrachten zijn. 

Slide 5 - Tekstslide

Haben volgt Installatietechniek niveau 2. Voor zijn keuzedelen heeft hij een 5 en een 7. Is hij geslaagd?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

Antwoord
Ja, Haben is geslaagd voor zijn keuzedelen. Hij heeft gemiddeld een 6, voor de helft van de keuzedelen heeft hij minimaal een 6 en hij heeft geen cijfer lager dan een 4.  

Slide 7 - Tekstslide

Nadia doet een opleiding Elektrotechniek niveau 3. Voor de keuzedelen haalt zij een 8 en twee keer een 5. Is zij geslaagd?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

Antwoord
Nee, Nadia heeft niet voor de helft van de keuzedelen minimaal een 6.  

Slide 9 - Tekstslide

Dex wil na zijn opleiding Mechatronica niveau 3 naar niveau 4. Hij heeft het keuzedeel Nederlands 3F gedaan. Kan hij een vrijstelling krijgen op
niveau 4?
A
Ja, voor een keuzedeel
B
Ja, voor de examens Nederlands
C
Nee, geen vrijstelling

Slide 10 - Quizvraag

Antwoord
Ja, als je het keuzedeel Nederlands 3F hebt gedaan, kun je een vrijstelling krijgen voor de examens Nederlands. Je hebt dat examen dan namelijk al gedaan. 
Meestal moet je wel de lessen Nederlands volgen. 

Slide 11 - Tekstslide

Op het Tech College Amersfoort mag je alle keuzedelen zelf kiezen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Antwoord
Niet waar. Het keuzedeel Digitale Vaardigheden Basis is voor iedereen verplicht. Voor het andere keuzedeel of keuzedelen kun je kiezen uit het aanbod. 

Slide 13 - Tekstslide

Kan je een vrijstelling krijgen voor een keuzedeel als je een keuzedeel hebt gedaan bij een andere opleiding die op het Tech College niet wordt aangeboden?
A
Nee, iedere opleiding heeft eigen keuzedelen
B
Dat kan meestal, maar niet altijd.
C
Ja, dat kan altijd.

Slide 14 - Quizvraag

Antwoord
Dat kan meestal, maar niet altijd. Je dient een verzoek in bij de examencommissie. Als het keuzedeel niet overlapt met de inhoud van je opleiding en past bij het niveau, dan kun je een vrijstelling krijgen voor een keuzedeel.  

Slide 15 - Tekstslide

Niels volgt de opleiding Mechatronica niveau 3. Hij heeft het keuzedeel Digitale Vaardigheden Basis en Rekenen 3F gedaan. Moet hij nu nog een keuzedeel doen om zijn diploma te halen?
A
Nee
B
Ja
C
Alleen als hij naar niveau 4 wil

Slide 16 - Quizvraag

Antwoord
Nee hij heeft genoeg keuzedelen gedaan: Niels doet niveau 3. Hij moet voor 720 SBU keuzedelen doen. Het keuzedeel digitale vaardigheden staat voor 240 SBU en Rekenen 3F voor 480 SBU. Bij elkaar is dat 720 SBU.

Slide 17 - Tekstslide